Wiadomości

Izolacja zmieniła dramatycznie życie dzieci

 

Polski Związek Lekkiej Atletyki i Nestlé przedstawiają raport „Aktywność fizyczna i żywienie dzieci w czasie pandemii”, zrealizowany w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!”

Zamknięte szkoły, nauka online, czas spędzany w dużej mierze w domu: 2020 rok oznaczał dla dzieci ogromną zmianę codziennego stylu życia. Mniej ruchu i kontaktów z rówieśnikami, więcej czasu przed komputerem – to zdaniem rodziców największe trudności dla ich pociech.

W badaniu „Aktywność fizyczna i żywienie dzieci w czasie pandemii”, rodzice negatywnie oceniają wpływ izolacji na ich dzieci, – 41 proc. wskazało odpowiedź „źle” lub „bardzo źle”. Za najbardziej doskwierający uznali brak kontaktu z rówieśnikami (70 proc. wskazań). Dalej – brak możliwości uczestniczenia w zajęciach sportowych (47 proc.), który mocniej odczuły dzieci na co dzień aktywne fizyczne. Dużo negatywnych opinii miały też takie czynniki jak: zakaz wychodzenia na dwór, zamknięcie w domu oraz lekcje przez Internet.

Negatywne skutki pozostawania dzieci w domach to przede wszystkim zwiększenie czasu spędzanego przy komputerze, także poza lekcjami (54 proc. wskazań) i pogorszenie kondycji fizycznej (38 proc.) Po stronie pozytywów rodzice zapisali więcej czasu z rodziną (48 proc.) oraz zmniejszenie stresu szkolnego, co było szczególnie widoczne w przypadku starszych dzieci.

Jak pokazuje badanie, dzieci na co dzień nieaktywne gorzej zniosły czas izolacji pod względem emocjonalnym – częściej napotykały trudności z nauką, odczuwały apatię i niepokój niż ich regularnie ćwiczący rówieśnicy, w tym dzieci z programu „Lekkoatletyka dla każdego!”.

Raport „Aktywność fizyczna i żywienie dzieci w czasie pandemii” potwierdza, że konsekwentna edukacja ma sens. Dzieci, które biorą udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego!”, częściej sięgają po warzywa i owoce, przetwory mleczne, a także częściej wybierają do picia wodę mineralną.

Według deklaracji wszystkich rodziców uczestniczących w badaniu „Aktywność fizyczna i żywienie dzieci w czasie pandemii”, najczęściej spożywanymi przez ich dzieci produktami są owoce – codziennie sięga po nie prawie połowa (48 proc.). Drugą najczęściej spożywaną grupą produktów są warzywa (37 proc.). Wciąż jednak aż 63 proc. je warzywa rzadziej, a blisko co dziesiąte dziecko jedynie raz w tygodniu. Dane dotyczące spożycia tych produktów wyglądają szczególnie niepokojąco w przypadku dzieci, które nie ćwiczą wcale. Tylko 31 proc. z nich je owoce codziennie, 21 proc. każdego dnia sięga po warzywa, a 13 proc. – po przetwory mleczne.

Z kolei w diecie najmłodszych bardzo często pojawia się mięso. Według deklaracji rodziców zdecydowanie za rzadko na talerzu obecne są jego zamienniki: ryby (tylko 10 proc. dzieci je ryby kilka razy w tygodniu) czy nasiona roślin strączkowych – blisko jedna trzecia badanych spożywa je raz w tygodniu (29 proc.) lub wręcz w miesiącu(27 proc.). Aż 17 proc nie spożywa ich w ogóle. W codziennym jadłospisie dzieci dominuje też jasne pieczywo – 32 proc. badanych deklaruje, że ich pociechy spożywają je każdego dnia, a jedynie co dziesiąte dziecko (9 proc.) sięga po pieczywo ciemne.

Dzieci ćwiczące w programie „Lekkoatletyka dla każdego!” zdecydowanie częściej piją wodę mineralną (73 proc. deklaruje, że pije ją codziennie). Dzieci nieaktywne wypadają tutaj gorzej – niespełna połowa pije wodę każdego dnia. Co niepokojące, w tej grupie prawie jedna trzecia wypija jej mniej niż jeden litr dziennie.

„Czas spędzany w domu warto wykorzystać do nauki właściwych nawyków żywieniowych.” – Wskazuje Katarzyna Żywczyk – Specjalista ds. Żywienia, Nestlé Polska – „Dzieci najlepiej uczą się, naśladując dorosłych, dlatego warto wspólnie przygotowywać i spożywać posiłki. Tak spędzony czas zaowocuje nie tylko zdrowszymi wyborami żywieniowymi, ale również zacieśnianiem więzów rodzinnych. – Przekonuje Katarzyna Żywczyk – Specjalista ds. Żywienia, Nestlé Polska

W trakcie pandemii aktywność fizyczna dzieci wyraźnie spadła. W trakcie tzw. kwarantanny narodowej dzieci przeznaczały na rower, podwórko czy zajęcia sportowe blisko 37 proc. mniej czasu niż przed pandemią. Mocno wzrosła też liczba dzieci, które są aktywne tylko 3 lub mniej dni w tygodniu –z 21 do 58 proc.

„W czasie izolacji nasi trenerzy starali się za wszelką cenę pomagać najmłodszym w zachowaniu przynajmniej minimalnej codziennej dawki ruchu, jak również zwracali uwagę na wpływ właściwego odżywiania na zdrowie. Prowadząc zajęcia zdalne oraz przygotowując gotowe zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonania, staraliśmy się ograniczyć negatywne skutki izolacji.” – Wyjaśnia Sebastian Chmara – Wiceprezes ds. marketingu, sponsoringu i public relations Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

„Relacje społeczne i rówieśnicze, aktywność fizyczna, prawidłowa dieta i dobre relacje rodzinne to najważniejsze obszary budujące odporność na stres i pomagające dzieciom stawić czoła wyzwaniom tego trudnego czasu.” –Uważa psycholog, Maria Rotkiel.

Raport powstał w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!”, którego celem jest upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Program realizowany jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Jako jego partner, Nestlé Polska odpowiada za promocję prawidłowego odżywiania wśród uczestników, prowadzi także działania edukacyjne dla trenerów i rodziców.

Badanie zostało przeprowadzone online przez agencję badawczą Kantar we wrześniu 2020 wśród rodziców uczestników programu „Lekkoatletyka dla każdego!” (1062 osoby) oraz rodziców z panelu Klubu Kantar (nie uczestniczących w programie LDK), o takiej samej strukturze, w podziale na: rodziców dzieci aktywnych sportowo, czyli ćwiczących przynajmniej 4 razy w tygodniu minimum 45 minut dziennie (206 osób) oraz rodziców dzieci nieaktywnych sportowo (200 osób).

Aleksandra Grądzka

Portal Informacyjny 30.01.2021