Wiadomości

Kapsuła Badań Zmysłów Polskim Produktem Przyszłości

 

 

Kapsuła Badań Zmysłów to innowacyjne i unikalne na świecie, wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające diagnostykę najważniejszych zmysłów w jednym miejscu. Zdobyło on nagrodę w XXIII konkursie Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pod nazwą Polski Produkt Przyszłości. Nagrodę odebrał prof. Henryk Skarżyński. Pamiątkowy dyplom wręczył dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki oraz dr inż. Wojciech Kamieniecki – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Konkurs Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizowany jest w trzech kategoriach: produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki; produkt przyszłości przedsiębiorcy; wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy. O miano Polskich Produktów Przyszłości ubiegali się polscy przedsiębiorcy oraz instytucje szkolnictwa wyższego i nauki – osobno lub we współpracy. Do XXIII edycji konkursu Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zgłoszono 219 produktów. To ponad dwukrotnie więcej wniosków niż w 2020 r., do której zgłoszono 96 produktów.

 

„Nagrodzone w konkursie Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyroby i technologie są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału polskiej przedsiębiorczości.” – Uważa Mateusz Morawiecki prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, w liście skierowanym do uczestników i organizatorów konkursu Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. – „Jestem przekonany, że nagrodzone projekty mają szanse zaistnieć się zarówno na polskim rynku i globalnym, i przyczyniać się do promocji naszego kraju.” – Przekonuje Mateusz Morawiecki prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zaznaczył, że „wiele zostało do zrobienia, nie na poziomie legislacyjnym, ale poziomie zmiany podejścia”. Wicepremier uważa, że choroba COVID-19 „była tragiczna w skutkach dla wielu przedsiębiorstw, właścicieli i pracowników oraz niekorzystną zmianą otoczenia biznesowego. Trzeba patrzeć w przyszłość, patrzeć na sytuację od strony szans. Warto spostrzec, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 otwiera nowe perspektywy dla polskiej gospodarki.” Powiedział dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Kapsuła Badań Zmysłów, której pomysłodawcą jest prof. Henryk Skarżyński, powstała w wyniku realizacji projektu pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia, smaku), akronim INNOSENSE”, który został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

Jest to już droga nagroda przyzna przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W roku 2006 Audiometr przesiewowy „Kuba mikro AS” zdobył – w X edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości 2006” –tytuł w kategorii „Wyrób Przyszłości”.

 

W ramach prac projektowych „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia, smaku), akronim INNOSENSE” opracowano innowacyjne urządzenia, procedury badań, testy przesiewowe oraz diagnostyczne. Opracowana Kapsuła Badań Zmysłów umożliwia samodzielne wykonywanie badań przesiewowych narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy, tak niezbędnych w procesie komunikacji międzyludzkiej. Urządzenie pozwala także na prowadzenie populacyjnych testów przesiewowych, w różnych grupach wiekowych oraz zawodowych, a opracowany model badań przesiewowo-diagnostycznych w Kapsule Badań Zmysłów, wsparty wynikami badań ankietowych, pozwala na znaczne zwiększenie precyzji w wykrywaniu zaburzeń zmysłów, przy jednoczesnej minimalizacji czasu potrzebnego na wykonanie badań. Dzięki możliwości korzystania z telemedycyny, lekarze specjaliści mogą przeprowadzać konsultacje, zalecać wykonywanie innych badań oraz nadzorować procesy rehabilitacji.

 

Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki uważa, że „działania podejmowane w ostatnich latach w sektorze badawczo-rozwojowym, wzrost nakładów Produktu Krajowego Brutto w tym sektorze, to kierunek, który warto kontynuować i który przynosi korzyści”, a wręczając nagrodę prof. Henrykowi Skarżyńskiemu podkreślił, że Kapsuła Badań Zmysłów jest prawdziwym produktem przyszłości.

 

Dziękując za uznanie prof. Henryk Skarżyński przypomniał, że we współczesnym świecie komunikacja ma fundamentalne znaczenie dla pozyskiwania i przetwarzania informacji, ustanowienia i podtrzymania więzi międzyludzkich, a także zadeklarował gotowość do przeprowadzenia wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki programu badań przesiewowych #5zmysłów: „Liczymy na to, że uda się nam przebadać całą populację dzieci szkolnych w Polsce. Na początek to 3.200.000 uczniów.” – Dodał prof. Henryk Skarżyński.

 

Organizatorami konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Patronatem objęły go Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Portal Informacyjny /art/ 19.06.2021

Fot.: PARP