Wiadomości

Nowa nowoczesna obora w Chodeczku

 

Portal Informacyjny: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku otworzył nową, nowoczesną oborę. Spółka jest jedną spośród 31 spółek hodowli roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

KOWR organizuje warsztaty z produkcji brykietów ze słomy

W uroczystym otwarciu nowego obiektu uczestniczyli Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jakub Kabaciński – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Spółkami KOWR, Sebastian Filipek-Kaźmierczak – Prezes Zarządu OHZZ w Chodeczku oraz przedstawicie lokalnego samorządu oraz przedsiębiorstw współpracujących ze Spółką.

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku należy do jednej z głównych spółek nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jest tam prowadzona hodowla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF). Około 95 proc. hodowanych w Polsce krów należy do tej rasy. Bydło holsztyńsko-fryzyjskie wywodzi się z północno-zachodniej Europy– Fryzji, głównie z Królestwa Danii, Królestwa Niderlandów oraz Republiki Federalnej Niemiec. Za miejsce powstania rasy uznaje się jednak Amerykę Północną, dokąd Holendrzy, emigrując zabierali swoje zwierzęta. Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej są najbardziej liczebną odmianą na całym świecie. Swoją popularność zawdzięczają najwyższej wydajności mleka. Rasa polska holsztyńsko fryzyjska odmiana czarno biała, może osiągać wydajność na poziomie 5.500-11.000 kg mleka. Mleko ma zawartość 3,9-4,2 proc. tłuszczu i 3,2-3,6 proc. białka.

W 2022 roku wydajność z kontroli użytkowości mlecznej w Spółce Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku wyniosła średnio 12.532 kg mleka. Średnia wydajność mleczna dla wszystkich Spółek nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2022 roku ukształtowała się na poziomie 11.604 kg, natomiast najwyższa wyniosła 13.810 kg mleka.

Waldemar Humięcki: KOWR udziela pożyczki płynnościowe

W Ośrodku Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku zastosowano nowoczesne technologie, innowacje i rozwiązania, umożliwiające wzrost efektywności hodowli i produkcji oraz jakości wytwarzanych produktów. Spółka wprowadza na rynek polski najwyższej jakości materiał zarodowy bydła mlecznego rasa polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, co potwierdzają parametry hodowlane zwierząt oraz liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na wystawach o zasięgu polskim i regionalnym. Osiągane wyniki hodowlane i ekonomiczne to efekt zaangażowania i profesjonalizmu w pracy Zarządu Spółki oraz całej załogi. Łącznie we wszystkich działach Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku zatrudnia blisko 60 pracowników.

Otwarcie nowoczesnej obory w Ośrodku Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku, dla obsady 240 sztuk krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z pewnością przyczyni się do dalszego postępu w hodowli bydła mlecznego m. in. poprzez wysoki standard utrzymania zwierząt i poprawę warunków pracy oraz obniżenie jej kosztów przy codziennej obsłudze zwierząt.

Powiększają się areały w dyspozycji gospodarstw rodzinnych

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku oferuje do sprzedaży wysokiej jakości męski i żeński materiał hodowlany bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Ponadto, jako jedyna państwowa spółka, rozpoczęła hodowlę świń rasy puławskiej i złotnickiej pstrej, objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.

Portal Informacyjny, /DEC/ 11.09.2023