Wiadomości

#KupujŚwiadomie produkty ekologiczne – Dzień Rolnictwa Ekologicznego

 

Portal Informacyjny: Na mocy unijnej deklaracji 23 września oficjalnie uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej . Prowadzone przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działania promujące rolnictwo ekologiczne są realizowane na kilku płaszczyznach, a ich przekazy kierowane są do rolników, producentów oraz do konsumentów.

Działania skierowane do rolników mają na celu zwiększanie zainteresowania rolnictwem ekologicznym i produkcją ekologiczną, z przekazaniem wskazówek, przepisów, know-how oraz przedstawieniem dobrych praktyk. Takim celom służy strona PL EKO na Facebooku, na której są publikowane informacje dla producentów rolnych oraz osób chcących zmienić profil produkcji rolniczej na ekologiczny.

Teraz kupuj świadomie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uświadamia konsumentów, co komunikuje logo produkcji ekologicznej, oraz zachęca do zwracania uwagi na informacje zawarte na opakowaniach produktów spożywczych. Przekonuje konsumentów, że ich wybór ma ogromne znaczenie i edukuje w zakresie świadomych decyzji zakupowych.

#KupujŚwiadomie produkty ekologiczne to nowa odsłona kampanii realizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa . W 2023 roku działania w dużej mierze odbywają się w przestrzeni internetowej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi dedykowany quiz online, który jest okazją do pogłębienia wiedzy o rolnictwie ekologicznym i produktach certyfikowanych w ramach tego systemu.

Wielu konsumentów, często, niestety, z powodu zasobności portfela, jest wrażliwych na cenę, dlatego w sklepach szukają najtańszych produktów.” – Ocenia dr in. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa . – „Warto jednak bardziej świadomie dokonywać zakupów, kierując się jeszcze innymi kryteriami poza najniższą ceną. Jest nawet takie przysłowie, które mówi, że „biednego nie stać na oszczędzanie. Produkty ekologiczne, bywają droższe, zawierają jednak więcej pożądanych substancji odżywczych, jeśli wziąć to pod uwagę, mogą się okazać bardziej wartościowe.” – Uważa dr in. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Waldemar Humięcki: KOWR udziela pożyczki płynnościowe

Z danych Głównego Urzędu Statycznego wynika, że w zakresie popularyzacji rolnictwa ekologicznego jest jeszcze wiele do zrobienia.” – Ocenia Rafał Romanowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – „W wielkich sieciach handlowych, działających w Polsce, często dochodzi do nadużyć. W miejscach pod szyldem „bio” oferowane są towary, podszywające się pod produkty ekologiczne. W rzeczywistości to czysty greenwashing czyli strategia marketingowa,, polegająca na sugerowaniu, że przedsiębiorstwo jest przyjazne dla środowiska, a jego produkty powstają w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Celem jest wprowadzenie kupujących w błąd, ponieważ przedsiębiorstwo, w praktyce, nie kieruje się troską o środowisko, tylko chęcią uzyskania przewagi konkurencyjnej i zwiększeniem zysków. Na produktach żywnościowych warto szukać logo „Euro-liść” przedstawiającego liść i gwiazdki, ten symbol potwierdza, że żywność została wytworzona w jednym z państw Unii Europejskiej i spełnia wymagane normy dla rolnictwa ekologicznego.” – Wyjaśnia Rafał Romanowski– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Korzystając z okazji jaką jest Dzień Rolnictwa Ekologicznego, chciałbym zapowiedzieć zmiany w „programie dla szkół”, polegającym na dystrybucji i bezpłatnym udostępnianiu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka od polskich dostawców lokalnych.” – Oświadczył, na specjalne zwołanej, z okazji Dnia Rolnictwa Ekologicznego, konferencji prasowej, Robert TelusMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – „Oferowane dzieciom w szkołach produkty, takie jak owoce i warzywa oraz mleka, mają dominować te które powstają dzięki rolnictwu ekologicznemu i które wypełniają w tym zakresie określone przepisy.” – Oświadczył, na specjalne zwołanej, z okazji Dnia Rolnictwa Ekologicznego, konferencji prasowej, Robert TelusMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Telus: Stadnina Koni Michałów to największa w Polsce stadnina koni arabskich czystej krwi

Na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została przeprowadzona sonda uliczna, w której sprawdzana była wiedza, z zakresu produkcji ekologicznej, a także przygotowany został dedykowany odcinek programu edukacyjnego, w którym omawiane są zagadnienia, związane z rolnictwem ekologicznym.

