Wiadomości

Kamienna zostanie przebudowana

Czekająca, wiele lat, na remont, ul. Kamienna w Pile, doczeka się przebudowy. Starosta Pilski Eligiusz Komarowski razem z wicestarostą Arkadiuszem Kubichem podpisali umowę z wykonawcą na inwestycję tej drogi na odcinku Piła – Zawada leżącego w granicach Gminy Piła.  

https://centrum-informacji.com/kamienna-zostanie-odbudowana/

Ulica Kamienna w Pile była bardzo zaniedbana. Wszytko za sprawą włodarzy miasta, którzy przez ponad 10 lat nic nie robili w tej sprawie, mimo, że co roku otrzymywali, na mocy zawartej umowy, milionowe wsparcie Powiatu Pilskiego, na remonty dróg. W 2022 roku sytuacja się zmieniła. Opiekę nad ulicami w mieście Piła przejął powiat Pilski.

„Bezpieczeństwo mieszkańców i komfort podróżowania to jeden z moich priorytetów.” – Deklaruje Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „Z tego powodu zaledwie w kilka tygodni, po przejęciu, od gminy Piła, zarządzania drogami powiatowymi w granicach miasta Piła, przystąpiliśmy do pracy.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.  

Długo wyczekiwany, przez wielu mieszkańców, zwłaszcza Gładyszewa i Zawady, remont ul. Kamiennej w Pile, rozpocznie się już na początku maja 2022 r., a jego zakończenie planowane jest do końca roku.

„Prace budowlane ul. Kamiennej w Pile rozpoczną się po weekendzie majowym.” – Zapowiada Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „W tej chwili dokonywane są uzgodnienia, dotyczące zmian w organizacji ruchu drogowego, wymuszone pracami remontowymi. O wszelkich utrudnieniach, wynikających z tego, mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem.” Deklaruje Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

Za sprawne przeprowadzenie inwestycji przebudowy ul. Kamiennej w Pile odpowiedzialne będzie przedsiębiorstwo Redon z Nakła. Koszt tego przedsięwzięcia jest szacowany na prawie 5.000.000 złotych, z czego 70 procent stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

https://centrum-informacji.com/o-ulice-w-pile-bedzie-sie-troszczyc-starostwo-powiatowe/

Centrum Informacyjne, /DEC/  8.04.2022