Wiadomości

Muzyka i otolaryngologia – 90. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy

W kwietniu 2021 roku minęła 90. rocznica urodzin wybitnego polskiego kompozytora Krzysztofa Komedy. Ten znakomity muzyk jazzowy swoje artystyczne losy związałm.in. z Klubem Studenckim „Medyk” w Warszawie, w którym podczas nauki na obecnej Akademii Medycznej uczyło się wielu znanych dziś lekarzy. Wśród nich był prof. Henryk Skarżyński, który podobnie jak Krzysztof Komeda, został otolaryngologiem. Po tragicznej śmierci kompozytora w 1969 r. Klub „Medyk”, a następnie klub „Hybrydy”, należący do Uniwersytetu Warszawskiego, organizowały cykliczne, poświęcone jego twórczości, koncerty „Muzyka pozostała”. To właśnie te muzyczne spotkania prof. Henryk Skarżyński wspomniana ze wzruszeniem.

https://agencja-informacyjna.com/kultura/krzysztof-komeda-pionier-jazzu-nowoczesnego/

„Wówczas awangardowy budynek przy ul. Oczki 7 w Warszawie, siedziba legendarnego Klubu „Medyk”, odegrała w moim życiu bardzo ważną rolę.” – Tłumaczy prof. Henryk Skarżyński. Zanim zostałem lekarzem, interesowałem się historią i pisałem wiesze. W trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego napisałem pierwszą trzyaktową sztukę teatralną, w czwartej zrobiłem własnoręcznie gitarę elektryczną. Muzyka od zawsze była dla mnie bardzo ważna. W czasie studiów działałem w Klubie „Medyk”, gdzie organizowaliśmy spotkania poświęcone m.in. Krzysztofowi Komedzie. Czynnie do zainteresowań artystycznych wróciłem dopiero po latach, – dzięki implantowanym pacjentom.” – Wspomina prof. Henryk Skarżyński.

Prof. Henryk Skarżyński jest autorem kilkuset opowiadań i wierszy, kilkudziesięciu scenariuszy filmów dokumentalnych i naukowych, a ostatnio filmu fabularnego oraz libretta musicalu, a także tekstów piosenek poświęconych swoim pacjentom. Jest także inicjatorem i organizatorem pierwszego w świecie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Muzyczne zamiłowania prof. Henryka Skarżyńskiego, choć w zupełnie innym klimacie, odnajdujemy także w opowieści filmowej pt.: „Powrót Beethovena”, której jest autorem. Książka zawiera sfabularyzowane, prawdziwe życiorysy, które przeplatają się z wątkami autobiograficznymi oraz wybranymi wspomnieniami genialnego niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena.

„Lubię powtarzać, że muzyka jest nam potrzebna do życia jak słońce. Wzrusza często, a prawie zawsze, jak wykonują ją niesłyszący wcześniej pacjenci. Cieszę się, że mogę tego doświadczać i nie być tylko biernym odbiorcą tych wrażeń.”– Wyznaje prof. Henryk Skarżyński.

Portal Informacyjny /ART/ 2.06.2021

Zdjęcie autorstwa Lucas Allmann z Pexels