Wiadomości

Pandemia szaleje, a inwestycje idą dalej

 

Wszyscy żyją pandemia koronawirusa oraz jej skutkami społecznymi i gospodarczymi. Niemniej życie toczy się dalej. Wbrew obrazowi, który przekazują media wiele dziedzin życia funkcjonuje normalnie. Przykładem mogą być zadania inwestycyjne w infrastrukturę drogową realizowane przez Powiat Pilski.

Wiele inwestycji w gminach powiatu Pilskiego wykonano przy współudziale finansowym samorządów. „Dzięki dobrej współpracy z samorządami gmin wspólnie realizujemy zadania znacznie poprawiające komfort życia mieszkańców.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W Krępsku w gminie Szydłowo przy drodze powiatowej nr 1070P wybudowano dwie zatoki postojowe. Przybyło 20 nowych bezpiecznych miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Wartość wykonanych prac to 54.000 zł. Połowę kosztów dołożył samorząd Gmina Szydłowo. W gminie Wyrzysk, przy drodze powiatowej na odcinku Wyrzysk Skarbowy- Gleszczonek zakończono III etap budowy chodnika. W sumie liczy on już ponad 700 m długości. Zadanie to Powiat Pilski realizuje także przy 50. proc. udziale finansowym Gmina Wyrzysk.

Podobnie w miejscowości Brzostowo w Miasteczko Krajeńskie przy 50.proc. udziale finansowym gminy zakończono budowę ostatniego odcinka chodnika o łącznej długości 960 m. Niebawem Powiatowy Zarząd Dróg w Pile na podobnej zasadzie będzie realizował budowę kolejnego 300-metrowego odcinka chodnika w Ługach Ujskich, w gminie Ujście. Zadanie to będzie kosztować 94.000 zł, udział gminy – 50 proc. kosztów. Inwestycja ma być gotowa w połowie grudnia 2020 r.

Portal Informacyjny /DEC/ 06.11.2020