Wiadomości

Polski fintech pracuje zdalnie

 

Ogólnokrajowy lockdown związany z pandemią Covid-19 spowodował przeniesienie wielu firm w tryb pracy zdalnej. Według danych z najnowszego badania Fintek.pl, 62 proc. przedsiębiorstw finansowo-technologicznych deklaruje, że wysłało wszystkich swoich pracowników na tzw. home office. O dobrym przygotowaniu fintechów na taką ewentualność może świadczyć fakt, że blisko 70 proc. nie musiała z tego powodu ponieść żadnych kosztów. Czy to początek zmian w podejściu do pracy?

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii 20 marca 2020 odbiło się mocno na stylu życia zdecydowanej większości mieszkańców kraju. Jedną z kluczowych zmian, jakie zaszły w życiu wielu Polaków było przeniesienie ich miejsca pracy do domu. Badanie BIG Info Monitor wskazuje, że taka sytuacja dotyczy co piątego ankietowanego. Co trzeci z respondentów zadeklarował zaś, że pracował z domu przynajmniej częściowo.

Jak na tle ogółu wypadają fintechy? Dane z raportu “Polski sektor Fintech w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” pokazują, że branża technologii finansowych kolejny już raz jest w awangardzie jeśli chodzi o innowacyjność. Aż 61,8 proc. przebadanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że 100 proc. zatrudnionych przez nie osób przeszło w tryb całkowitej pracy zdalnej. Z kolei ¾ respondentów określających się jako pracownicy sektora fintech zadeklarowało, że pracuje z domu już od początku kwietnia bieżącego roku.

„Nie bez powodu branża fintech jest zaliczana do grona tych najbardziej innowacyjnych. Bardzo duża elastyczność jeśli chodzi o model pracy to jedna z najbardziej charakterystycznych cech dla podmiotów z tego sektora, co jest wysoce atrakcyjne nie tylko dla pracowników, ale jak się w ostatnim czasie okazuje – również dla pracodawców. – Komentuje Michał Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Fintek.pl i KLANG! Media. – „Oczywiście, nie każdy fintech mógł całkowicie przestawić się na pracę zdalną. Z danych zawartych w opracowanym przez nas raporcie wynika jednak, że było to rozwiązanie stosowane bardzo często. Co najmniej 75 proc. pracowników zatrudnionych w 90 proc. badanych przez nas firm pracowała z domu.” – Dodaje Michał Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Fintek.pl i KLANG! Media.

Biznesowy i technologiczny model działania fintechów sprawia, że należą one do kategorii przedsiębiorstw, dla których zdalna praca nie stanowi dużego wyzwania. Nie dziwi, więc że blisko 70 proc. z nich nie poniosła tego powodu żadnych wydatków. Reszta firm (30 proc.) na reorganizację pracy musiała przeznaczyć budżet o średniej wysokości 11,5 tys. zł. Zwykle chodziło o zakup dodatkowego sprzętu dla pracowników.

„Teraz kluczowym pytaniem jest co dalej? Czy fintechy zostaną na pracy zdalnej, wprowadzą mieszany tryb pracy czy może wszyscy pracownicy z czasem powrócą do biur. Moim zdaniem w kwestii pracy zdalnej przekroczyliśmy Rubikon i jednak znaczna część firm zdecyduje się na mieszany tryb pracy. Z naszych wywiadów z fintechami wynika, że jest to nie tylko oczekiwane przez pracowników, ale też korzystne dla organizacji pod względem kosztów. Nie mam wątpliwości, że ewentualne pełne powroty do biur będą znacznie trudniejsze do zrealizowania niż przejście w tryb pracy zdalnej.” – Komentuje Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Fintek.pl.

Krzysztof Jędrzejczyk

PR Account Executive

Fintek.pl

Portal Informacyjny  07.07.2020