Wiadomości

Polska wieś 20 lat po wejściu do Unii Europejskiej. Konferencja w SGGW

Portal Informacyjny: „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydarzenie było poświęcone przemianom na obszarach wiejskich w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Na konferencji „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, złożyły się 3 sesje dyskusyjne: „Polska wieś 2004 vs. 2024 – bilans społeczno-gospodarczy”, „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich w perspektywie nowych założeń polityki europejskiej” i „Tłumaczyć Unię – wyzwanie dla liderów środowisk wiejskich”.

Czesław Siekierski: potrzebne aktywne zaangażowanie się w debatę o Wspólnej Polityki Rolnej

Na konferencji „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej” z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wystąpił dr Czesław Siekierski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który omówił główne, aktualne wyzwania stojące przed współczesną wsią i planach jak je zrealizować, choćby dzięki ustawie dotyczącej dzierżawy. Wskazał na podział wsi związany z pojawieniem się grupy robotników rolnych. Dr Czesław SiekierskiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaapelował o aktywne włączanie się do dyskusji o przyszłym kształcie Wspólnej Polityki Rolnej.

Polska wieś 2004 vs. 2024 – bilans społeczno-gospodarczy

W sesji naukowej „Polska wieś 2004 vs. 2024 – bilans społeczno-gospodarczy”, wystąpi dr hab. Monika Stanny – prof. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor IRWiR PAN, oraz prof. dr hab. Henryk Runowski Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Moderatorem debaty był prof. Mariusz Maciejczak.

Monika Stanny: papierkiem lakmusowym rozwoju społeczno-gospodarczego

Monika Stanny – prof. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor IRWiR PAN uważa, że zmiany demograficzne są papierkiem lakmusowym rozwoju społeczno-gospodarczego. Tam, gdzie struktura gospodarki lokalnej jest związana z rolnictwem, tam występuje też większy regres ludnościowy. Oznacza to, że im bardziej wielofunkcyjna gospodarka, tym większa zachęta do tego, aby ludność nie migrowała ze wsi. W co najmniej 3 na 4 gminy charakteryzujące sięwielofunkcyjnym rozwojem odnotowywany jest rzeczywisty przyrost ludności. Proces deagraryzacji (odrolniczenia) stwarza warunki do zahamowania depopulacji wsi. Albo więc odpowiednie ministerstwa przyspieszą proces dezagraryzacji, albo inne ministerstwa będą musiały kierować transfery socjalne do kurczących się ludnościowo samorządów lokalnych.

Przedsiębiorczość na terenach wiejskich w perspektywie nowych założeń polityki europejskiej

W dyskusji praktyków . „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich w perspektywie nowych założeń polityki europejskiej” wzięli udział: Jan Strzeżek – Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Marek Zagórski – Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej oraz Iwona Dyba – Redaktor naczelna Farmer.pl. Dyskusję moderował Wojciech Szeląg – redaktor stacji telewizyjnej TVP Info.

Jan Strzeżek: Istnieją możliwości obniżania obciążeń rolników

Jan Strzeżek – Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii uważa, że należy przykładać wagę kwestii rozwoju technologicznego polskiej wsi, w tym także cyfryzacji. Sprzyja temu tworzenie dużych gospodarstw rolnych. Istnieją możliwości tworzenia i wdrażania nowych technologii na obszarach wiejskich i obniżania obciążeń rolników. Unowocześnianie wsi wymaga jednak ścisłego współdziałania resortów rolnictwa, cyfryzacji i rozwoju. Należy zawsze mieć na względzie, że rolnictwo jest jednym fundamentów bezpieczeństwa Polski jako państwa.

„Tłumaczyć Unię – wyzwanie dla liderów środowisk wiejskich”

W panelu dyskusyjnym „Tłumaczyć Unię – wyzwanie dla liderów środowisk wiejskich”, głos zabrali: dr Marek Sawicki – Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, marszałek senior Sejmu X kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, twórca i organizator społeczno-gospodarczego kongresu „Welconomy Forum in Torun” oraz Urszula Pasławska – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Moderatorem rozmowy był Andrzej Szumowski – Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczyli:

dr Marek Sawicki: Polska może mieć zeroemisyjną produkcję energii

dr Marek Sawicki – Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, marszałek senior Sejmu X kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej twierdzi, że rolnik nie może być tylko wyzyskiwanym przez korporacje producentem surowca, lecz powinien być faktycznie rolnikiem. Uważa on, że Polska traci szansę na rozwój samowystarczalnych energetycznie wspólnot lokalnych. Oblicza, że w ciągu 3-5 lat Polska może mieć zeroemisyjną produkcję energii, opartą o lokalne biogazownie, szczególnie że są jest możliwość realizacji tych inwestycji ze wsparciem finansowym przez Unię Europejską. Warto też pamiętać, że zakładanie biogazowni nie wymaga szczególnych zezwoleń. Na razie jednak do ekspansji na tym polu szykują się duże zagraniczne koncerny energetyczne.

Dr Jacek Janiszewski: Unia powinna zaniechać odgórnego narzucania rozwiązań

Dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, twórca i organizator społeczno-gospodarczego kongresu „Welconomy Forum in Torun” stwierdził że już wielokrotnie Polska nie umiała umiejętnie lobbować w na forach Unii Europejskiej na rzecz rolnictwa, co później z trudem udawało się przełamywać. W jego przekonaniu, unijni politycy i technokraci powinni zaniechać odgórnego narzucania rozwiązań i socjologicznie zrozumieć, że rolnik przyjmie to, co jest dobrze pomyślane i co jest opłacalne. – „Rolników można przekonywać do dobrych rozwiązań docierając z biznesowymi projektami do liderów wsi, czyli tych, którzy są autorytetami” – Uważa dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, twórca i organizator społeczno-gospodarczego kongresu „Welconomy Forum in Torun”.

Konferencja „Polska wieś – wieś europejska” organizatorzy, patroni i partnerzy

Organizatorami konferencji „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” byli Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez: Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Polski Związek Łowiecki. Patronat medialny nad konferencją objęli: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Super Biznes”, RaportCSR.pl, Obserwator Gospodarczy, Farmer.pl, Raport ESG. Partnerami wydarzenia byli: Żabka Polska, FAPA – Polska Izba Bankowości Spółdzielczej oraz Neo Energy Group.

Dziękujemy, że przeczytanie naszego artykułu. Zapraszamy do lektury innych publikacji.

Portal Informacyjny, info, /kam/ 8.07.2024