Wiadomości

Kongres ESG w obliczu dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive

 

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – sustainable development leaders) odbędzie się 31 stycznia 2024 r., a program wydarzenia i laureatów nagrody KOD ESG zostanie ogłoszony 2 października 2023 r.

Wiosenne wydanie kwartalnika „Raport ESG”

Po wejściu w życie dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive – dyrektywa Unii Europejskiej, o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju nakładająca, na przedsiębiorstwa, obowiązek składania corocznych raportów, poświęconych ich wpływowi na: środowisko, społeczeństwo, prawa człowieka, ład korporacyjny), szacuje się, że obowiązki dotyczące raportowania ESG będą dotyczyć około 50.000 podmiotów w Unii Europejskiej, w tym ponad 3.500 w samej Rzeczpospolitej Polskiej. Co zrobić by jak najlepiej przygotować przedsiębiorców na ten proces i jaka jest ich świadomość w obszarze „S” w ESG – to kwestie, które będą poruszane podczas III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa.

Tematem wiodącym III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, będą przemiany społeczne zachodzące w państwach, należących Unii Europejskiej i na rynku pracy. W centrum uwagi postawione zostaną sprawy społeczne, czyli „S” w ESG. Gdy mowa o zrównoważonym rozwoju w pierwszej kolejności myśli się o transformacji energetycznej, przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym i zielonej rewolucji przemysłowej. Jednak niemniej istotne od kwestii środowiskowych są te związane ze społeczną odpowiedzialnością, a w Rzeczpospolitej Polskiej jest w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. Podczas III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa sprawy dotyczące „E” – ochrony środowiska i „G” – ładu korporacyjnego będą analizowane przez pryzmat zmian społecznych.

Pracodawcy godni zaufania w cenie

„Kwestie społeczne to dbanie o komfort pracy i właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim, wprowadzenie kultury korporacyjnej oraz prowadzenie właściwych relacji z kontrahentami.” – Uważa Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG. – „Promowanie różnorodności, realizacja programów włączających grupy wykluczonych, wyrównywanie szans kobiet, seniorów i osób z niepełnosprawnościami to jedne z najważniejszych zadań dla rządzących i przedsiębiorstw. Wszystkie przemiany, które są dziś wprowadzane, dokonują się z myślą o wspólnej, lepszej przyszłości.” – Przekonuje Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG.

Dwie pierwsze edycje Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa zgromadziły łącznie ponad 8.000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5.500.000 osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia 2024 r. odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – sustainable development leaders).

Za blisko 90 dni odbędzie się EuroSkills Gdańsk 2023

Konferencja zapowiadająca program III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – sustainable development leaders) odbędzie się 2 października 2023 r.. Wtedy zostanie przedstawiona szczegółowa tematyka, zagadnienia i prelegentów. Również wtedy odbędzie się debata ekspercka pt. „Czy jesteśmy gotowi na ESG?”, podczas której uczestnicy będą oceniać czy przedsiębiorcy są już przygotowani do raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w jaki sposób sektory: publiczny i pozarządowy, mogą pomóc polskim przedsiębiorcom we wdrożeniu dyrektywy CSRD.

Po raz pierwszy zostaną wręczone nagrody KOD ESG, które będą przyznawane w pięciu kategoriach: KOD Osobowość 2023; KOD „E”: środowisko; KOD „S”: społeczeństwo; KOD „G”: ład korporacyjny oraz KOD Media. To nagrody dla przedsiębiorców i instytucji, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych. Kapituła nagrodzi strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i przedsiębiorstw.

Sudeckie Forum Inicjatyw

Do 2022 r. obowiązki raportowania niefinansowego w zakresie ESG dotyczyły jedynie około 12.000 organizacji. Po wejściu w życie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), szacuje się, że te obowiązki będą dotyczyć około 50.000 przedsiębiorstw w państwach Unii Europejskiej. Pierwsza sprawozdawczość według nowych zasad, powinna dotyczyć roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024.

Ilość przedsiębiorstw, które obejmuje nowa dyrektywa powoduje, że zapotrzebowanie na specjalistów jest coraz większe. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) „The Future of Jobs” eksperci ds. ESG będą w pierwszej piątce zawodów, które w najbliższych pięciu latach mogą liczyć na najszybszy wzrost liczby ofert pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów od ESG, jak zakłada WEF, będzie rosło, tak jak w przypadku ekspertów od AI, cyberbezpieczeństwa, uczenia maszynowego czy analityków biznesowych. To pokazuje, że firmy potrzebują specjalistów, które przeprowadzą ich przez proces zmian organizacji i samego raportowania.

Więcej na stronie: www.esgkongres.pl https://oesg.pl/kongres/

Portal Informacyjny, /ART/ 19.06.2023