Wiadomości

Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi

Kwestia praw autorskich ciągle nie jest dobrze znana i rozumiana.

O ile jeszcze dla zwykłych ludzi mogą to być sprawy, które ich nie dotyczą, o tyle w przypadku przedsiębiorców sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tutaj już nikt nie będzie stosował taryfy ulgowej.

Przedsiębiorcy nie tylko muszą znać i szanować prawa autorskie i pokrewne. Powinni również umieć w prawidłowy sposób, związane z nimi koszty księgować oraz rozliczać podatkowo. Tym sprawom będzie poświęcone szkolenie „Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi” zaplanowana 24 września 2019 roku.

Podczas szkolenia zostanie poruszonych wiele zagadnień, w tym między innymi:

  • Jak w praktyce naliczać zaliczki na podatek dochodowy od umów z twórcami?
  • Umowa o dzieło a umowa zlecenie – jakie są konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe przy zawieraniu tego rodzaju umów?
  • Jak jest opodatkowany obrót prawami autorskimi na gruncie podatku VAT?
  • Jak rozliczać podatki od należności licencyjnych uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne od polskich firm?
  • Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej i kiedy należy nim dysponować, czy już w momencie wypłaty należności licencyjnej?
  • W którym momencie i według jakiej stawki należy pobrać podatek u źródła przy wypłacie należności licencyjnych na rzecz zagranicznych podmiotów?
  • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze obrotu prawami autorskimi w Polsce?

Wykłady poprowadzą: Joanna Hetman-Krajewska (adwokat i radca prawny) i Jacek Trusiński (radca prawny, wspólnik Kancelarii Trusiński Kluczykow). Wykłady będą miały charakter praktyczny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 września, a koszt to 550 zł + VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa).

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

Centrum Informacyjna /KAM/ 20.08.2019