Wiadomości

Polska gospodarka musi przygotować się na taksonomię

 

 

W 2023 roku organizacje będą musiały przedstawić, jaka część ich biznesu jest zgodna z taksonomią, czyli pierwszym na świecie systemem klasyfikacji działalności ekonomicznych wprowadzonych przez Unię Europejską. Taksonomia wyłowi przedsiębiorstwa, które rzeczywiście wykorzystują rozwiązania ekologiczne. Biznes będzie musiał odnaleźć się w nowym systemie, i znaleźć sposoby na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Te zagadnienia będą przedmiotem dyskusji ekspertów podczas II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.

 

II Kongres ESG Polska Moc Biznesu

 

„Taksonomia ESG jest kluczowym elementem europejskiej strategii zrównoważonego finansowania, ponieważ wpływa na przepisy dotyczące ujawniania informacji zarówno przez instytucje finansowe, jak i przez przedsiębiorstwa. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające wprost z dalszego eksploatowania planety w sposób rabunkowy oraz na wszelkie działania „pseudoekologiczne”. – Uważa Artur Beck – organizator II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu. – „Taksonomia ESG tworzy uniwersalny, zharmonizowany katalog ogólnoeuropejskich zasad, który wskazuje i jednoznacznie określa inwestycje uznane za „zielone”. Pozostałe, w tym szkodliwe dla środowiska nie zostały zakazane, ale poprzez wykluczenie ich z „zielonego” katalogu, pozbawia się je preferencji i w efekcie – źródeł finansowania. – Twierdzi Artur Beck – organizator II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.

 

Celem regulacji jest przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy. To fundament budowy nowej, zeroemisyjnej, neutralnej środowiskowo gospodarki przyszłości, która oparta będzie na zamkniętym obiegu surowców i odnawialnych źródłach energii. Taksonomia ma wpłynąć na rozwiązanie problemu, które podmioty rzeczywiście są przyjazne środowisku, a które nie, poprzez stworzenie zharmonizowanych ogólnoeuropejskich zasad. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc być graczem międzynarodowym oraz nie zostać wyłączone z globalnego łańcucha dostaw, nie będą mogły zrezygnować z raportowania ESG.

 

„Część podmiotów, działających na polskim rynku, już teraz wdraża rozwiązania zgodne z unijnymi wytycznymi.” – Informuje Monika Constant – Dyrektor Generalny Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. – „Jest to kwestia dopasowania do przepisów oraz odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do prowadzenia biznesu. Jak wynika z naszych rozmów z inwestorami, ten aspekt staje się coraz ważniejszy w relacjach międzynarodowych, zarówno w kontekście poszukiwania partnerów za granicą, jak i pozyskiwania inwestorów i kapitału z innych państw Unii Europejskiej.” – Wyjaśnia Monika Constant – Dyrektor Generalny Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

 

Gruntowne zmiany w europejskiej zielonej polityce – Togetair 2022

 

 „Podczas konferencji łączymy trzy tryby.” – Wyjaśnia Artur Beck – organizator II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu. – „Tryb związany z dążeniem do zeroemisyjności. Uważamy, że to jest jedyna droga, abyśmy byli docelowo niezależni energetycznie. Drugi tryb to ścieżka społeczna, która jest niezmiernie ważna, bo wrażliwość społeczna i moc polskich przedsiębiorców opiera się na ludziach. I wreszcie tryb gospodarczy. Chcemy zaprezentować propozycje prosto z Unii Europejskiej na temat tego, jak obecnie wygląda taksonomia, jak wygląda przyszłość związana z raportowaniem, jak pozyskiwać duże środki i jakie mamy zaległości, jeśli chodzi o RND, czyli rozwój naszych przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie. Chcemy, by II Kongres ESG Polska Moc Biznesu był miejscem, gdzie przedsiębiorca może się doinformować oraz zainspirować.” – Deklaruje Artur Beck – organizator II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.

 

II Kongres ESG Polska Moc Biznesu rozpocznie się panelem międzynarodowym „Bezpieczeństwo energetyczne” do udziału w którym zaproszeni zostali przedstawiciele Republiki Francuskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także polskich władz i spółek państwowych. Drugim istotnym tematem, zwłaszcza dla przedsiębiorców będzie omówienie kwestii inflacji i odpowiedzi na pytanie, jak przetrwać ten czas. Paneliści skupią się na rozwiązaniach dla przedsiębiorców i wskazówkach jak powinni się przygotować na najbliższe lata recesji oraz jak mądrze zarządzać zasobami finansowymi, energetycznymi oraz ludzkimi. Rozmowy będą toczyć się wokół tego, że biznes musi już planować i inwestować w odnawialne źródła energii oraz co zrobić, aby ta inwestycja zwróciła się jak najszybciej.

