Muzyka i otolaryngologia – 90. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy

W kwietniu 2021 roku minęła 90. rocznica urodzin wybitnego polskiego kompozytora Krzysztofa Komedy. Ten znakomity muzyk jazzowy swoje artystyczne losy związałm.in. z Klubem Studenckim „Medyk” w Warszawie, w którym podczas nauki na obecnej Akademii Medycznej uczyło się wielu znanych dziś lekarzy. Wśród nich był prof. Henryk Skarżyński, który podobnie jak Krzysztof Komeda, został otolaryngologiem. Po tragicznej śmierci kompozytora w 1969 r. Klub „Medyk”, a następnie klub „Hybrydy”, należący do Uniwersytetu Warszawskiego, organizowały cykliczne, poświęcone jego twórczości, koncerty „Muzyka pozostała”. To właśnie te muzyczne spotkania prof. Henryk Skarżyński wspomniana ze wzruszeniem.

„Wówczas awangardowy budynek przy ul. Oczki 7 w Warszawie, siedziba legendarnego Klubu „Medyk”, odegrała w moim życiu bardzo ważną rolę.” – Tłumaczy prof. Henryk Skarżyński. Zanim zostałem lekarzem, interesowałem się historią i pisałem wiesze. W trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego napisałem pierwszą trzyaktową sztukę teatralną, w czwartej zrobiłem własnoręcznie gitarę elektryczną. Muzyka od zawsze była dla mnie bardzo ważna. W czasie studiów działałem w Klubie „Medyk”, gdzie organizowaliśmy spotkania poświęcone m.in. Krzysztofowi Komedzie. Czynnie do zainteresowań artystycznych wróciłem dopiero po latach, – dzięki implantowanym pacjentom.” – Wspomina prof. Henryk Skarżyński.

Prof. Henryk Skarżyński jest autorem kilkuset opowiadań i wierszy, kilkudziesięciu scenariuszy filmów dokumentalnych i naukowych, a ostatnio filmu fabularnego oraz libretta musicalu, a także tekstów piosenek poświęconych swoim pacjentom. Jest także inicjatorem i organizatorem pierwszego w świecie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Muzyczne zamiłowania prof. Henryka Skarżyńskiego, choć w zupełnie innym klimacie, odnajdujemy także w opowieści filmowej pt.: „Powrót Beethovena”, której jest autorem. Książka zawiera sfabularyzowane, prawdziwe życiorysy, które przeplatają się z wątkami autobiograficznymi oraz wybranymi wspomnieniami genialnego niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena.

„Lubię powtarzać, że muzyka jest nam potrzebna do życia jak słońce. Wzrusza często, a prawie zawsze, jak wykonują ją niesłyszący wcześniej pacjenci. Cieszę się, że mogę tego doświadczać i nie być tylko biernym odbiorcą tych wrażeń.”– Wyznaje prof. Henryk Skarżyński.

Portal Informacyjny /ART/ 2.06.2021

Zdjęcie autorstwa Lucas Allmann z Pexels

Related Post