Wiadomości

Jak motywować pracowników w czasach pandemii?

 

Skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 niekorzystnie sytuacji wpływają na wszystkie dziedziny życia, a przede wszystkim na tę, która jest głównym motorem – na pracę. Jak w warunkach pandemicznych utrzymać motywację pracowników? Czy są sposoby na to, by zatrudnieni nie tracili chęci do wykonywania swoich obowiązków? O tym opowiadali eksperci w ramach debaty Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

 

https://centrum-informacji.com/juliusz-bolek-jak-motywowac-oto-jest-pytanie/

 

W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 pracodawcy byli zmuszeni do zmniejszania kosztów działalności. Rezygnowano więc ze szkoleń, świątecznych bonów, podwyżek, redukowane były wynagrodzenia, a w najgorszym wypadku zwalniano pracowników. Decyzje takie zapadały przy świadomości, ze obecnie kondycji rynku pracy decydują zatrudnieni. Pracodawcy stale szukają fachowców, osób z kwalifikacjami i doświadczeniami i specjalistów. Ważną umiejętnością jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi, które mogą sprawić, że zatrudnieni będą czuli się pewniej w tej trudnej sytuacji, bo czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czas pracy zdalnej dla wielu pracowników był ogromnym obciążeniem zarówno psychicznym jak i logistycznym.

 

 „Emocje jakie towarzyszą zmianom i zjawisku izolacji nie sprzyjają motywacji do pracy. Często pojawia się lęk, zmęczenie i obawy „czy dam radę?”. – Wyjaśnia Magdalena Zalewskahuman resources Manager w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. – „Przeprowadzane badania jasno pokazały, że wielu doświadczało frustracji z powodu konieczności łączenia obowiązków domowych i zawodowych. Nikt wcześniej nie nauczył przecież jak organizować czas spędzany w domu, by jednocześnie dobrze wykonywać swoją pracę zawodową. Zorganizowaliśmy więc w Polskim Przedsiębiorstwie „Porty Lotnicze” cykl warsztatów pt. „Wsparcie w pandemii”, gdzie krok po kroku szkoliliśmy z zarządzania sobą w czasie podczas pracy zdalnej. Dodatkowo uczyliśmy wyznaczać priorytety, granice zarówno osobiste jak i przestrzenne.” – Opowiada Magdalena Zalewska – human resources Manager w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

 

Sposobem na motywację w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 było także zwracanie uwagi na work-life balance czyli umiejętność zarządzania czasem, polegająca na odnalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, gdzie zaangażowani byli nie tylko pracownicy, ale także cała kadra zarządzająca. – „Warsztaty z work-life balance oraz radzenia sobie z emocjami i zarządzania emocjami spotkały się z życzliwością przez pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, a ogromnie istotnym elementem, jeżeli chodzi o motywację pracowników było wsparcie kadry zarządzającej. Zaangażowani liderzy wpływają w sposób oczywisty na zaangażowanie i motywację pracowników.” – Przekonuje Magdalena Zalewskahuman resources Manager w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”, gdzie wdrożono projekt Akademii Liderów Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. W procesie szkolenia biorą udział wszyscy dyrektorzy oraz kierownicy. – „Jasna wizja i misja przedsiębiorstwa, skoncentrowana na otwartości, elastyczności i postawienia w centrum potrzeb pracowników to komunikat, który płynie z samej „góry” – Wyjaśnia Magdalena Zalewska – human resources Manager w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

 

„Pracodawca Godny Zaufania” w nowej odsłonie

 

Radek Czahajda, wieloletni ekspert do spraw szkoleń wspomniał o Teorii Autodeterminacji, mówiącej o tym, jak sprawić, żeby pracownicy byli zmotywowani wewnętrznie do realizacji swoich obowiązków. – „Model składa się z trzech czynników: autonomii, kompetencji i zależności, które to powinniśmy pielęgnować w zespole, żeby dbać o wysoką motywację współpracowników. Ten model, choć prosty, wygodny w użyciu i potwierdzony naukowo, nie odpowiada w całości na złożone wyzwania współczesnego środowiska pracy.” – Wyjaśnia Radek Czahajda, wieloletni ekspert do spraw szkoleń. – Zagadnienia motywacji powinniśmy uczyć się tak, jak Albert Einstein uczył się fizyki. Początkowo na prostych modelach, które w pewnym zakresie tłumaczyły mu świat, później poznając niuanse, nowe podejścia, niesprawdzone luki, by wreszcie samemu odkrywać nowe zależności. Tymczasem wielu liderów kończy swoją edukację w tym zakresie na prostych modelach. Myślę, że każdy z nas chciałby być Albertem Einsteinem motywacji i gdy tak na to patrzymy – staje się jasnym, że nie wystarczy nam jedna książka, czy jedno 2-godzinne szkolenie, żeby opanować tę sztukę”. – Przekonuje Radek Czahajda, wieloletni ekspert do spraw szkoleń

 

Partnerem debaty było Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Pełny zapis debaty dostępny jest pod linkiem https://www.facebook.com/pracodawcagodnyzaufania/videos/426080458976140

 

Forum Pracodawca Godny Zaufania jest inicjatywą, która promuje odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi politykę pracowniczą i politykę socjalną. Co roku, w ramach inicjatywy, przyznawane są tytuły Pracodawcy Godnego Zaufania przedsiębiorstwom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Wyróżniani są również dziennikarze i publicyści, promujący powyższe idee.

 

Portal Informacyjny /KAM/ 23.11.2021