W sobotę 23 września 2023, w Dniu Rolnictwa Ekologicznego zaś rozpoczyna się nowa odsłona kampanii „#KupujŚwiadomie produkty ekologiczne”, realizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Rozpocznie się rozpowszechnianie spotu, promującego produkty ekologiczne, a także materiałów filmowych, prezentujących regionalnych producentów żywności, z całej Polski, których produkty posiadają certyfikat produkcji ekologicznej. Działania będą prowadzone w na antenie telewizji, w wybranych internetowych portalach społecznościowych oraz dobrych kinach. Ponad to, w sobotę 23 września 2023 roku, w wybranych kinach odbędą się degustacje produktów ekologicznych regionalnych wytwórców.

Przepisy, określające wymagania dla produkcji ekologicznej, zawiera Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 834/2007, wdrożone, do polskiego porządku Prawnego, ustawą o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz.1370).

Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, z dnia 23 czerwca 2022 r., wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sektora produkcji ekologicznej. Wysoki poziom zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania prawne przewidują ułatwienia dla producentów ekologicznych i zwiększenie wsparcia, dzięki czemu poprawiają dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.

https://portal-informacyjny.com/rolnictwo-ekologiczne-w-polsce-analiza-kowr/

Promocja żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego jest kluczowa zarówno dla konsumentów, rolników, dobrostanu zwierząt hodowlanych, upraw rolnych i całej otaczającej przyrody, od jakości której zależy zdrowie i przyszłość ludzi.” – Uważa dr in. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – „Ekologiczna, zdrowa żywność to lepsza jakość odżywiania. Im lepsza jakość jedzenia lepsze zdrowie, mniej chorób i obciążania systemu opieki zdrowotnej, mniej zwolnień lekarskich, większa wydajność pracy. Jeśli popyt na żywność ekologiczną będzie rósł, więcej rolników będzie zainteresowanych przestawieniem swoich gospodarstw na rolnictwo ekologiczne. Im więcej takich gospodarstw tym więcej lepszej, wartościowej żywności. Im więcej rolnictwa ekologicznego tym lepsza jakość otoczenia i przyrody. W zasadzie można uznać, że to jest bezcenne. To tego tak ważne jest świadome kupowanie produktów ekologicznych jest takie istotne.” – Przekonuje dr in. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej to połączenie dwóch symboli: flagi europejskiej oraz liścia, który symbolizuje naturę i ideę zrównoważonego Rozwoju, na zielonym tle. Logo „Euroliść” będące symbolem produkcji ekologicznej Unii Europejskiej umożliwia konsumentom łatwe rozpoznawanie produktów ekologicznych i gwarantuje rolnikom ochronę ich interesów przy wprowadzaniu produktów do obrotu w całej Wspólnocie, Daje konsumentom wskazuję przy decyzjach zakupowych i pewność co do pochodzenia i jakości ekologicznej kupowanej żywności, a jego obecność na produkcie oznacza, że jest on zgodny z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, tzn. jest produktem ekologicznym.

Dzień Rolnictwa Ekologicznego – Dzień Polskiej Ekologii

Logo „Euroliść” produkcji ekologicznej Unii Europejskiej można stosować w odniesieniu do produktów, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej, wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Oznacza to, że takie produkty spełniają restrykcyjne metody produkcji, przetwarzania, transportu i przechowywania czyli zostały wytworzone z poszanowaniem środowiska, wysokich standardów utrzymania zwierząt, bez GMO (organizmów zmodyfikowanych genetycznie) i niedopuszczonej w produkcji ekologicznej chemii rolnej.

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej reguluje art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848. Wzór logo został określony w załączniku V do tego rozporządzenia. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można znaleźć kompleksowe informacje dla konsumentów i producentów dotyczące produkcji ekologicznej.

Portal Informacyjny, /DEC/ 23.09.2023