 

„Klimat na Ziemie zmienia się na naszych oczach. Mierzymy się z kolejnymi wyzwaniami systemowymi i gospodarczymi, zagrożeniem pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz stajemy w obliczu wojny za wschodnią granicą Rzeczpospolitej Polskiej.” – Przypomina Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med. – „Wspólnymi siłami powinniśmy łagodzić skutki tych zjawisk i zwiększać komfort życia Polaków, w duchu zrównoważonego rozwoju. Biznes, rządy oraz samorządy mają do tego narzędzia. Idea trwałego rozwoju opartego o dobro środowiska naturalnego jest zawarte w misji Grupy Lux Med – pomagamy ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu oraz czynimy świat lepszym. Dlatego cieszę się, że jesteśmy partnerem II Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Mam nadzieję, że to wydarzenie pozwoli odpowiedzieć na wiele ważnych pytań i przyczyni się do wyznaczania właściwego kierunku działań.” – Przekonuje Anna Rulkiewicz– Prezes Grupy Lux Med.

 

Niezależność energetyczna na wokandzie szczytu klimatycznego Togetair 2022

 

Na II Kongresie ESG Polska Moc Biznesu będą podnoszone tematy stricte dotyczących ESG, prawa człowieka oraz rynku pracy. Eksperci będą poszukiwać odpowiedzi jak utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, czy część pracowników można ponownie skierować na pracę zdalną?

 

„Konstruktywny dialog i dobra współpraca biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych są w tym trudnym czasie jeszcze bardziej potrzebne.” – Uważa Konrad Pokutycki – prezes zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. – „Cieszę się, że w gronie znakomitych ekspertów będę uczestniczył w dyskusji na temat wniosków, jakie polska gospodarka może wyciągnąć z kryzysu wywołanego przez wojnę na Ukrainie. Szczególnie interesujące są dla mnie również zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, które będą tematem dyskusji w trakcie II Kongresu Polska Moc Biznesu. To spotkanie jest, z pewnością, okazją, aby biznes mógł ponownie pokazać swoją moc.” – Twierdzi Konrad Pokutycki– prezes zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

 

II Kongres Polska Moc Biznesu to inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Wydarzenie tworzy płaszczyznę do debaty na tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne oraz dotyczące zdrowia publicznego i zarządzania biznesem w kontekście trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz polskiej perspektywy. Na II Kongresie Polska Moc Biznesu spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 7 listopada 2022 r. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. II Kongres ESG Polska Moc Biznesu realizuje zespół Fundacji Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei. Producentem wydarzenia jest agencja Creative Harder

 

VIII Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju o kryzysie energetycznym

 

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami polskimi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są działalność naukowa, oświatowa, kulturalna dotycząca kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych. Fundacja Pozytywnych Idei jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny Togetair. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.

 

Fundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców Polski. Fundacja Czyste Powietrze Czyste Powietrze zrealizowała m.in. Konsultacje społeczne oraz promocję w ramach Programu Czyste Powietrze oraz Mój Prąd, Kampanię społeczną #wychodzęzesmogu, Kampanię crossmediową „Elektromobilność – Zielone Światło dla Klimatu”, Kampanię crossmediową „Dla Dobrego Klimatu”, Szczyt Klimatyczny Togetair oraz pierwszy polski multimedialny Raport Klimatyczny Togetair.

 

Partner+: Totalizator Sportowy, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Powszechny Zakład Ubezpieczeń; partner: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PolRegio, Eko Pak, Fortum, Columbus, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Regent Warsaw Hotel, Lasy Państwowe, Adamed, Microsoft, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PKP InterCity, Medicover, Red Snake; partner energetyczny Tauron; partner motoryzacyjny: Stellantis; honorowy patronat: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów i Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; patronaty ministerstw: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki; patronat marszałów województw: Opolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego; patronaty i partnerzy merytoryczni: Togetair, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polskie Regiony, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polski Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut One, Instytut Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Komitet Olimpijki, EscolaVarsovia, Łazienki Królewskie, Artomed.pl, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Regulacji Energetyki, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych; patronaty uczelni wyższych: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; partner międzynarodowy: UN Global Compact, główne portale internetowe: Wirtualna Polska, money.pl; główny partner radiowy: Polskie Radio, Polskie Radio 24; patroni medialni: Polska Agencja Prasowa, Agencja Informacyjna, Interia, Zielona Interia, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Smart Me, Wykop.pl, CSR.pl, magazyn As Biznesu.

 

Portal Informacyjny, /Dec/ 25.10.2022