Wiadomości

Nowa jakość opieki farmaceutycznej

 

 

W połowie kwietnia 2021 roku w życie wchodzi Ustawa o Zawodzie Farmaceuty, która reguluje kwestie związane z usługami świadczonymi przez przedstawicieli tego zawodu medycznego oraz wprowadza definicję opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego. Jest to istotne z punktu widzenia zarówno pacjentów, farmaceutów i całego systemu ochrony zdrowia.

 

Farmaceuta receptą na polski system zdrowia

 

Farmaceuci od dawna deklarują chęć poszerzenia swoich kompetencji w celu usprawnienia terapii pacjentów, w celu uzyskaniu najlepszych efektów zdrowotnych. Mato znaczenie szczególnie teraz kiedy przyszło się mierzyć z wyzwaniem jakim jest pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. W dobie wyzwań demograficznych i niedoboru personelu medycznego, na który nakładają się dodatkowo nieefektywność i wciąż zbyt niskie finansowanie systemu ochrony zdrowia, ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza więc bardzo istotne zmiany.

 

Długoterminowe prognozy demograficzne wskazują, że wkrótce Polacy będą najszybciej starzejącym się społeczeństwem. Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób 65-letnich i starszych w 2035 roku osiągnie 23,8 proc ogółu społeczeństwa. Zwiększenie długości życia, do którego dążą społeczeństwa, nie oznacza automatycznie dobrej jakości opieki zdrowotnej i leczenia. Polska należy także do państw charakteryzujących się wysokim poziomem niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych, deklarowanym przez obywateli. Wzrasta więc zapotrzebowanie nie tylko na skuteczną opiekę zdrowotną, ale również na opiekę farmaceutyczną.

 

Biorąc pod uwagę niedobór personelu medycznego  – liczba lekarzy i pielęgniarek na 1.000 mieszkańców jest bardzo niska w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej, i rosnącą liczbę pacjentów cierpiących m.in. na choroby cywilizacyjne, opieka farmaceutyczna staje się koniecznością. Co ważne, w Polsce liczba farmaceutów jest stosunkowo wysoka – na 87.500 lekarzy w Polsce przypada 26.500 magistrów i 33 500 techników farmacji– sama liczba magistrów dorównuje więc 30 proc. liczby lekarzy. Wykorzystanie farmaceutów we wsparciu terapii pacjenta wydaje się być więc naturalne i korzystne dla poprawy jakości i powszechności opieki zdrowotnej.

 

https://centrum-informacji.com/inspektoraty-farmaceutyczne-zmieniaja-rynek-apteczny/

 

Doświadczenia państw, które od lat rozwijają opiekę farmaceutyczną np. Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Królestwa Norwegii i Królestwa Szwecji powinny być źródłem dobrych praktyk, z których czerpać może Polska. Dowodzą one ogromu korzyści jakie niesie aktywne włączenie farmaceuty w proces opieki nad pacjentami. W wielu z tych państw, farmaceuci efektywnie wspierają proces edukacji zdrowotnej, profilaktyki, prostej diagnostyki i leczenia pacjentów. Jako osoby dysponujące specjalistyczną wiedzą, pozyskaną w wyniku długiej i kosztownej edukacji, są tam ważnym partnerem dla lekarzy i pielęgniarek, którzy wspólnie dążą do jak najskuteczniejszego leczenia pacjenta.

 

Dzięki zapisom Ustawy o zawodzie farmaceuty będzie możliwy znaczący ich udział w działaniach związanych z profilaktyką i promocją zdrowia. Farmaceuci będą mogli również świadczyć konsultacje farmaceutyczne, w ramach których wykonywane byłyby m.in. przeglądy lekowe. Rozwiązanie to ma ułatwić pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o lekach i ograniczyć przyjmowanie przez nich produktów bez recepty lub suplementów, które są zbędne lub nawet szkodliwe w terapii, a także pomóc w wyeliminowaniu niepożądanych interakcji między przyjmowanymi lekami.

W ramach opieki farmaceutycznej możliwe będzie także opracowywanie przez farmaceutów indywidualnych planów opieki nad pacjentem, by zracjonalizować jego terapię lekową i doradzić w ramach samoleczenia. Zakładane jest także umożliwienie farmaceutom wykonywania prostych badań diagnostycznych, które są związane z farmakoterapią.

 

Istotnym elementem, który umożliwia farmaceutom skuteczniejsze działanie jest e-recepta, dzięki której mają oni większą kontrolę nad wydawanymi lekami, będą mogli również sami wystawiać receptę w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego np. pacjentom przewlekle chorym, którzy często pojawiają się u swojego lekarza rodzinnego jedynie po wypisanie leków. Dzięki wsparciu farmaceutów lekarze mogliby w większym stopniu skoncentrować się na diagnozie i terapiach skierowanych do pacjentów wymagającym bardziej kompleksowej ekspertyzy, a kolejki do lekarzy uległyby zmniejszeniu, co mogłoby również odciążyć system ochrony zdrowia.

 

Pomysł zaostrzenia wymagań wobec farmaceutów

 

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty z zapisami o opiece farmaceutycznej była długo wyczekiwana przez środowisko medyczne, a przede wszystkich przez samych farmaceutów, którzy chcą rozwijać się w zawodzie i wspierać pacjentów na drodze do poprawy efektów zdrowotnych i jakości życia. Wprowadzenie opieki farmaceutycznej ma więc szansę wpłynąć na wzrost satysfakcji farmaceutów z wykonywanego zawodu, z czego w pierwszej kolejności będą korzystać sami pacjenci. Niezbędne do tego celu są również dodatkowe rozporządzenia, które umożliwią przekucie definicji zawartej w Ustawie w wymierną korzyść dla całego systemu opieki zdrowotnej.

 

Portal Informacyjny /ART/ 7.04.2021