Wiadomości

IV Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

20-22 maja 2020 r. na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy odbędzie się IV edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej.

Jest to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę uczestników.

Podczas poprzednich edycji Kongresu gośćmi byli między innymi przedstawiciele izb gospodarczych oraz administracji publicznej z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Tak liczny udział samorządu gospodarczego, to dobra zapowiedź dla polskiej gospodarki, która staje się liderem w organizacji spotkań biznesowych przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej. Kongres to platforma gospodarcza dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z sąsiadami z zagranicy.

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej jest wydarzeniem towarzyszącym targom Export Expo Poland i VIII edycji targów China Homelife Show i China Machinex, które są okazją do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Do wzięcia udziału w tych inicjatywach zaproszono blisko 2000 przedstawicieli z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej w ramach programu 16+1, oraz ok 3000 polskich przedsiębiorców.

Dodatkowych informacji udziela biuro organizatora: e-mail: biuro@wig.waw.pl, tel. +48 22 225 01 11

Misją Kongresu jest:

  • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
  • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
  • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej i Wschodniej z innymi regionami świata,
  • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej,
  • zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
  • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Centrum Informacji, Wiadomości /KAM/ 25.09.2019