Wiadomości

Leonardo otrzymuje najwyższą nagrodę w dziedzinie ładu korporacyjnego od magazynu „Ethical Baordroom”

Firma Leonardo otrzymała nagrodę “Najlepszy Ład Korporacyjny 2019” w sektorze europejskiego przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego przyznaną przez magazyn “Ethical Boardroom:, który analizuje zarzadzanie i inne kwestie korporacyjne na całym świecie. Nagroda stanowi wyraz uznania dla firm, które wykazują szczególnie skuteczne podejście do ładu korporacyjnego, i które tym samym tworzą długofalową wartość dla interesariuszy. Leonardo to jedyna włoska firma, która otrzymała te nagrodę w roku 2019.

 

Przewodniczący Leonardo, Giovanni De Gennaro, powiedział:

„Z dumą przyjmujemy tę nagrodę, która stanowi wyraz uznania dla ogromu pracy, jaki w ostatnich latach włożyliśmy w poprawę ładu korporacyjnego w firmie. Wykorzystaliśmy swój potencjał dla wzmocnienia polityki w zakresie ładu korporacyjnego, zareagowaliśmy na potrzebę większej przejrzystości i dostosowaliśmy się do krajowych i międzynarodowych standardów i najlepszych praktyk. Skuteczny i solidny ład korporacyjny to fundament długofalowego wzrostu leżącego u podstaw naszego Planu Przemysłowego na lata 2018-2022.”

 

Przez ostanie pięć lat nagroda była przyznawana firmom będącym liderami w zakresie ładu korporacyjnego. Firma Leonardo została oceniona pod względem szerokiej gamy czynników, włączywszy w to ogólny ład korporacyjny, zrównoważony rozwój, płace uzależnione od wyników, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, zaangażowanie inwestorów, zróżnicowanie działalności zarządu oraz skuteczność operacyjna.

 

Obszar, w którym firma Leonardo pokazało swoją szczególną siłę stanowi zróżnicowanie działalności zarządu, przy dobrym rozkładzie udziału płci (33% to kobiety), niezależności dyrektorów (75%) i dobrym połączeniu umiejętności i doświadczenia.

Inne kluczowe mocne punkty to sprawiedliwa i przejrzysta polityka wynagrodzeń a także solidny system zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Ponadto w roku 2016 Komitetowi Nominacyjnemu powierzono szczególne zadania w zakresie zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego w świetle ścisłej współzależności między tymi dwoma kwestiami.

 

Nagroda za „Najlepszy Ład Korporacyjny” to kolejne formalne uznanie ‘dla odpowiedzialnego podejścia firmy Leonardo do prowadzenia działalności.

Spółka to pierwsza z dziesiątki czołowych firm w dziedzinie lotnictwa, przestrzeni kosmicznej, obrony i bezpieczeństwa, która otrzymała certyfikat ISO 37001 dzięki wdrożeniu system zarządzania antykorupcyjnego w celu spełnienia międzynarodowych standardów w zakresie praktyk zarządzania antykorupcyjnego.

Centrum Informacji, 14.02.2017