Wiadomości

Obiektyw 2022  

 

Obiektyw – nagroda Agencji Informacyjnej została przyznana, po raz pierwszy, na uroczystej gali XXIX społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy Forum in Toruń, w dworze Artusa.

 

https://agencja-informacyjna.com/xxix-welconomy-forum-in-torun-w-trakcie-wojny/

 

Dziennikarze Agencji Informacyjnej na bieżąco uczestniczą jako obserwatorzy życia gospodarczego i kulturalnego. To pozwala wnikliwą analizę zjawisk w tym zakresie. Podjęcie decyzji o przyznawaniu nagród Obiektyw Agencji Informacyjnej jest naturalną konsekwencją.” – Wyjaśnia Miłosz Manasterski – Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej.

 

Podczas uroczystej Gali XXIX społeczno-gospodarczego kongresu Welconomy Forum in Toruń, zostały wręczone nagrody Agencji Informacyjnej. „Obiektyw kulturalny” otrzymał Czesław Czapliński – jednego z najlepszych polskich fotografików i dziennikarz. Posiada on w swoim dorobku zdjęcia najwybitniejszych ludzi świata, w tym największą kolekcję zdjęć znanych Polaków. Pracuje zarówno w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

https://agencja-informacyjna.com/kultura/andrzej-pitynski-i-jego-dziela/

 

Nagrodę „Obiektyw Gospodarczy” Agencja Informacyjna przyznała Instytutowi Biznesu, który obchodzi 10 lat swojej działalności. Organizacja została założona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Instytut Biznesu zajmuje się pomocą przedsiębiorstwom, które wymagają pomocy. Może chodzić np. o zwiększenie efektywności, wydajności, restrukturyzację, kryzys czy upadłość. Sytuacja może też dotyczyć przedsiębiorstw zdrowych, które albo nagle zaczęły być źle zarządzane, wymagają wsparcia kapitałowego lub system legislacyjny, w znaczny sposób, zmienił ich możliwości funkcjonowania.

 

Instytut Biznesu zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem. Eksperci organizacji przygotowują badania, raporty, analizy i sprawozdania, na zamówione tematy. Instytut Biznesu prezentuje też własne stanowiska, odnoszące się do wybranych zagadnień aktualnego życia gospodarczego. Bieżącą działalnością zajmuje się Prezydium Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, wspierane przez Radę Naukową.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Agencja Informacyjna powstała 18 grudnia 2017 roku. Domeną medium jest tematyka kulturalna i gospodarcza. Agencja Informacyjna publikuje także wywiady, opinie, stanowiska i analizy. Dużą popularnością cieszy się dział „Liczby mówią”. Ponad to Agencja Informacyjna zajmuje się też tworzeniem serwisów prasowych i wiadomości na indywidualne zamówienia.

 

„Koncepcja Agencji Informacyjnej polega na oferowaniu usług w obszarach, na których występuje zapotrzebowanie.” – Wyjaśnia Miłosz Manasterski – redaktor naczelny Portalu. – „Istotą Agencji Informacyjnej są depesze. Staramy się aby były one rzetelne i kompetentne. W ten sposób właśnie buduje swoją pozycję na rynku.” – Opowiada Miłosz Manasterski .

 

Agencja Informacyjna posiada własny zespół depeszowców. Współpracuje też ze znanymi dziennikarzami takimi jak Bohdan Juchniewicz, Bronisław Tumiłowicz, Tomasz Wybranowski czy Zbigniew Zapert. Studenci dziennikarstwa, m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, odbywają w redakcji Agencji Informacyjnej praktyki zawodowe. Poza serwisem dostępnym na stronie www.agencja-infomacyjna.com medium oferuje usługi dziennikarskie i materiały prasowe na zamówienie. Zajmuje się także rozpowszechnianiem zleconych informacji.

 

https://centrum-informacji.com/5-lat-agencji-informacyjnej/

 

Dwór Artusa powstał około roku 1385, na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Był to obiekt w stylu gotyckim. Od początku należał do elitarnego Bractwa Świętego Jerzego, które, na wzór legendarnego króla Celtów, Artura, i rycerzy Okrągłego Stołu, pielęgnowało różne formy życia towarzyskiego i religijnego.

 

W ówczesnym Dworze Artusa gościło wielu znakomitych władców: królowie polscy – Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Zygmunt August, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, królowie szwedzcy, pruscy, wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego, carowie rosyjscy, przedstawiciele Hanzy i zamorscy kupcy.

 

14 czerwca 1802 roku przystąpiono do całkowitej rozbiórki tzw. pierwszego Dworu Artusa. W 1829 roku w miejscu rozebranego budynku oddano do użytku nowy obiekt będący dziełem budowniczego Heckerta. W 1842 Bractwo Świętego Jerzego zostało zostało rozwiązane, a obiekt został Teatrem Miejskim.

 

W lutym 1889 roku przystąpiono do kolejnej rozbiórki obiektu i budynku sąsiadującego z nim od zachodu, by wznieść nowy, trzeci Dwór Artusa. W roku 1949 obiekt został przekazany, jako Collegium Maximum, utworzonemu, w Toruniu, Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika. 23 lutego 1995 roku Rada Miejska Torunia powołała Centrum Kultury Dwór Artusa. Ma ono służyć całej społeczności miejskiej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, a także ważnych uroczystości społecznych, politycznych i towarzyskich.

 

Portal Informacyjny, /DEC/31.05.2022