Wiadomości

Okrągły stół w sprawie arbitrażu korporacyjnego

 

Rozwój arbitrażu korporacyjnego w Polsce to główny cel okrągłego stołu zwołanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zasiądą przy nim teoretycy i praktycy arbitrażu – przedstawiciele środowisk akademickich, biznesowych oraz sędziowie. Uczestnicy ocenią opublikowany przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej projekt przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. Obrady ruszą jeszcze w październiku 2020 roku.

Inicjatywa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest wynikiem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, która weszła w życie we wrześniu 2020 roku. Nowelizacja daje silny impuls do umocnienia polskiego arbitrażu, znosi bowiem wątpliwości, które mogły pojawiać się po stronie przedsiębiorców przy dokonywaniu zapisów na sądy polubowne. Wprowadzone zmiany rozwiązują najistotniejsze problemy w debacie nad arbitrażowością sporów uchwałowych.

Od chwili wejścia w życie nowelizacji, w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej toczą się prace nad projektem przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. W tym celu w Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej powstał projekt regulaminu dodatkowego dotyczącego sporów uchwałowych. Od czerwca 2020 roku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej prowadzi szerokie konsultacje tego dokumentu.

„Jesteśmy zdania, że sukces powyższej inicjatywy, a także szerzej przyszłość arbitrażu korporacyjnego w Polsce, zależy od współpracy różnych środowisk prawniczych,w szczególności środowiska arbitrażowego z prawnikami wyspecjalizowanymi w prawie spółek oraz z sędziami. Wierzymy, że pomocna w rozwoju arbitrażu korporacyjnego będzie międzyśrodowiskowa debata na temat nowelizacji prawa arbitrażowego w Polsce, połączona z dyskusją nad opublikowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej projektem.” – Mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Powołanie Zespołu ds. Arbitrażu Korporacyjnego to kolejny etap prowadzonych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej prac. Zespół będzie obradował w formule okrągłego stołu, a do jego zadań należeć będzie ocena opublikowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej projektu przepisów. Zaproszenie do współpracy otrzymali: prof. Andrzej Szumański – Członek Rady Arbitrażowej (Uniwersytet Jagielloński), prof. Katarzyna Bilewska – Dentons (Uniwersytet Warszawski), mec. Jacek Siński – kancelaria SK&S, dr Bartosz Karolczyk – kancelaria DZP, SSR Zbigniew Miczek – Sąd Rejonowy Tarnów, dr Konrad Czech – Uniwersytet Księdza Stefana Wyszyńskiego, redaktor naczelny Biuletynu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Piotr Bytnerowicz – kancelaria White & Case, dr Marcin Dziurda – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Grzegorz Suliński – Uniwersytet Jagielloński, SSO Maciej Kruszyński – Sąd Apelacyjny Warszawa, Luiza Modzelewska – dyrektor Departamentu Osób Prawnych i Prokuratoria Generalna

„Wszystkim, niezależnie od tego czy mowa o prawnikach zajmujących się prawem spółek, procesualistach, prawnikach wewnętrznych, reprezentantach środowiska sędziowskiego, czy o pracownikach naukowych, powinno zależeć na spożytkowaniu nowelizacji (art. 1157 i 1163 kodeksu postępowania cywilnego) w możliwie optymalny i nierodzący wątpliwości sposób. Ważnym jest znalezienie w instrumentach proceduralnych i statutach spółek takich rozwiązań, które cieszyć się będą szeroką aprobatą.” – Podkreśla Agnieszka Durlik dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Arbitrażu Korporacyjnego odbędzie się pod koniec października 2020 roku w formie wideokonferencji.

Portal Informacyjny /KIG/19.10.2020