Wiadomości

Mikrobiogazownie samowystarczalne rozwiązanie dla gospodarstw hodowlanych.

 

W czerwcu zakończył się cykl warsztatów z zakresu funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczych, organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W tej formie pozyskiwania wiedzy uczestniczyło ponad 300 osób.

Szacuje się, że zużycie energii elektrycznej może stanowić nawet ponad 20 proc. całkowitych kosztów w produkcji rolnej. Konkretna wysokość udziału uzależniona jest  od wielkości i rodzaju produkcji w gospodarstwie rolnym. Pomocne w ograniczeniu kosztów, związanych z energią może być zbudowanie mikrogazowni.

Fundacja FAPA o odnawialnych źródła energii dla wszystkich

„Polska jest krajem typowo rolniczym, z mocno rozwiniętym sektorem rolnictwa oraz przemysłem rolno-spożywczym. To właśnie stamtąd pochodzą surowce, które mogą być wykorzystywane do produkcji biogazu rolniczego.” – Przypomina dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – „Obecnie, blisko 90 proc. tych surowców stanowią różnego rodzaju odpady, w tym w szczególności odchody zwierzęce czy wywary pogorzelniane oraz pozostałości z przetwórstwa owocowo-warzywnego. Według ekspertów, polski potencjał surowców, które mogą zostać wykorzystane do produkcji biogazu rolniczego, pozwala na wytworzenie około 7 – 8 mld m3 biogazu rolniczego rocznie. Aktualnie ten potencjał jest wykorzystywany w minimalnym stopniu.” – Przypomina dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Mikrobiogazownia to rozwiązanie pozwalające zutylizować i sanityzować gnojowicę w miejscu jej powstawania, a w zamian produkuje energię elektryczną i cieplną, które z nadwyżką pokryją zapotrzebowanie energetyczne niejednego gospodarstwa hodowlanego.

https://centrum-informacji.com/biogazownie-rolnicze-szansa-na-energie-dla-polski/

Inwestycja w małą biogazownię zagrodową to idealne, samowystarczalne rozwiązanie dla gospodarstw hodowlanych. Taka instalacja zapewni energię elektryczną i ciepło dla całego gospodarstwa przez cały rok oraz przyniesie dodatkowe możliwości pozwalające choćby złagodzić ograniczenia narzucone przez dyrektywę azotanową Unii Europejskiej.

Uczestnikami szkoleń z zakresu funkcjonowania mikrobiogazowni byli głównie rolnicy, którzy w trakcie szkoleń uzyskali informacje na temat możliwości zagospodarowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy świńskiej i bydlęcej) poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła w mikrobiogazowni rolniczej.

Dr Marek Sawicki: całe zużycie możemy pokryć biogazem

Ponadto, tematyka szkoleń obejmowała: rodzaje mikrobiogazowni rolniczych, schemat ich działania, dobór instalacji do ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym, oraz aspekty prawne i procedury administracyjne konieczne do uruchomienia mikrobiogazowni, warunki uzyskania wsparcia w ramach systemu FIT, który gwarantuje sprzedaż całej energii lub części energii niewykorzystanej przez wytwórcę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, koszty i okres zwrotu inwestycji, źródła finansowania oraz możliwości zagospodarowania pofermentu. Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy warsztatów z zakresu funkcjonowania mikrobiogazowni mieli okazję zobaczyć jak funkcjonują mikrobiogazownie rolnicze. Warto wiedzieć, że dzierżawcy, którzy mają prawo pierwokupu i chcą zainwestować w biogazownie rolnicze, a nie posiadają własnych nieruchomości, bądź posiadają takie nieruchomości, na których nie jest możliwa realizacja takiej inwestycji, będą mogli zakupić od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa konieczny fragment nieruchomości z przeznaczeniem na ten cel.

Rola samorządów w pozyskiwaniu i zarządzaniu OZE

Od kilku lat w Polsce widać coraz większe zainteresowanie budową mikrobiogazowni rolniczych, czyli niewielkich instalacji o mocy elektrycznej do 50 kW. Mogą one powstawać nawet w mniejszych gospodarstwach rolnych, które zajmują się produkcją zwierzęcą. Przykładowo, do zasilenia takiej mikrobiogazowni rolniczej wystarczy stado krów liczące około 150-300 sztuk. W zależności od skali inwestycji, różne są nakłady. Już nawet w jednej ze spółek hodowlanych Krajowego Ośrodka Rozwoju Rolnictwa funkcjonuje z powodzeniem pierwsza mikrobiogazownia rolnicza. Należy też dodać, że w ramach programu Agroenergia, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, możliwe jest uzyskanie dofinansowania do budowy mikrobiogazowni rolniczych.

Warsztaty odbyły się w województwach mazowieckim (Chamsk i Bombalice), łódzkim (Bronisławów), wielkopolskim (Nowa Wieś), dolnośląskim (Kamieniec Ząbkowicki), podlaskim (Pokaniewo i Ruda) oraz warmińsko-mazurskim (Butryny, k. Olsztyna).Więcej informacji na temat działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie wsparcia odnawialnych można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/kowr/dzialania-informacyjno–promocyjne.

Portal Informacyjny, info, /DEC/ 29.06.2023