Wiadomości

Kongres ESG Polska Moc Biznesu w blokach startowcyh

 

W dniach 3-5 listopada 2021 r. w Warszawie odbędzie się Kongres ESG – Polska Moc Biznesu. N nowa inicjatywa w polskiej przestrzeni publicznej. W agendzie Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu zaplanowano tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne oraz dotyczące zarządzania biznesem i zdrowia publicznego, ujęte w kontekstach trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz Polskiego Ładu.

 

Misją Kongresu ESG Polska Moc Biznesu jest stworzenie bilansu osiągnięć i wyzwań w poszczególnych obszarach i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad Kongresem ESG Polska Moc Biznesu objęli Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

https://agencja-informacyjna.com/polska-moc-biznesu-rusza-w-listopadzie/

 

Organizatorami Kongresu ESG – Polska Moc BiznesuFundacja Pozytywnych Idei oraz Fundacja Czyste Powietrze, które wspólnie przygotowały dwie edycje Szczytu Klimatycznego Togetair. Wydarzenia, realizowane w formie studia telewizyjnego na żywo, miały szeroki oddźwięk (32.000.000 odsłon, 8.500.000 otwartych streamów, ponad 6.000 publikacji.

 

„Podczas Togetair została silnie zaakcentowana potrzeba podjęcia w sposób kompleksowy tematyki ESG (Enviromental, Social, Governance), czyli kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i zarządczym. Odpowiedzią na tą potrzebę jest właśnie Kongres ESG – Polska Moc Biznesu.” – Wyjaśnia Agata Śmieja – Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca Szczytu Klimatycznego Togetair.

 

„W perspektywie wyzwań rzeczywistości gospodarczej, po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, za priorytet należy uznać wypracowanie rozwiązań, które pogodzą odpowiedzialność biznesu wobec społeczeństwa i środowiska z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony. Wierzę, że Kongres ESG – Polska Moc Biznesu na stałe wpisze się w krajobraz polskiej debaty publicznej, a zainicjowane podczas wydarzenia rozmowy o społecznej odpowiedzialności biznesu, dadzą impuls do pozytywnych zmian.” – Uważa Artur Beck – organizator i producent Kongresu ESG – – Polska Moc Biznesu . – „Uważam, że dialog i współpraca są dzisiaj tym fundamentem, na którym jest szansa zbudowania przyjaznej i dbającej o swoich mieszkańców Polski. Sukces jest możliwy dzięki zaangażowaniu i wypracowaniu wspólnego planu społecznych działań. Warto pokazać jedność i siłę. Wszystkich powinien łączyć wspólny cel – troska o Polskę, jej mieszkańców i społeczny rozwój kraju.” – Przekonuje Artur Beck – organizator i producent Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu.

 

„Żyjemy w czasach, w których znaczenie klasycznie rozumianego biznesu już dawno się zmieniło. Dziś przedsiębiorstwa, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy, oprócz swojego głównego przedmiotu działalności, zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo.” – Uważa Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. – „Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego, to dziś wizytówka każdego poważnego przedsiębiorstwa, a Kongres ESG – Polska Moc Biznesu będzie doskonałą okazją do dyskusji i poruszenia ważnych wątków w tym temacie. Przypomnę, że w 2021 roku świętujemy Jubileusz 65-lecia Totalizatora Sportowego. Jego ambasadorem jest Robert Lewandowski. 65 lat naszej Spółki, to także 65 lat działań na rzecz ważnych społecznie projektów i sfer życia, w tym przede wszystkim sportu i kultury.” – Twierdzi Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

 

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka to trzy filary ESG i jednocześnie obszary zagadnień, o których będą dyskutować panel iści podczas trzech dni Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu.

 

https://agencja-informacyjna.com/pracodawca-godny-zaufania-w-nowej-odslonie/

 

Temat „Społeczeństwo” będzie omawiany w środę 3 listopada 2021 pierwszego dnia Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu. Debaty otworzy wystąpienie Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Panele dyskusyjne poświęcone będą m.in. roli aktywności fizycznej i sportu w poprawie kondycji zdrowotnej Polaków, kulturze jako fundamentowi budowania tożsamości obywatelskiej oraz synchronizacji programów edukacji wyższej i zawodowej z potrzebami biznesu.

 

Czwartek 4 listopada 2021 roku, na Kongresie ESG – Polska Moc Biznesu, zdominuje temat „Gospodarka”. Przedmiotem dyskusji będą m.in. Planu Odbudowy dla Europy (Next Generation Unii Europejskiej) i Polskiego Ładu: jak efektywnie pozyskiwać inwestycje zagraniczne i wspierać konkurencyjność polskiego biznesu, cyfryzacja i rola kobiet w rozwoju polskiej gospodarki, a także cele zrównoważonego rozwoju jako fundamentu strategii biznesowej.

