Wiadomości

IV Forum Wizja Rozwoju w sierpniu 2021

Został ustalony nowy termin bardzo ważnego wydarzenia gospodarczego Forum Wizja Rozwoju. Kongres odbędzie się w Gdyni w dniach 26 i 27 sierpnia 2021. Powodem są obostrzenia, związane z chorobą COVID-20.

„Obserwujemy dynamikę szczepień na i dostrzegamy realną szansę na to, że pod koniec sierpnia 2021 obostrzenia pandemiczne mogą zostać złagodzone. Taki rozwój sytuacji  sprawia, że wszyscy goście Forum Wizja Rozwoju, których co roku jest kilka tysięcy, będą mogli przyjechać na Kongres i podyskutować o polskiej gospodarce.” – Uważa dr Andrzej Michalak – Prezes fundacji Wizja Rozwoju, która jest organizatorem wydarzenia – „Dlatego właśnie podęliśmy decyzję o zmianie terminu Kongresu.

Forum Wizja Rozwoju rokrocznie odwiedza około 7.000 osób. Decyzja o nowym terminie imprezy jest uzasadniona tym, że ograniczone zostały dyskusje panelowe – więcej czasu miało być przeznaczone na dyskusje w kuluarach, a te trudno prowadzić jest w warunkach reżimu pandemicznego.

„Doświadczenie z poprzednich 3. edycji uczy, że bezpośrednie rozmowy i dyskusje bardzo przynoszą wiele korzyści uczestnikom. To właśnie podczas nich rodzą się inicjatywy i pomysły wykorzystywane później w wielu dziedzinach życia.” – Wyjaśnia dr Andrzej Michalak – Prezes fundacji Wizja Rozwoju, która jest organizatorem wydarzenia. Jednak by były one możliwe, konieczny jest bezpośredni kontakt uczestników, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydaje się, że pod koniec sierpnia będzie on możliwy… – „Zmienia się tylko termin, program Forum pozostaje bez zmian. Co więcej, wszystkie wystąpienia będą transmitowanie online, archiwizowane i udostępniane internetowej stronie Forum – Przekonuje dr Andrzej Michalak – Prezes fundacji Wizja Rozwoju, która jest organizatorem wydarzenia.

IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni zamierza poświęcić uwagę energetyce, a zwłaszcza źródłom produkcji energii od atomu po biogaz, poprzez projekt morskiej energetyki wiatrowej.

Część sesji plenarnych poświęcona zostanie gospodarce morskiej, inwestycjom obszarowym na wybrzeżu, ograniczeniom w przemyśle stoczniowym i perspektywom rozwoju portów. Nie zabraknie spotkań dedykowanych inwestycjom, transportowi oraz geopolityce.

Tradycyjnie Forum Wizja Rozwoju w Gdyni zajmie się też tematem srebrnej gospodarki, czyli przestrzenią aktywności seniorów stanowiących istotną grupę uczestników rynku. Dyskusja ekspertów i polityków obejmie tematy Nowego Ładu proponowanego przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego i przekopu Mierzei Wiślanej. Uczestnicy specjalnego panelu poszukają również pomysłów na dywersyfikację produkcji i jej uniezależnienia od krajów azjatyckich, głównie Chińskiej Republiki Ludowej.

Nowością w programie wydarzenia będzie blok 3W: Węgiel-woda-wodór realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a poświęcony m. in. możliwościom wykorzystania węgla nie jako paliwa, ale surowca produkcyjnego. Organizatorzy zapowiadają również sesję poświęconą zależnościom gospodarki i polityki: miejscu Polski w gospodarce kontynentu i świata, kryzysowi wartości europejskich i jego oddziaływaniu na rodzimą ekonomię, czy wpływu mediów na procesy gospodarcze.

Tradycyjnie Forum Wizja Rozwoju będzie towarzyszyć Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich i Hackhathon (czasem maraton projektowania lub hackaton) – wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem.

Podobnie, jak w latach ubiegłych Forum Wizja Rozwoju, honorowy patronat nad kongresem obejmie Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów. Swój udział w kongresie zadeklarowały już ministerstwa kompetencyjnie związane z tematyką paneli.

Partnerem medialnym IV Forum Wizja Rozwoju jest Agencja Informacyjna.

Portal Informacyjny /DEC/ 28.04.2021

Fot. Autorstwa Ewa Jaros (czupirek) – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21575668