Wiadomości

IV Forum Wizja Rozwoju w akcji

W budynkach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni trwa IV edycja Forum Wizja Rozwoju – jednego z największych kongresów społeczno-gospodarczych w Polsce. Dwudniowa konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

W kilkudziesięciu panelach uczestniczą eksperci oraz goście konferencji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Dyskusje dotyczą m. in.: energetyki i potencjału wodoru, e-gospodarki, ekonomii, rynku pracy, geopolityki, gospodarki morskiej. Wydarzeniu towarzyszą: II Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich oraz Hackaton – maraton programowania, oraz Kongres Srebrnej Gospodarki dedykowany polityce senioralnej.

„Polska powróciła na tory szybkiego wzrostu gospodarczego jako jeden z pierwszych krajów Unii Europejskiej.” – Uważa Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, który uczestniczy w IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. – „Po drugim kwartale 2021 r. poziom wzrostu przekroczył poziom sprzed pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Plany rozwoju nabierają tempa, a z jego owoców muszą korzystać wszyscy Polacy. Wtedy poczucie współodpowiedzialności za Polskę będzie powszechne. Idea solidarności jest wyznacznikiem naszej polityki gospodarczej. Niech będzie inspiracją również dla świata, bo w niej zakotwiczone zostały nasze pragnienia wolności, niepodległości, ale i nasze oryginalne spojrzenie na sprawiedliwość czy politykę dynamicznego wzrostu gospodarczego. Koncentrujemy się na człowieku, rodzinie i pracownikach jako podstawowych wymiarach Polskiego Ładu i beneficjentach rozwoju gospodarczego.– Przekonywał Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uczestników IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

„Poprzednie edycje kongresu gospodarczego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni były ogromnym sukcesem oraz istotnym osiągnięciem, ponieważ stały się źródłem wielu ważnych decyzji dotyczących polskiej gospodarki.” – Wyjaśnia dr Andrzej Michalak – Prezes Fundacji Wizja Rozwoju organizującej kongres. – „Przykładamy ogromną wagę do tego, żeby Forum Wizja Rozwoju rzeczywiście i skutecznie kreowało rozwój Polski”.

Nowością w programie Forum Wizja Rozwoju w Gdyni jest „Kongres 3W – woda, wodór, węgiel”, którego współorganizatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

– „Uruchomiliśmy program inwestycji strategicznych, który daje możliwość myślenia o tym, w jakim kierunku powinny rozwijać się samorządy?”Przypomina Beata Daszyńska–Muzyczka – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – „W Polsce mamy ogromną potrzebę inwestowania, chociażby w sieć kanalizacyjną – wciąż duży procent domostw nie ma do niej dostępu. Równolegle trzeb cały czas myśleć o tym, jak wpływamy na podniesienie jakości życia Polaków? Zainaugurowany właśnie „Kongres 3W – woda, wodór, węgiel” koncentruje się na zasobach, które będą stanowić o przyszłości Ziemi. Nie skupiajmy się na tym, że węgiel to samo zło. Zapraszamy do myślenia o nowoczesnych technologiach węglowych.” Zachęca Beata Daszyńska–Muzyczka – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie debat często pojawiał się temat wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

„Węglokoks jako duża przedsiębiorstwo sektora przemysłowego, równocześnie reprezentujące sektor wydobywczy, wprowadziło pracę zdalną wszędzie tam, gdzie było to możliwe.” – Wyjaśnił Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu Węglokoks. – „Tak samo postąpiły inne sektory – między innymi energetyka, logistyka, handel i hutnictwo. Ten nowoczesny hybrydowy system, gwarantujący elastyczność, to rozwiązanie, przy którym planujemy pozostać.” Deklaruje Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu Węglokoks.

Jednym z tematów poruszanych na IV Forum Wizja Rozwoju jest zagadnienie uczestnictwa w inwestorów zagranicznych w polskiej gospodarce. Debaty dotyczące tego tematu odbywają się pod patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

–„Wszyscy się zgadzają, że inwestorzy zagraniczni są potrzebni polskiej gospodarce. Panuje przekonanie, że Polska jest dla nich atrakcyjna.” – Twierdzi Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Polska ze względy na swoje położenie w centrum Europu , dostęp do morza oraz ponad trzydziestomilionowy rynek konsumentów z oczywistych powodów budzi zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Przykład stacji telewizyjnej TVN należące do wiodącego globalnego koncernu medialnego Discovery, który za wszelka cenę chce być na polskim rynku i w tym celu używa wszelkich dostępnych narzędzi jest tego najlepszym dowodem. Często zmieniające się prawo oraz system podatkowy również w przypadku ładu medialnego każą z ostrożnością podchodzić do inwestowania w Polsce. W przypadku inwestycji zaplanowanej na 5 lat może się okazać, że od czasu decyzji do czasu uruchomienia projektu w polskim systemie prawnym i podatkowym nastąpiły daleko idące zmiany. Jest to oczywiście uzasadnione zmieniającą się sytuacją na świecie i trendach gospodarczych.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Partnerem Generalnym IV Forum Wizja Rozwoju jest Polski Koncern Naftowy Orlen. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Węglokoks oraz KGHM Polska Miedź. Partnerem Głównym i Merytorycznym jest Grupa Lotos. Partnerem Głównym jest Totalizator Sportowy i Energa Grupa ORLEN. Partnerem Głównym i Partnerem Hackathonu jest Fundacja KGHM Polska Miedź. Partnerem II Pomorskiego Forum Kół Gospodyń Wiejskich jest Fundacja Lotto. Partnerami+ są PGNiG oraz Fundacja State Of Poland. Jednym z partnerów medialnych jest Agencja Informacyjna.

Portal Informacyjny /DEC/ 27.08.2021