Wiadomości

Konsumenci wybrali lidera

Największa prywatna sieć przychodni należąca do Grupy Lux Med została wyróżniona Złotym Godłem Konsumenckiego Lidera Jakości w kategorii „Usługi medyczne”. Respondenci docenili sieć zakładów opieki zdrowotnej za profesjonalną obsługę, szeroki wybór specjalistów, dostęp do aplikacji mobilnej, nowoczesny sprzęt, zróżnicowane pakiety usług oraz dostępność do świadczeń w wielu miast​ach w Polsce.

„Mierzymy i sprawdzamy z czego pacjent jest zadowolony, co zrobiliśmy dobrze, a co należy poprawić.” – Mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med. – „Zbudowaliśmy cały system badający i wspierający doświadczenia pacjenta. Powołaliśmy specjalną strukturę organizacyjną i Pion Doświadczeń Pacjenta, a wszyscy pracownicy mają wyznaczone konkretne zadania ukierunkowane na to, żeby te doświadczenia były coraz lepsze.” – Wyjaśnia Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

„W ciągu 18 miesięcy o 31 punktów wzrósł nasz NPS, czyli wskaźnik, za pomocą którego badamy jak chętnie pacjenci poleciliby opiekę Lux Med swojej rodzinie i znajomym. Dziś, w czasie epidemii, wskaźnik ten urósł do poziomu nienotowanego dotychczas w Grupie. To pokazuje, że coraz lepiej opiekujemy się pacjentami i mobilizuje nas to do dalszej pracy na rzecz poprawy jakości”. – Tłumaczy Iwona Radko, dyrektor Pionu Doświadczeń Pacjenta w Grupie Lux Med. Stworzyliśmy Mapę Doświadczeń Pacjenta i wdrożyliśmy odpowiednie narzędzia, które pomagają nam słuchać głosu pacjentów i szybko podejmować odpowiednie działania.” – Dodaje Iwona Radko z  Grupy Lux Med.

Konsumencki Lider Jakości 2020 to ogólnopolski program prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.Program ma na celu wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i organizacji dostępnych oraz funkcjonujących na polskim rynku.

Portal Informacyjny /WN/ 05.06.2020