Zdaniem ekspertów

Polska Wieś XXI: Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe

Podczas Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbyła się debata „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe”. Temat stał się bardzo gorący, w kontekście zebrania 500.00 podpisów projektu ustawy o ochronie polskich lasów, w kontekście projektu Komisji Europejskiej w sprawie współdzielenia odpowiedzialności na lasy i ideologicznych nagonek medialnych na Lasy Państwowe.

W debacie „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe”, podczas Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”, uczestniczyli: Juliusz Bolek – przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu; Andrzej Grzyb – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Jan Tabor – zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej oraz Kamil Wyszkowski – dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland. Moderatorem dyskusji był Damian Kuraś, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i dyrektor Instytutu ESG.

Komitet społecznej inicjatywy ustawodawczej „W obronie polskich lasów” zebrał ponad 500.000 podpisów pod projektem ustawy dotyczącej suwerenności polskiej gospodarki leśnej. Inicjatywa ta jest reakcją na propozycję Komisji Europejskiej przeniesienia kompetencji krajowych w zakresie polityki leśnej do kompetencji współdzielonych Unii Europejskiej.

Jan Tabor – zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej – zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej na początku swego wystąpienia podkreślił, że projekt dotyczący współdzielenia jest obecnie w unijnej Komisji Konstytucyjnej. Projekt czeka daleka droga, bo muszą się na niego zgodzić wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tym samym jednak Komisja Europejska przyznała, że nie ma kompetencji do narzucania rozwiązań w zakresie leśnictwa i musi to korygować. Jak wyjaśnił, od ponad stu lat Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną. Dzięki temu mamy gatunkowo zróżnicowane, witalne lasy i wypracowany od wielu dziesiątek lat model gospodarowania nimi, oraz wiele projektów przyrodniczych, zakładających m.in. ochronę gatunków zwierząt, roślin czy mokradeł.

„W tym momencie pojawia się koncepcja, wedle której Komisja Europejska miałaby współdecydować, jak Polska ma zarządzać tym strategicznym zasobem, jakim są lasy.” – Wyjaśnił Jan Tabor – zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej. Jego zdaniem, wynika to z ideologicznego postrzegania lasów, nacechowanego bardzo konserwatorskim podejściem. – „Pogląd, że ścisła ochrona lasów w dobie gwałtownych zmian klimatycznych będzie najlepszym rozwiązaniem jest błędna. Już teraz są zagrożone świerczyny i sośniny, ponieważ to zachodzące zmiany klimatyczne nie służą. Nadchodzi czas podjęcia decyzji o zmianach, polegających na uzupełnianiu przez gatunki liściaste.” – Uważa Jan Tabor Jan Tabor – zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej. Stwierdził, że koncepcja Komisji Europejskiej nie uwzględnia specyfiki lasów poszczególnych państwa, i struktury własności. Natomiast raport Forest Europe pokazuje, że o w europejskich sytuacja jest dobra.

Jan Tabor – zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej bardzo rzeczowo odpierał też ataki na politykę leśną, posługując się przykładami nietrafnych głosów krytyki dotyczącymi Puszczy Białowieskiej i Puszczy Karpackiej.

Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów stwierdził, że ma poważne wątpliwości do wspólnej polityki Unii Europejskiej w sprawie lasów. Przecież zupełnie inne zasady i warunki w tym zakresie istnieją w Portugalii, Hiszpanii, Grecji czy Włoszech, inne w Polsce czy Niemczech, a jeszcze inne w Skandynawii. Co więcej okazuje się, że polityka w stosunku do zasobów leśnych w Niemczech okazała się katastrofalna a zatem żywi poważne obawy, że jeśli to decyzje dotyczące opieki nad lasami przejmie Unia Europejska i zacznie realizować koncepcje niemieckie to los polskich lasów jest poważnie zagrożony.

