Wiadomości

Modernizacja kolei szansą dla polskiej gospodarki

 

Instytutu Staszica to niezależna jednostka doradcza o charakterze organizacji non-profit. Zajmuje się on kwestiami społecznymi z zakresu zrównoważonego rozwoju. Teraz Instytutu Staszica zapowiada ogłoszenie raportu. „Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego Rozwoju”

 

Rzeczpospolita Polska, dzięki środkom z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej oraz zapewne ostatniej, tak korzystne, perspektywy budżetowej na lata 2021-2027 staje przed szansą modernizacji krajowej sieci kolejowej. Czas do 2005 roku to okres zaniedbań i upadku polskiej kolei. Dopiero ostatnie 15 lat to okres zmian, jednak nie tak szybkich, jak należałoby oczekiwać. Dodatkowym impulsem dla rozwoju kolei może być planowana przez rząd decentralizacja – przenoszenie siedzib spółek i instytucji z Warszawy do ośrodków regionalnych.

 

Niwelowanie różnic rozwojowych między regionami kraju jest deklarowane jako jeden z priorytetów polityki obecnego rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Temu ma służyć m.in. decentralizacja, czyli przenoszenie siedzib niektórych urzędów centralnych i spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa poza stolicę. Wsparciem tej idei jest również rozwój ekologicznego transportu, z inwestycjami w kolej na czele. Inwestycje te wpisują się również w koncepcję Zielonego Ładu, wdrażanego przez Unię Europejską. Jednak, co istotne, są także poważną szansą dla polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w perspektywie dobrego wykorzystania koniunktury gospodarczej, która oczekiwana jest przez co najmniej 2 najbliższe lata.

 

Impulsem do częstszego korzystania z transportu kolejowego, jest rozszerzanie siatki dróg objętych opłatami dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Od kilku lat zaniechano włączania do systemu nowych dróg, co ma wiele negatywnych skutków. Dlatego przedmiotem analizy „Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego Rozwoju”, przygotowywanego, przez zespół ekspercki, Instytutu Staszica, ma być odpowiedź na szereg istotnych, w tym kontekście, pytań m. in.: „Jak włączyć polskie przedsiębiorstwa z branży kolejowej do dialogu na temat modernizacji infrastruktury transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju? Jak pozyskiwać środki na nowe inwestycje? Jak w takie plany wpisuje się projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego? Raport Instytutu Staszica „Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego Rozwoju” ma się ukazać pod koniec lata 2021 roku.

 

Instytut Staszica do życia w 2013 r. przez grono ekspertów i publicystów związanych ze środowiskiem konserwatywnym. Zajmuje się realizacją, organizacją i finansowaniem raportów, ekspertyz, analiz, komentarzy, publikacji, konferencji, debat, szkoleń, akcji oświatowych i edukacyjnych. Prowadzi działalność wydawniczą,  internetowe serwisy informacyjne. Instytut Staszica współpracuje z analogicznymi instytucjami w Polsce i na świecie, wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi, a także prywatnymi przedsiębiorcami. Działania informacyjne, podejmowane przez jednostkę, skierowane do polityków, działaczy samorządowych, organów władz państwowych i organów Unii Europejskiej. W tym celu Instytut Staszica współpracuje z mediami poprzez przygotowywanie i dystrybucję materiałów prasowych.

 

Za cele Instytut Staszica stawia sobie promowanie pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej, prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych oraz wspieranie działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Prezesem Instytutu jest dr hab. Agnieszka Domańska. W gronie współpracowników znajdują się eksperci, wykładowcy akademiccy i publicyści.

 

Portal Informacyjny /DEC/ 18.08.2021