Wiadomości

Optometrysta potrzebny przy doborze korekcji wad wzroku

Wizyta u okulisty jako pierwsza przychodzi na myśl, gdy chcemy zadbać o kondycję naszych oczu. Jest to właściwe, gdyż to on, jako lekarz, zbada stan zdrowia naszego narządu wzroku, w razie konieczności zaleci niezbędne badania, wdroży leczenie lub wykona zabieg chirurgiczny. Pomoże też przy urazach oka czy nagłym pogorszeniu widzenia. Poznajmy także innego specjalistę, który nie tylko dokona precyzyjnych pomiarów narządu wzroku, ale dobierze optymalną korekcję, zdiagnozuje wady refrakcji oraz problemy związane z widzeniem obuocznym. Nauczy, jak wspomóc widzenie i poprowadzi terapię. Tym specjalistą jest optometrysta.

Optometrysta, czyli kto?

Optometrysta koncentruje się na wzroku pacjenta. Podczas badania stosuje wiele testów mających na celu zdiagnozowanie niemiarowości układu optycznego i przyczyn problemów związanych z widzeniem. Zaleca też stosowanie okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy optycznych. Warto podkreślić, że dyplom optometrysty można uzyskać jedynie po ukończeniu dedykowanych studiów na uczelniach wyższych. W Polsce są dostępne studia zarówno I, jak i II stopnia.

„-Optometria jest dziedziną nauki, którą zgłębiamy przez wiele lat studiów, a następnie podczas praktyki zawodowej. Tak szerokiej i precyzyjnej wiedzy nie da się zdobyć w kilka dni czy tygodni” – mówi mgr Weronika Leszczyńska, Kierownik Pracowni Optometrii w Centrum Okulistycznym Świat Oka, dyplomowany optometrysta kliniczny. „– Na bieżąco śledzimy też badania dotyczące tej dyscypliny i rozszerzamy kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach oraz szkoleniach, aby móc wykonywać swój zawód zgodnie z najbardziej aktualną wiedzą światową” – dodaje.

Pomiary i korekcja

W swojej codziennej praktyce zawodowej, optometrysta wykonuje kompleksowe pomiary parametrów układu wzrokowego, wykorzystuje przy tym specjalistyczne urządzenia i wykonuje testy, które pozwalają mu wykryć i prawidłowo zdiagnozować wady wzroku. Dopiero na podstawie wyników, precyzyjnie dobiera odpowiednią korekcję sferyczną, cylindryczną, pryzmatyczną. Jeśli podczas badania stwierdzi nieprawidłowości wymagające konsultacji lekarskiej, wypisze stosowne skierowanie. Zadba zarazem o systematyczne coroczne badania profilaktyczne.

Ćwiczenia, terapia widzenia i rehabilitacja oczu

Optometrysta może także prowadzić terapię i rehabilitację układu wzrokowego, m.in. w przypadkach zaburzeń widzenia obuocznego, niedowidzeniu czy nieprawidłowej ruchomości gałek ocznych.

Jak w każdej dyscyplinie, także w optometrii można zauważyć kilka gałęzi specjalizacji. Niektórzy z nas skupiają się na optometrii pierwszego kontaktu, inni mocniej na pracy z dziećmi czy z osobami starszymi i słabowidzącymi – opowiada mgr Leszczyńska. – Zawsze jednak współpracujemy z lekarzem i do niego kierujemy pacjenta, gdy stwierdzimy nieprawidłowości wymagające konsultacji medycznej – podsumowuje.

Choć zawód optometrysty jest nadal stosunkowo mało znany w Polsce, coraz częściej potrafimy świadomie wybierać specjalistów z zakresu ochrony wzroku. Pamiętajmy zatem, że do tego „tanga trzeba dwojga”, czyli okulisty i optometrysty.

***

Świat Oka to kompleksowe Centrum Okulistyczne i nowoczesne Studio Optyczne zlokalizowane w Warszawie przy ul. Dominika Merliniego 9. Wszechstronna oferta dedykowana jest dla każdego pacjenta niezależnie od jego wieku i potrzeb. Świat Oka tworzy doświadczony i wykwalifikowany zespół 60. specjalistów, którzy mają do dyspozycji 12 pracowni, 2 sale zabiegowe oraz 50 urządzeń dedykowanych m.in. laseroterapii, chirurgii zaćmy, jaskrze, chorobom siatkówki, korekcji wad wzroku czy estetyce okulistycznej. Centrum Okulistyczne Świat Oka zostało wyróżnione przez Instytut Biznesu tytułem Ambasadorzy Zdrowia 2018 za wiedzę, doświadczenie i poprawę jakości życia pacjentów.

Dyrektor Medyczną i Naukową Centrum Okulistycznego Świat Oka jest dr n. med. Anna Maria Ambroziak, specjalista chorób oczu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych. W dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji oraz udział w licznych badaniach i grantach.

Informacja: Katarzyna Jędrachowicz