 

„Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome tego jak aktywność fizyczna wpływa na komfort i jakość życia człowieka.” – Uważa Marcin Nowak – Dyrektor Dział Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – „W tym trudnym po pandemicznym czasie gospodarka potrzebuje wsparcia, szeroko rozumiana kultura fizyczna i sport są jedną z tych dziedzin życia, która dają pozytywny sygnał i nadzieję powrotu na właściwe tory.” – Twierdzi Marcin Nowak – Dyrektor Dział Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

Na zakończenie w czwartek 4 listopada 2021 roku odbędzie się uroczystość wręczenia tytułów „Ambasador” oraz przyznania Certyfikatów Jakości Instytutu Biznesu. Nagrody są przyznawane d kilku lat. Instytut Biznesu w ten sposób promuje aktywności gospodarcze, które są godne naśladowania.

 

https://centrum-informacji.com/spoleczenstwo-gospodarka-i-srodowisko-na-wokandzie/

 

Piętek 5 listopada 2021 roku, na Kongresie ESG – Polska Moc Biznesu, będzie poświęcony „Ekologii”. Paneliści będą rozmawiać m.in. o tym jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki, przyjrzą się zielonym inwestycjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wyjaśnią kluczowe dla ekologii kwestie takie jak elektromobilność, redukcja emisji CO2 i gospodarka odpadami.

 

Uczestnicy Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu dyskutować będą o bardzo wielu trendach kształtujących teraz oraz w bliskiej przyszłości życie społeczne i gospodarcze Polski i Europy. Eksperci wspólnie będą szukać odpowiedzi na takie pytania jak m.in.:

  • Jak maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich firm na polskie społeczeństwo?
  • Jak najefektywniej skoordynować aktywności organizacji pozarządowych z działaniami rządowymi i samorządowymi?
  • Jakie słabości systemowe wyeksponowała pandemia i jak im przeciwdziałać w skali regionów i w skali całego kraju?
  • Jak polskie firmy mogą wykorzystać skok cywilizacyjny w kierunku cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego i budowaniu zupełnie nowych potrzeb konsumenckich?
  • Jakie korzyści płyną z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji oraz jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym.

 

„W 2020 roku, został ogłoszony plan cyfrowej transformacji dla Polski o wartości ponad 1.000.000.000 dolarów. Decydując się na tak dużą inwestycję w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, Microsoft brał pod uwagę możliwości rozwoju biznesu oraz wyzwania i szanse społeczne, które nadchodzą.” – Wyjaśnia Weronika Kuna – dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem w polskim oddziale Microsoft. – „Rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce jest dziś najwyższym priorytetem, bo wiedza jest fundamentem, na którym buduje się najtrwalsze i najlepsze rozwiązania Podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu razem stworzymy platformę wymiany doświadczeń oraz damy szansę na powstanie synergii między naszymi działaniami.” – Przekonuje Weronika Kuna – dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem w polskim oddziale Microsoft.

 

https://agencja-informacyjna.com/akademia-zarzadzania-i-rozwoju/

 

Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie promowany szeroką kampanią promocyjną w mediach ogólnopolskich. Omawiane i opisywane zagadnienia, stanowiska oraz propozycje będą eksponowane i transmitowane przez patronów medialnych, m.in. Polsat News, Polskie Radio, Wirtualną Polskę, Money.pl, Agencję Informacyjną, Interia.pl, Grupę Polska Press, Energetyka24, Audytorium 17, a także w mediach społecznościowych. Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy z mediami, każdy Polak będzie mógł bezpłatnie i na bieżąco śledzić najważniejsze treści paneli.

 

Honorowy Patronat nad Kongresem ESG Polska Moc Biznesu objął Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Piotr Gliński – Wicepremier i Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Ministrów Rzeczpospolitej. Patronatów udzieliły także: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Patronat Marszałów Województwa: Mazowieckiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego Patronaty i partnerzy merytoryczni: Togetair, Instytut Biznesu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Business Center Club, Polski Komitet Olimpijki, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut One, Społeczna Akademia Nauk i Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Patronaty uczelni wyższych: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski Partner Międzynarodowy UN Global Compact. Partner Motoryzacyjny: Stellantis. Główny Partner Medialny: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia Główne Portale Internetowe: Wirtualna Polska, money.pl Główny Partner Radiowy: Polskie Radio Główny Partner Branżowy: Energetyka24, Partnerzy Medialni: Agencja Informacyjna, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie radio Lublin, Smart Me

 

 Fundacja Pozytywnych Idei to inicjatywa, która jest uzupełnieniem działań grupy Creative Harder. Wspiera kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Podmiot jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny Togetair. Fundacja przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.

 

Fundacja Czyste Powietrze powstała nie po to by mówić, ale by działać. Zorganizowała ona setki spotkań z mieszkańcami Polski, by pokazać im, że jakość powietrza zależy w dużej mierze od nich, że mają wpływ na swoje życie i przyszłość. W rezultacie udzielonych zostało prawie 30.000 bezpłatnych konsultacji i udzielono pomocy przy składaniu kilku tysięcy wniosków, by zmienić nieefektywne źródła ciepła. Czytaj: by wymienić piece-kopciuchy, od których duszą się nasze wsie i miasteczka.

 

Portal Informacyjny /DEC/ 22.10.2021