„Brak refleksji nad zmianami klimatycznymi, który dotyka w bolesny sposób zasoby leśne jest bardzo niepokojący.’ – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów. – „Unia Europejska z nieznanych powodów chciałby zadekretować jakie drzewa mają gdzie rosnąć. Obawiam się, że przyroda nie zastosuje się to tych aberacji. Oczywiście należy dokładać najwyższej staranności w utrzymanie zasobów leśnych, trzeba jednak uwzględniać zmiany klimatyczne i o czym bardzo mało się mówi obniżenie poziomu wód gruntowych i pustynnienie Polski to jest bardzo poważne wyzwanie.” – Twierdzi Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów.

Według Juliusza Bolka – Przewodniczący Rady Dyrektorów propozycja Komisji Europejskiej zrodziła się, ponieważ polskie lasy stanowią ważny element gospodarki leśnej. Mowa o biznesie, który w 2022 roku wygenerował około. 13.000.000.000 zł. „To jest łakomy kąsek.” – Ocenia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów. – „Zagrożenie ze strony Unii Europejskiej oceniam poważnie. Od kilku lat obserwuje się agresywne i antypolskie działania podejmowane przez władze Wspólnoty. Uderzają one często punktowo w polską rację stanu. Jak to mawiał pewien polityk: „Przypadek? – Nie sądzę. Mam poważne wątpliwości co do szczerych czy też idealistycznych intencji Unii Europejskie. Wbrew głoszonym hasłom odbywa się tam agresywna walka gospodarcza.” – Sądzi Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów.

„To nie czas, w którym zmiana traktatów Unii Europejskiej. Wątpię aby mogły przynieść korzystne efekty. Jestem przeciwny, aby w kwestie opieki i zarzadzania lasami miały przejść pod kontrolę i decyzje  Unii Europejskiej. Nie ma takiego racjonalnego uzasadnienia.” – Oświadczył Andrzej Grzyb – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podkreślił on, że wspólne kompetencje unijne mają uzasadnienie w kwestii ochrony przed klęskami żywiołowymi. Jak stwierdził, Parlament Europejski nie ma żadnych kompetencji w zakresie zmiany traktatów, ich gospodarzem są państwa członkowskie, zmiany inicjują szefowie rządów, czyli Rada Europejska a każda zmiana wymaga jednomyślności. – „Od strony formalnej nie ma szans na przeprowadzenie takiej zmiany.” – Uważa Andrzej Grzyb – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Andrzej Grzyb – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uważa, że przy całym uznaniu dla pracy rzeczników Lasów Państwowych jest potrzeba stworzenia lepszej komunikacji ze społeczeństwem, w taki sposób aby zyskało ono realną wiedzę o sytuacji polskiej przyrody i było odporne na demagogiczne argumenty.

„Z tytułu pełnionej funkcji muszę być za wspólnym podejściem do tematów lesistości, czy szerzej, takich tematów jak polityka klimatyczna.” – Oświadczył Kamil Wyszkowski – dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland. Przypomniał on, że planeta jest na etapie szóstego masowego wymierania gatunków na Ziemi. Dlatego tak ważne jest współdziałanie państw i osiąganie porozumienia w kwestii ochrony i odbudowy habitatów w skali globalnej, czego znakomitym przykładem jest współpraca 9 państw w ochronie Amazonii w Ameryce Południowej.

Kamil Wyszkowski – dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland zauważył, że w Polsce poziom zalesienia jest dobry, a w Europie (nie uwzględniając europejskiej części Federacji Rosyjskiej) generalnie akceptowalny, natomiast w państwach Azji i Afryki jest zły. Najlepsze sytuacja, mimo dramatycznego wycinania Puszczy Amazońskiej jest najlepsza, co nie znaczy, że satysfakcjonująca. Jego zdaniem, trzeba też mieć na uwadze, że zmiany klimatyczne oznaczają również kryzys wodny, który ma także dotkliwe konsekwencje w Polskę. Uważa on, że konieczne są odgórne działania rządów i organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Wszyscy uczestnicy debaty „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe”, podczas Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”, uznali, że dobrowolny dialog między państwami i ich współpraca nad ochroną środowiska naturalnego są potrzebne. Dyskutanci uznali podobnie, że stan środowiska naturalnego ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, m.in. z powodu konieczności zapobiegania skutkom suszy hydrologicznej.

Portal Informacyjny, /KAM/ 27.04.2023