Wiadomości

Grupa Lux Med: Receptę już można dostać bez wychodzenia z domu

Grupa LUX MED jako pierwsza wśród sieci medycznych udostępniła pacjentom funkcjonalność zamówienia i odebrania recepty drogą elektroniczną. Rozwiązanie jest dostępne za pośrednictwem Portalu Pacjenta na www.luxmed.pl.

 

Pacjent zrealizuje e-Receptę w wybranej przez siebie aptece na podstawie numeru PESEL oraz unikalnego kodu, otrzymanego drogą SMS. Usługa jest dostępna dla posiadaczy abonamentów LUX MED. Podstawą do wystawienia e-recepty są dane o zdrowiu pacjenta zarejestrowane w elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie muszą już udawać się do przychodni jedynie po odbiór recepty na lek stosowany przewlekle. Korzyść odczują również lekarze i pracownicy centrów medycznych, którzy będą mogli poświęcić więcej czasu na rozwiązywanie tych problemów zdrowotnych naszych pacjentów, które wymagają bezpośredniego kontaktu z placówką – mówi dr n. med. Krzysztof Kurek, Członek Zarządu LUX MED odpowiedzialny za Pion Medyczny.

 

E-recepta daje pacjentowi możliwości wykupienia jednego z przepisanych na niej leków, a pozostałych w innym terminie lub w innej aptece, po okazaniu farmaceucie tego samego kodu. Lista aptek realizujących e-Recepty dostępna jest na stronie internetowej: https://mapa.pacjent.gov.pl/

 

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1 900 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 800 osób, około 6500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

 

 

Maciej Mikołajewski, Lux Med