Wiadomości

Najnowsze technologię będą strzegły rezerwat przyrody

Roma Capitale i Leonardo przedstawiły eksperymentalny projekt wykorzystujący satelity, drony, czujniki, sztuczną inteligencję oraz sieć 5G dla poprawy bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz wsparcia zrównoważonego rozwoju

„Ten eksperymentalny projekt pokaże jak nowe technologie mogą poprawić bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, poprzez trwający około jednego roku okres testów przeprowadzonych w Castel Fusano – 1.000-hektrowym obszarze ochrony dziedzictwa przyrody w rzymskim przybrzeżnym państwowym rezerwacie przyrody.

Projekt przedstawiony przez Roma Capitale (organ zarządu miejskiego miasta Rzym) oraz koncern Leonardo, będzie działał w oparciu o satelity, drony, systemy przeciwpożarowe, czujniki wideo i akustyczne, sztuczną inteligencję oraz sieć 5G w celu poprawy porządku publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. Leonardo koordynuje konsorcjum nowatorskich spółek technologicznych dla realizacji tego projektu.

Inicjatywa stanowi realizację memorandum porozumienia podpisanego przez Roma Capitale z Europejską Agencją Kosmiczną (European Space Agency – ESA) w roku 2019 i zapewni monitoring w czasie rzeczywistym parku Castel Fusano, umożliwiając błyskawiczną interwencję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Projekt będzie działał w okresie od lipca 2021 roku do połowy 2022 roku.

Podczas konferencji prasowej, projekt ogłosili: Virginia Raggi – burmistrz Rzymu, ElodieViau – Dyrektor ds. telekomunikacji oraz zintegrowanych aplikacji w Europejskiej Agencji Kosmicznej, Giorgio Saccoccia – prezes  Włoskiej Agencji Kosmicznej (Italian Space Agency – ASI) oraz Alessandro Profumo – dyrektor generalny Leonardo.

Projekt nosi nazwę SES5G – Secure Environment empowered by Satellites and 5G, czyli Bezpieczne Środowisko wspierane przez Satelity i sieć 5G i jest współfinansowany przez ESA i ASI w ramach inicjatywy 5G dla L’Art (5G for L’ART – L’ Aquila, Region Abruzzo, Rzym, Turyn), będącej częścią prowadzonego przez ESA programu zaawansowanych badań w zakresie systemów telekomunikacyjnych (Advanced Research in Telecommunications Systems – ARTES).

W ramach tego eksperymentalnego projektu, sztuczna inteligencja oraz analiza big data zostaną wykorzystane dla porównywania, filtrowania oraz zestawiania informacji z szerokiej gamy różnych czujników i innych źródeł zapewniając siłom policyjnym obraz sytuacji w parku w czasie rzeczywistym, a tym samym umożliwiając szybkie podejmowanie optymalnych decyzji i przeprowadzanie błyskawicznych i skutecznych interwencji.

Drony będą patrolować park i rejestrować obraz nawet w nocy, a czujniki audio-wideo będą w stanie automatycznie wykrywać takie zdarzenia krytyczne, jak zgromadzenia, odgłosy strzałów czy wołanie o pomoc. Optyczne systemy odczytu tablic rejestracyjnych będą w stanie rozpoznać nieuprawnione pojazdy. Jednocześnie systemy przeciwpożarowe będą zdolne do wykrycia nawet najmniejszych ognisk ognia z odległości do 15 km, a sieci komunikacyjne obejmujące zarówno technologie wąskopasmowe (TETRA) jak i szerokopasmowe (LTE i 5G) zostaną wykorzystane dla koordynowania interwencji.

Bezpieczeństwo będzie wspierane dodatkowo z przestrzeni kosmicznej dzięki temu że satelity obserwacji Ziemi Copernicus i PRISMA oraz satelita Athena Fidus będą pomagać w monitorowaniu lasów na tym obszarze, wykrywać działania bezprawne oraz zapewniać dodatkową możliwość komunikacji w przypadku wystąpienia problemów z siecią naziemną.

Jednym z satelitów ASI jest PRISMA, która będzie wykorzystywała instrument hiperspektralny koncernu Leonardo do przeprowadzania analizy chemiczno-fizycznej obszaru z odległości 615km, dostarczając informacji o stanie zdrowotnym roślinności i pozwalając operatorom na stworzenie modelu zagrożenia pożarowego dla tego obszaru.

Virginia Raggi – burmistrz Rzymu, powiedziała: „Las sosnowy Castel Fusano to cudowny obszar przyrodniczy, który musimy chronić i ulepszać. Niestety, często zagrażają mu podpalenia, jest wykorzystywany jako miejsce nielegalnego zamieszkiwania czy nielegalnego wywozu śmieci. Wielu ludzi chciałoby częściej odwiedzać ten obszar, ale nie czują się tam bezpiecznie. Chcemy, aby obywatele czuli się bezpieczni w każdym punkcie miasta. Dzięki temu nowemu systemowi nadzoru, będziemy mogli lepiej monitorować tego rodzaju krytyczne zdarzania i szybciej interweniować w razie potrzeby, sprawiając, że park stanie się bezpiecznym miejscem, odwiedzanym przez wszystkich” – Wyjaśnia Virginia Raggi – burmistrz Rzymu.

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Roma Capitale i organy bezpieczeństwa publicznego, oferując rozwiązania technologiczne dla wyzwań, przed którymi stają każdego dnia.” – Oświadczył Alessandro Profumo – CEO Leonardo. – „Te rozwiązania pozwalają zarówno na szybkie reagowanie w sytuacjach nagłych, jak i planowanie interwencji długofalowych. Koncern Leonardo, nadzorując strategiczne technologie we Włoszech, jest przekonany, że naszą rolą szczególnie w tym okresie powrotu na ścieżkę wzrostu, jest wykorzystanie naszego know-how dla wspierania administracji w rozwoju miejsc, które są ze sobą połączone, zrównoważone i przyjazne do życia. To zobowiązanie jest oparte na inwestycjach i klarownej wizji przedstawionej w planie strategicznym „Be Tomorrow – Leonardo 2030 Strategic Plan”. – Wyjaśnił Alessandro Profumo – CEO Leonardo.

System SES5G będzie zarządzany przez Departament Ochrony Środowiska w parku Castel Fusano oraz pobliskie Centrum Operacji Sił Połączonych (COI). Dostęp do systemu będzie również możliwy z dyspozytorni rzymskiej policji oraz gabinetu operacyjnego kapitolińskiej obrony cywilnej. Wszystkie organy zaangażowane w kwestie bezpieczeństwa parku będą mogły korzystać z informacji generowanych przez system.

W celu realizacji projektu SES5G Leonardo będzie przewodzić konsorcjum partnerów takich, jak Telespazio (spółka joint venture Leonardo iThales), e-Geos (spółka joint venture ASI i Telespazio), Siralab, EPG, Radiolabs oraz TPS Sferiacom.

Portal Informacyjny /ART/ 24.03.2021