Wiadomości

Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań

 

Jak ma się zmienić polska wieś, by sprostać założeniom Europejskiego Zielonego Ładu? O tym dyskutować będą uczestnicy pierwszego kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”, którzy wypracują też rekomendacje dla władz polskich i instytucji unijnych. Kongres odbywa się z inicjatywy piętnastu byłych ministrów rolnictwa w dniach 27-28 kwietnia 2022 r.

 

Punktem wyjścia dla organizacji wydarzenia jest Europejski Zielony Ład – strategia rozwoju Unii Europejskiej, która ma przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu – a zwłaszcza zawarte w nim Strategia „Od pola do stołu” i Strategia Bioróżnorodności 2030, obejmujące rolnictwo i obszary wiejskie; a także pakiet Gotowi na 55, dotyczący klimatu, energii i transportu.

„Celem pierwszej edycji Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa jest przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne.” – Wyjaśnia dr Marek Sawicki – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, inicjator kongresu „Polska Wieś XXI”. Radę Programową Kongresu tworzą byli ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi z ostatnich 30 lat: Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs, Janusz Byliński, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Gabriel Janowski, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Wojciech Mojzesowicz, Wojciech Olejniczak, Jerzy Józef Pilarczyk, Grzegorz Puda, Marek Sawicki, Andrzej Śmietanko i Adam Tański.

„Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Duda – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas dwóch dni, wydarzenia „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”, rolnicy, naukowcy, politycy, przedstawiciele biznesu i administracji rozmawiać będą m. in. o zrównoważonym rolnictwie i bezpieczeństwie żywnościowym w nowej sytuacji geopolitycznej; rolnictwie 4.0; gospodarce wodnej i ochronie gleb; samowystarczalności energetycznej wsi; prawie rolnym; ubezpieczeniach rolniczych czy zdrowiu mieszkańców wsi. Podsumowaniem ich pracy mają być rekomendacje i stanowiska dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

I Kongres „Polska Wieś XXI” rozpocznie się panelem strategicznym pt. „Zrównoważone rolnictwo a bezpieczeństwo żywnościowe w nowej sytuacji geopolitycznej”, przygotowanym przez Instytut ESG. Wśród zagadnień: „Zrównoważone modele rolnictwa – czyli jakie?”, „Polityka ESG w nowych realiach – szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa?”, „Jak pogodzić interes polskich rolników z wymogami zrównoważonego rozwoju?”, „Wpływ wojny w Ukrainie na rolnictwo: dostępność i ceny nawozów, surowców, pasz i żywności”, Jak ekstremalne zjawiska zewnętrzne jak COVID, czy wpływ wojny w Ukrainie może wpłynąć na sektor rolniczy i odporność łańcuchów wartości?”. Moderatorem dyskusji będzie Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Wśród paneli stów będą Wojciech Mojzesowicz – Minister Rolnictwa w roku 2007, prof. dr hab.Michał Jerzak – Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Andrzej Szumowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka, Jan Kolbusz – Główny Technolog Szef Sprzedaży Mikrobiotech, Rafał Romanowski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu Rzeczpospolitej Polskiej ds. Kształtowania Ustroju Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Monika Piątkowska – Prezes Izby Zbożowo-Paszowej, Mirosław Maliszewski – Prezes  Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Joanna Kasowska – Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością, Żabka Polska.

Drugi dzień I kongresu „Polska Wieś XXI” będzie poświęcony Zdrowiu na wsi. Do rozmowy na ten temat zostali zaproszeni prof. dr hab. Henryk Skarżyński – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski – Kierownik Katedry Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, dr hab. Mirosław Kwaśniewski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski – Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr hab. n. med. Lubomir Bodnar – specjalista onkologii klinicznej, dr hab. n. med. Paweł Neuman – specjalista neurochirurgii. Dyskusję będzie moderować Witold Laskowski z Medexpress.pl.

Tematem trzeciego dnia I Kongresu „Polska Wieś XXI” I Kongres „Polska Wieś XXI” będzie „Prawo rolne a wyzwania XXI wieku – przykłady rozwiązań na świecie”. Wśród uczestników dyskusji mają być: dr hab. Marcin Wiącek – prof.. Uniwersytetu Warszawskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Paweł Czechowski, Uniwersytet Warszawski, dr hab. Przemysław Litwiniuk – Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, dr hab. Dorota Łobos-Kotowska – Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz – Katedra Prawa Rolnego – Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Beata Jeżyńska – Katedra Prawa Rolnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Moderatorem dyskusji będzie dziennikarz Tomasz Pietryga z dziennika „Rzeczpospolita”.

Kongres „Polska Wieś XXI „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbywać się będzie w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Aby wziąć w nim udział, trzeba wcześniej się zarejestrować na stronie: www.kongrespolskawies.pl/pl/kongres/rejestracja/

Portal Informacyjny, /art/ 22.04.2022