Wiadomości

Pilskie Domy Pomocy Społecznej dofinansowane

Dom pomocy społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawność. Pensjonariusze i pracownicy tych jednostek są szczególnie narażeni na chorobę COVID-19. Powiat Pilski pozyskał blisko 2.400.000 zł na wparcie działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Pozyskane przez Powiat Pilski pieniądze pochodzą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19, a współfinansowany jest ze środków unijnych. Powiat Pilski zdobył na to zadanie 100-procentowy grant w wysokości 2.379.160 zł. Część pieniędzy zostanie przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu Domów Pomocy Społecznej.

„Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla personelu Domów Pomocy Społecznej będzie swego rodzaju rekompensatą za narażanie swojego zdrowia podczas wykonywania pracy w okresie pandemii. Są to znaczące środki bowiem jest to kwota ponad 1.200.000 zł dla 295 pracowników na okres trzech miesięcy.” – Uważa Eligiusz Komarowski Starosta Pilski. Maria Bratkowska, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile wyjaśnia dodatkowo. „Wynagrodzenia w Domach Pomocy Społecznej nie należą do najwyższych, a praca w nich jest trudna, odpowiedzialna i ciężka, dlatego też wypłata dodatków w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” stanowić będzie konkretne i wymierne wsparcie.”

W ramach projektu zakupione zostaną także testy na wykrywanie koronawirusa, maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony i płyny dezynfekcyjne dla pracowników, a także dodatkowe wyposażenie dla placówek: łóżka rehabilitacyjne do izolatek, bramy pomiarowe do temperatury ciała, ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe, defibrylatory i maty dezynfekcyjne. „Działania te mają zminimalizować skutki epidemii jesienią, kiedy spodziewana jest druga fala zakażeń. Pracownicy i kadra medyczna Domów Pomocy Społecznej będzie weryfikowana pod kątem zakażenia co miesiąc, w okresie od września do listopada 2020 roku włącznie. Dla nich zakupiono ponad 900 testów. Chodzi o to, by w ten sposób zmniejszyć ryzyko zakażenia mieszkańców.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

Środki zostaną rozdysponowane do wszystkich pięciu Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w Powiecie Pilskim, w których obecnie mieszka 415 osób. Sytuacja w Domach Pomocy Społecznej jest trudna, a od marca 2020 była jeszcze trudniejsza. Teraz uczymy mieszkańców naszych placówek życia w reżimie sanitarnym, dlatego działania podjęte w tym projekcie usprawnią naszą pracę i umożliwią bezpieczne wykonywanie obowiązków.” – Mówi Justyna Łoś, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

 

Podział środków:

  • Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – ponad 414.000 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie – blisko 445.000 zł
  • Dom Pomocy Społecznej Pile – ok. 416.000 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – prawie 449.000 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – prawie 656.000 zł

Projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020.

Portal Informacyjny / 15.09.2020