Wiadomości

Milowy krok polskiej otochirurgii

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyła się seria pierwszych w Polsce operacji wszczepienia pionierskich aktywnych implantów wykorzystujących przewodnictwo kostne dźwięku tzw. Bonebridge BCI 602. Operacja została przeprowadzona przez prof. Henryka Skarżyńskiego wraz z zespołem.

Nowe implanty dają możliwość poprawy słuchu w wielu przypadkach, w tym również u pacjentów po różnych, wcześniej przeprowadzonych, operacjach uszu bez oczekiwanej poprawy słuchu. Największym atutem oraz zaletą implantu jest przede wszystkim mały rozmiar urządzenia przy jednoczesnym wzmocnionym dźwięku.

„To kolejny milowy krok w polskiej otochirurgii.” – Wyjaśnia prof. Henryk Skarżyński szef Światowego Centrum Słuchu. – „Cieszę się, że te przełomowe operacje możemy wykonać w Światowym Centrum Słuchu. Tworząc Centrum, chciałem, aby jego działalność kliniczna nie tylko dawała wymierne korzyści polskim pacjentom (którzy mają dostęp jako jedni z pierwszych na świecie do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych, zwiększających znacznie możliwości terapeutyczne), ale także upowszechniała współczesne światowe standardy medyczne. Pionierskie operacje wszczepienia pierwszych na świecie aktywnych implantów przez skórnych na przewodnictwo kostne typu Bonebridge przeprowadzałem w Kajetanach od grudnia 2012 r. Już wtedy był to dowód na to, że w Światowym Centrum Słuchu nieustannie wdrażamy innowacyjne rozwiązania w nauce, edukacji i działalności klinicznej.” – Powiedział prof. Henryk Skarżyńki, który jest jednym z najwybitniejszych otolaryngologów na świecie.

 

Centrum Informacji /WN/ 9.03.2020