Zdaniem ekspertów

Krzysztof Niemiec o perspektywach dla kolei

 

Strategia Zielonego Ładu Unii Europejskiej stawia ambitne cele przed europejską infrastrukturą kolejową. Dla jej infrastruktury, jak i polskiego taboru kolejowego to duże wyzwanie. To także szansa dalszego rozwoju na kilkadziesiąt lat. Krzysztof Niemiec – wiceprezes TrackTec był jednym z prelegentów podczas EEC Trends w ramach sesji pt. „Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych w Polsce” oraz „Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej”.

Określona przez Unię Europejską strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności zakłada, że do 2050 r. nastąpi redukcja emisji CO2 z sektora transportu o 90 proc. W przypadku transportu kolejowego do 2030 r. o 100 proc. ma wzrosnąć ruch kolei dużych prędkości, a do 2050 r. o 100 proc. ma wzrosnąć przewóz towarowy na kolei. Rodzi to szereg wyzwań, którym Polska powinna sprostać w najbliższym czasie.

Krzysztof Niemiec – wiceprezes TrackTec, podczas dyskusji Online poświęconej „Infrastrukturze i rynkowi przewozów kolejowych w Polsce” zwracał uwagę, że spełnienie założeń Unii Europejskiej, w tym np. podwojenie przewozów dużych prędkości będzie dla Polski niezwykle ambitnym zadaniem. Dużym problemem może być również m.in. pozyskiwanie przez kolej towarów w takich ilościach, w jakich wynika to ze strategii Zielonego Ładu. Jest to wyzwanie szczególnie trudne w polskich realiach, także ze względu na niski poziom przewozów intermodalnych, czy spadek zapotrzebowania na węgiel w energetyce.

Krzysztof Niemiec – Wiceprezes TrackTec pozostaje jednak optymistą jeśli chodzi o perspektywy dla branży w przyszłości. – „Przykłady Hiszpanii czy Austrii, pokazują, że procesy inwestycyjne na kolei spowodowały wręcz stworzenie krajowych specjalizacji w wykonawstwie oraz w produkcji taboru. Liczymy na to, że osiągniemy taki rezultat w Polsce. Tym bardziej, że nasze doświadczenie wskazuje, że potencjał i sprawność przedsiębiorstw krajowych zarówno dla infrastruktury, jak i taboru jest dosyć duża. Są szanse być może nawet na kilkadziesiąt lat prosperity.” – Jest przekonany Krzysztof Niemiec – Wiceprezes TrackTec.

Najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju kolei są jednak stabilność i przewidywalność realizacji inwestycji oraz terminowości ogłaszania kolejnych przetargów. Ze względu na specjalistyczne urządzenia do produkcji, przedsiębiorstwa świadczące usługi dla kolei nie mogą swobodnie dywersyfikować swojej działalności. Każde zachwianie ciągłości zleceń lub spowolnienie w realizacji nowych, oddziałuje na nie bezpośrednio. Podczas panelu pt. „Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej Unii EuropeskiejKrzysztof Niemiec – wiceprezes TrackTec mówił m.in. o zagrożeniach związanych z kumulacją środków finansowych. Przypomniał, że do tej pory roczny rekord wydatkowania środków wyniósł 9.100.000.000 zł. Tymczasem wykonanie inwestycji czy wydatków na poziomie nawet 17.000.000.000 zł rocznie wobec nowej perspektywy finansowej staje się absolutną koniecznością. Oznacza to szereg wyzwań dla przedsiębiorstw wykonawczych, realizujących inwestycje infrastrukturalne.

Debaty online odbyły się w ramach EEC Trends. EEC Trends zorganizowany w dniach 17-18 lutego 2021 r. poprzedza jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych – majowy Europejski Kongres Gospodarczy, będący źródłem wiedzy o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. TrackTec SA jest wiodącym międzynarodowym dostawcą systemowych rozwiązań dla infrastruktury szynowej. Spółka była jednym z głównych partnerów tegorocznej edycji wydarzenia. Organizatorem EEC Trends była Grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

Centrum Informacji /KAM/  20.02.2021