Wiadomości

Odpowiedzialna apteka

 

Prowadzenie działalności biznesowej w duchu odpowiedzialności społecznej i kontrybuowanie na rzecz pacjentów to główne założenia strategii CSR Gemini Polska. Właśnie ukazał się raport podsumowujący zaangażowanie przedsiębiorstwa na rzecz polskiego społeczeństwa i systemu ochrony zdrowia. Publikacja opisuje kluczowe obszary aktywności, inicjatyw pomocowych oraz analizę wartości podatków, które Gemini Polska, każdego roku odprowadza do budżetu państwa.

 

https://centrum-informacji.com/gemini-wsrod-liderow-transformacji-cyfrowej/

 

Rozwijanie się, z myślą o pacjentach i wspieraniu ich zdrowia, jest wpisane w DNA Gemini Polska. Teraz z satysfakcją przedstawiamy pierwszy Raport CSR Gemini Polska, podsumowujący dotychczasowe działania na rzecz pacjentów, środowiska farmaceutycznego i społeczeństwa. Wrażliwość na potrzeby otoczenia i gotowość, by na nie odpowiadać to fundament aktywności na rynku. – Wyjaśnia Artur Łakomiec – prezes zarządu Gemini Polska. – Zależy nam na tym, by uczestniczyć w  tworzeniu wspólnego świata tak, by był lepszym miejscem do życia – również w dobie starzejącego się społeczeństwa, pandemii oraz chorób cywilizacyjnych. – Dodaje Artur Łakomiec – prezes zarządu Gemini Polska.

 

W raporcie CSR Gemini Polska podsumowano aktywność przedsiębiorstwa w 5 głównych obszarach: etyki i przejrzystości biznesowej z uwzględnieniem jakości usług i procesów, wsparcia i edukacji pacjentów, w tym promowania idei opieki farmaceutycznej, tworzenia przyjaznego, rozwijającego i bezpiecznego środowiska pracy, zaangażowania na rzecz społeczności lokalnych i działań pomocowych, a także troski o środowisko naturalne i ekologię. W każdym z nich zaprezentowano przykłady konkretnych inicjatyw, które wpisują się w zakładane cele.

 

Biznes bardziej odpowiedzialny

Po pierwsze Gemini Polska koncentruje się na pacjentach – na ich potrzebach, zapewnieniu wysokiej dostępności leków oraz porady farmaceutów. Z tego powodu wdrażamy propacjenckie standardy w aptekach działających pod marką Gemini, a także współpracujemy z ekspertami tworząc standardy wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce. – Opowiada Artur Łakomiec – prezes zarządu Gemini Polska. – Inwestujemy także w innowacyjne rozwiązania cyfrowe wspierające pacjentów. Swoją działalność Gemini Polska opiera o transparentne zasady, w rozwoju kieruje się etyką i odpowiedzialnością. W ramach współpracy franczyzowej, dajemy ambitnym, przedsiębiorczym farmaceutom możliwość prowadzenia własnej apteki – przy organizacyjnym wsparciu i z zachowaniem niezależności w podejmowaniu decyzji biznesowych. Do naszej aktywności na polu CSR podchodzimy kompleksowo, z przekonaniem, że możemy dokładać starań o dobro wspólne w każdym obszarze naszej działalności. – Tłumaczy Artur Łakomiec – prezes zarządu Gemini Polska.

 

Poza podsumowaniem działań prospołecznych, pomocowych, edukacyjnych, związanych z jakością usług, biznesową transparentnością czy ochroną środowiska, w raporcie podsumowano również funkcję podatkową Gemini. Grupa Gemini z roku na rok zwiększa poziom płaconych w Polsce podatków. Tylko w 2019 r. suma podatków i danin (podatek dochodowy PIT i CIT, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, PEFRON) przekazanych do budżetu państwa wyniosła łącznie powyżej 60.000.000 zł. W stosunku do poprzedniego roku wartość ta wzrosła niemal dwukrotnie. Gemini Polska jest jednym z niewielu podmiotów w branży aptecznej, które – poprzez podatki w tak istotnym stopniu zasilają budżet państwa.

 

Gemini Polska została założona ponad 30 lat temu przez polskich farmaceutów, działa w Polsce i w Polsce płaci podatki. To także jest przejaw odpowiedzialności społecznej. W ten sposób pośrednio wspieramy polskie społeczeństwo i polski system ochrony zdrowia – podsumowuje Artur Łakomiec – prezes zarządu Gemini Polska.

 

Centrum Informacji /KAM/ 02.04.2021