Business

Już można zgłaszać kandydatów do XIV Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Portal Informacyjny: Konkursu Pracodawca Godny Zaufania oceniający zatrudniających pod kątem troski o pracowników jest najważniejszą tego typu inicjatywą w Polsce.

Juliusz Bolek o konkursie Pracodawca Godny Zaufania

„Obecnie największą wartością przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki czyli pracownicy.” – Mówi Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, który od lat uczestniczy w pracach kapituły konkursu Pracodawca Godny Zaufania. – „Brak pracowników nie pozwala prowadzić prowadzić przedsiębiorstwa. Czynnik ludzki jest najważniejszy w osiąganiu sukcesu. Dlatego świadomi pracodawcy starają się zadbać o to aby pozyskać najlepszych pracowników, żeby byli oni zmotywowani i aby rotacja kadry odbywała się jak najrzadziej.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, który od lat uczestniczy w pracach kapituły konkursu Pracodawca Godny Zaufania.

Kandydaci na pracowników chcą wiedzieć kim jest pracodawca godny zaufania?

Obecnie polscy pracownicy, coraz bardziej, doceniają etyczne zachowania organizacji, zarówno z osobistej perspektywy jak i otrzymania stabilnego zatrudnienia, które dla 68 proc. ankietowanych jest konieczne, aby określić daną instytucję mianem „pracodawca godny Zaufania” – wynika z badania przeprowadzonego w 2023 r., na zlecenie Fundacji XBW Ignacego Krasickiego, przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Trend jest zauważalny szczególnie w młodszych rocznikach, która bardzije cenią takie wartości jak: prospołeczne i proekologiczne działania przedsiębiorstwa czyli wdrażają idee zrównoważonego rozwoju.

Dr hab. Piotr Wachowiak: Odpowiedzialny pracodawca dba o dobrostan pracowników

Pracodawcy powinni mieć na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiana również jako troskę o dobrostan swoich pracowników.” – Uważa dr hab. Piotr Wachowiak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Rektor SGH. – „Dobrostan rozumiany w trzech aspektach: kondycja fizyczna, zdrowie psychiczne oraz relację międzyludzkie. Zatem odpowiedzialny pracodawca to taki, który troszczy się o swoich pracowników. Ponadto, nowoczesny i społecznie odpowiedzialny pracodawca to taki, który angażuje swoich pracowników na różnych polach. Wspierając ich rozwój osobisty i zawodowy, dbając o inkluzywność, czy organizując wolontariat pracowniczy. Wtedy możemy mówić o pełnej harmonii na linii pracodawca-pracownik.” – Przekonuje dr hab. Piotr Wachowiak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Rektor SGH.

Co to jest Konkurs Pracodawca Godny Zaufania

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” jest organizowany od 2009 r. promuje dobre wzorce pracodawcy, w tym społeczne zaangażowanie, wolontariat pracowniczy, dostępność i inkluzyjność przedsiębiorstw. Organizatorami są: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Fundacja XBW im. XBW Ignacego Krasickiego.

Jakie są kategorie w konkursie Pracodawca Godny Zaufania?

Pracodawcy mogą ubiegać się o tytuł Pracodawca Godny Zaufania w jednej z 10 kategorii, takich jak:

  1. Programy stażowe
  2. Wolontariat
  3. motywacja,
  4. edyukacja
  5. rozwój i cyfryzacja,
  6. zdrowie
  7. lider ESG,
  8. małe średnie przedsiębiorstwa,
  9. firma przyjazna rodzicom
  10. firma przyjazna osobom z niepełnosprawnosciami

Pracodawca musi zatrudniać też, minimum 50 osób. Wymóg ten nie dotyczy kategorii MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

Kim są członkowie jury Konkursu Pracodawca Godny Zaufania?

Członkami jury konkursu Pracodawca Godny Zaufania są przedstawicie organizacji pozarządowych, think thanków i uczelni jak: Instytut Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, Instytut Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy in Toruń), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Jaki jest harmonogram XIV Konkursu Pracodawca Godny Zaufania?

Zgłoszenia ankiet do XIV edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania można nadsyłać do poniedziałku, 30 września 2024 roku. Kampania edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w biznesie , na którą składa się szereg działań promocyjnych i wydarzeń specjalnych trwa do listopada 2024 r. Rozstrzygnięcie XIV edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania odbędzie się podczas uroczystej gali w środę 6 listopada 2024 roku. Ankieta zgłoszeniowa do konkursu dostępna jest pod linkiem: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/#wez-udzial. Więcej o inicjatywie „Pracodawca Godny Zaufania”: www.pracodawcagodnyzaufania.pl

Kim są patroni i partnerzy XIV edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania?

Patronat honorowy nad XIV edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Zdrowia, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Główny Inspektor Pracy, Prezydent miasta stołecznego Warszawy. Patronat nad Konkursem objęli: Związek Banków Polskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica i Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, RaportCSR.pl, oESG.pl, Kurier365.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl

Dziękujemy, że przeczytanie naszego artykułu. Zapraszamy do lektury innych publikacji.

Portal Informacyjny, info, /dec/ 7.07.2024