Krajowy Plan Odbudowy tworzony wraz z marszałkami województw

 

Szczyt Unii Europejskiej w Brukseli zakończył się porozumieniem. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będziemy mieli do dyspozycji około 23 mld euro na dotacje (w cenach stałych) i ok. 34, 3 mld euro na pożyczki (w cenach bieżących). Te pieniądze będziemy inwestować w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który powstaje  w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Stan prac nad KPO był tematem wideokonferencji minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z marszałkami województw.

– Chcemy, żeby do Polski napłynęły dodatkowe środki finansowe na działania wzmacniające gospodarkę i społeczeństwo po pandemii oraz tworzące trwałe podstawy wzrostu. W tym celu w Polsce przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem realizacji inwestycji z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności w nowej perspektywie finansowej  – wyjaśniała minister.

Szefowa funduszy i polityki regionalnej wyjaśniła, że zbieramy propozycje inwestycji do tego planu od poszczególnych resortów. Projekty, które do nas dotychczas wpłynęły dotyczą różnych dziedzin – energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia, cyfryzacji i spójności terytorialnej. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła się do marszałków z prośbą o przesyłanie swoich propozycji.

– Rola regionów w pracach nad KPO będzie z jednej strony wiązała się z identyfikacją projektów – mówiła minister i dodała –  Regiony będą zaangażowane również w prace nad ich doskonaleniem w kontekście wymogów unijnych oraz innych parametrów, kluczowych w kontekście ich późniejszej realizacji. Musimy mieć pewność, że KE  pozytywnie oceni KPO wraz z projektami. Tylko pozytywna ocena umożliwia uzyskanie środków finansowych. Dlatego też tak ważne jest dobre przygotowanie projektów.

Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy może zostać przedstawiony Komisji Europejskiej najwcześniej od 15 października 2020 r. (wraz z projektem budżetu) do 30 kwietnia 2021 (lub 2022 r.).  KE ma 2 miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym KPO.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 Portal Informacyjny / 22.07.2020

Related Post