Wiadomości

Polska w centrum globalnej debaty

Gospodarzem 11. edycji Światowego Forum Miejskiego (WUF) będą Katowice. Do WUF pozostały jeszcze dwa lata, ale prace nad organizacją tego wydarzenia już trwają. Opowiedzieli o nich minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego Grzegorz Puda i prezydent Katowic Marcin Krupa.

– Organizacja Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku to wielki prestiż dla Polski i ogromna promocja dla Katowic. Stolica Górnego Śląska stanie się centrum dialogu na tematy o znaczeniu globalnym. To duże wyróżnienie dla miasta również z tego powodu, że po raz pierwszy organizatorem imprezy będzie kraj Europy Środkowo-Wschodniej – powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podkreśliła, że przygotowaniem wydarzenia zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wraz z Miastem Katowice. MFiPR od lat pracuje nad kierunkami rozwoju polskich miast oraz prowadzi w tym zakresie wiele analiz, dyskusji i spotkań.

– Podczas 11. edycji WUF chcemy mówić o transformacji i o zmianach, które nikogo nie pozostawiają w tyle, chcemy pokazać transformację miejską, która dokonała się w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Wierzymy, że nasze doświadczenie odnowy gospodarczej, społecznej i kulturowej jest warte zaprezentowania na kolejnym Światowym Forum Miejskim – dodała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Grzegorz Puda pełnomocnik rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach przypomniał, że w lutym wraz z minister Jarosińską-Jedynak oraz prezydentem Krupą, wziął udział w 10. edycji Światowego Forum Miejskiego w Abu Dhabi. Minister Puda podkreślił, że była to doskonała okazja do promocji Katowic na międzynarodowej arenie i zachęcenia uczestników tegorocznej imprezy do odwiedzenia stolicy Śląska w 2022 roku.

– Zobowiązaliśmy się podczas ostatniej edycji Światowego Forum Miejskiego w Abu Dhabi, że WUF11 będzie najbardziej dostępną w historii wydarzenia edycją. Dlatego też Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz przestrzeń miejska w Katowicach będzie dostosowywana do potrzeb osób o różnych potrzebach – zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister Puda dodał, że do końca tego roku MFiPR planuje podpisać umowę z UN-Habitat, agendą ONZ do spraw urbanizacji i osiedli miejskich, która organizuje wydarzenie. Umowa obejmuje kwestie bezpieczeństwa, logistyki, finansów oraz promocji samego wydarzenia i określa szczegółowe obowiązki każdej ze stron.

Miasto Katowice prowadzi aktualnie lokalną kampanię, która ma na celu promocję WUF. Akcja skupiona jest na promocji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zostały one określone w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2015 roku w Nowym Jorku.

– Światowe Forum Miejskie w 2022 roku będzie po szczycie klimatycznym COP 24 kolejnym ogólnoświatowym wydarzeniem organizowanym w Polsce pod egidą ONZ. Polska wpisze się tym samym po raz kolejny na listę państw, w których zapadają najistotniejsze decyzje dotyczące szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju w oparciu o Agendę 2030 – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Prezydent dodał, że Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju określa szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Portal Informacyjny/ 05.08.2020