Zdaniem ekspertów

Kultura i sztuka to polskie atuty

„Do czego może służyć polska kultura?” to bardzo interesujący temat debaty jaką zorganizowali Fundacja XBW Ignacego Krasickiego i wydawnictwo Bosz w Galerii Delfiny na warszawskim Powiślu. Podczas dyskusji on-line eksperci ze świata kultury rozmawiali o promocji Polski przez sztukę i literaturę.

 

„Do czego może służyć polska kultura?” Zdaniem profesora Jerzego Bralczyka kultura polska zawsze była doceniana przez kraje wschodnie, ale dziś zależy nam bardziej na krajach zachodu i chcemy bardziej zapisać się w świadomości zachodniego świata.

Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, wspominał, że przed zorganizowanymi w Polsce i Francji wydarzeniami z okazji 100-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curietylko 30 proc. ankietowanych Francuzów kojarzyło noblistkę z Polską. Już po realizacji wydarzeń, a było ich ponad 300, ankietowanych, którzy poprawnie kojarzyli noblistkę, przybyło dwukrotnie.

 

„Kultura nie jest doceniana jako narzędzie służące do budowania atrakcyjności Polski, jej atrakcyjności kulturowej, intelektualnej, ale też gospodarczej i turystycznej. Należy mieć świadomość, że budowanie wizerunku Polski jest kluczem aby skutecznie realizować ambicje polityczne i gospodarcze.” – Twierdzi prof. Michał Kleiber. – „Mimo wielu działań, które należy chwalić, trzeba zaznaczyć, że są one niedostateczne. Nie potrafimy tego robić tak skutecznie jak to robi wiele państw na świecie. – Uważa prof. Michał Kleiber.

 

Prof. Michał Kleiber podsumowując swoją wypowiedź zauważył, że dokonania Polaków w historii współczesnej są kluczem do tego, aby jako wspólnota mogli oni demonstrować satysfakcję i pokazać, że stanowią silny element na mapie świata. Jak stwierdził, na przeszkodzie stoi tylko niewystarczająca promocja polskiej kultury.

 

„Polska ma wybitnych noblistów literatury, siłą są też kompozytorzy muzyki poważnej, jak Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski czy Henryk Mikołaj Górecki. Polska ma wybitnych plakacistów.” – Uważa Bogdan Szymanik, dyrektor wydawnictwa Bosz. – „W Polsce powstaje też wiele ważnych i bardzo ciekawych filmów. Ten obszar jest drugą stroną działalności Wydawnictwa Bosz czyli promocji polskiej kultury na świecie. Mam przekonanie, że warto wizerunek swojego kraju promować w stopniu w jakim jest to przez każdego z nas możliwe.” – Powiedział Bogdan Szymanik, dyrektor wydawnictwa Bosz.

 

Wydawnictwo Bosz promuje polską kulturę wydając wysokiej jakości publikacje, także w innych językach. Wydawnictwo opublikowało książki i albumy poświęcone każdemu z Polskich noblistów w dziedzinie literatury. Bogdan Szymanik zgodził się z Michałem Kleiberem, że jeśli chodzi o promocję Polski, jest popełniane sporo błędów. Źle też jest wykorzystywana szansa jaką jest polska kultura. Często Polska jest postrzegana przez pryzmat wewnętrznych starć politycznych i ideologicznych. Dyrektor Bogdan Szymanik ujawnił, że po jednej z kolejnych debat politycznych, zdecydował się wysłać do wszystkich posłów po egzemplarzu książki „Savoir Vivr e” Zofii Stryjeńskiej.

 

„Polskim politykom przydałoby się przeczytanie takiej pozycji, żeby podnieść poziom ich debat, ponieważ dziś schodzą poniżej poziomu lustra wody i to nie jest dobre.” – Przekonuje Bogdan Szymanik, dyrektor Wydawnictwa Bosz.

 

Profesor Jerzy Bralczyk odniósł się też do problemu czytelnictwa w Polsce. Powiedział, że wszyscy skarżą się na to, że Polacy nie czytają i nie mają zapotrzebowania na kulturę. Językoznawca zasugerował, że można dojść do wniosku, że sprawa jest w zasadzie przegrana, bo zachęcanie do tego nie daje pozytywnego efektu. „Może odpuścić te pokolenia, nasze pokolenia i zainwestować w młodzież?” – Zastanawiał się prof. Jerzy Bralczyk. Zwrócił się też do Bogdana Szymanika z wydawnictwa Bosz z pytaniem czy wydawnictwa mogą coś zrobić, by młode pokolenia były bardziej otwarte na kulturę, literaturę czy malarstwo?

 

„Bosz wydaje mnóstwo książek o sztuce. Chce też przybliżyć tę sztukę dzieciom. Bosz wydał m.in. malowanki, gdzie na jednej stronie jest np. obraz Jana Matejki, a na drugiej zarys sylwetek z obrazu do pokolorowania przez młodych ludzi.” – Odpowiedział Bogdan Szymanik z Wydawnictwa Bosz. – „Byłoby wspaniale gdyby ten ogień zachęcający do sztuki i kultury poszedł jak najszerzej.”

 

Wydawnictwo Bosz poza wydawaniem książek wspiera również promocję kultury. Jednym z takich działań jest „Bieszczadzkie lato z książką”, festiwal promujący czytelnictwo oraz kulturę literacką. Poprzez zróżnicowany program, w którym pojawiają się koncerty, prelekcje i spotkania z cenionymi pisarzami programma na celu animację regionalnego życia kulturalnego oraz zainteresowanie jak największych grup współczesną polską literaturą.

 

„Jeśli 100 wydawców w swoich regionach zrobiłoby podobne wydarzenie, to czytelnictwo w Polsce mogłoby urosnąć o kolejny procent. A za czytelnictwem idzie kultura. Człowiek oczytany porusza się na wyższym poziomie kultury. – Wyjaśniał Bogdan Szymanik z Wydawnictwa Bosz.

 

Prof. Jerzy Bralczyk przypomniał też publikację której, m. in. z Michałem Kleiberem, był współautorem – „Polska 100 lat”. Zdaniem wybitnego językoznawcy ta publikacja nie zyskała zainteresowania na jakie zasługiwała. Zgodnie ze słowami profesora publikacja mogła być wykorzystywana przez ambasady, międzynarodowe ekspozycje i być kompendium wiedzy dla każdego, kto by się z nią zapoznał. „Książka „Polska 100 lat” będzie trwała, mam nadzieję, że zyska jeszcze czytelników i będzie odpowiednio doceniona.” – Ma nadzieję prof. Jerzy Bralczyk.

Centrum Informacji /KAM/ 1.12.2020