Wiadomości

Inteligentne parkowanie

 

Już wkrótce mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego szybciej będą mogli znaleźć wolne miejsca do parkowania w swoim mieście. Pomoże im w tym system monitorowania, oparty na technologii Internetu Rzeczy, który obejmie na początek 1.000 miejsc postojowych.

Internet rzeczy, internet przedmiotów (ang. internet of things, IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektryczne inteligentnej KNX lub sieci komputerowej. Koncepcja znajduje zastosowanie w przemyśle przetwórczym, zarządzaniu miastami, świadczeniu usług zdrowotnych, urządzeniach gospodarstwa domowego, mobilności oraz urządzeniach noszonych (wearables).

Dzień Bezpiecznego Internetu

Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, tysiąc czujników postojowych (na sześciu parkingach miejskich) oraz 10 inteligentnych tablic informacyjnych zainstaluje Emitel. Czujniki będą posiadać dwa niezależne systemy detekcji pojazdu na miejscu parkingowym – radarowy oraz magnetyczny. Przedsiębiorstwo zbuduje również całą sieć i wdroży system informatyczny do zarządzania rozwiązaniem.

System monitorowania miejsc postojowych, oparty na technologii Internetu Rzeczy, będzie oparty o sieć LoRaWAN oraz GSM, w zakresie komunikacji z tablicami informacyjnymi. Informacje o wolnych miejscach postojowych będą dodatkowo udostępnione dedykowanym aplikacjom parkingowym.

 „Ostrów Wielkopolski chce być miastem inteligentnym, coraz bardziej przyjaznym mieszkańcom.” – Oświadczył Mikołaj Kostka – wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego. – „Wdrażając taki system poprawiamy jakość życia mieszkańców oraz tworzymy infrastrukturę pozwalającą na lepsze zarządzanie miastem. System monitorowania, oparty na technologii Internetu Rzeczy, będzie ułatwiał znalezienie miejsca postojowego. W miarę potrzeb będzie mógł być on rozbudowywany.” – Deklaruje Mikołaj Kostka – wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Paweł Pliszka: Sztuczna inteligencja dokonuje przewartościowań

Budowa systemu kosztować będzie prawie 1.700.000 zł. Pieniądze w całości pochodzą ze środków Unii Europejskiej, z projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”, oraz z budżetu państwa.

„Bardzo nas cieszy, że Ostrów Wielkopolski zdecydował się na budowę systemu monitorowania, opartego na technologii Internetu Rzeczy, który doskonale sprawdza się już w innych miastach w Polsce.” – Ujawnił Maciej Staszak – wiceprezes zarządu Emitel. – „Jesteśmy przekonani, że realizacja koncepcji Inteligentnych Miast może stanowić wymierne korzyści dla mieszkańców, jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw prywatnych i jednocześnie dumni, że rozwiązania Emitel w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju Inteligentnych Miast w Polsce. To rozwiązanie pomoże w szybszej lokalizacji wolnych miejsc parkingowych oraz też spowoduje, że zmniejszy się ruch samochodów, które krążą w poszukiwaniu wolnego miejsca, kierowcy zaoszczędzą na paliwie i – co istotne z punktu widzenia ekologii –  zmniejszy się emisja spalin.” – Wyjaśnia Maciej Staszak – wiceprezes zarządu Emitel.

Inteligentne miasto (ang. smart city) – miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Ta część definicji zwraca głównie uwagę na rolę szeroko rozumianych technologii IT. Miasto może być traktowane jako „inteligentne”, gdy podejmuje inwestycje w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia, w tym mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi, przez partycypację obywatelską.

Liczby mówią: Amerykanie o sztucznej inteligencji

Emitel znany przede wszystkim jako największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, ma duże doświadczenie w zakresie rozwoju rozwiązań Inteligentnych Miast. Jako jedna z pierwszych rozpoczęła realizację nowatorskich projektów we współpracy z samorządami. W ramach udostępnionej przez spółkę sieci LoRaWAN samorządy mogą wdrażać rozwiązania, które poprawiają standard życia mieszkańców, pomagają w walce z problemem zanieczyszczenia środowiska i wspierają zarządzanie zasobami miejskimi. Zaawansowane inteligentne rozwiązania z zakresu Smart City Emitel wdrożył już w kilku miastach w Polsce.

Ciekawym przykładem może być realizacja we Wrocławiu, gdzie Emitel zbudował innowacyjny system zdalnego odczytu parametrów z wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). To pierwszy na taką skalę projekt Smart City w Polsce z wykorzystaniem sieci LoRaWAN. W ramach projektu powstała sieć, która swoim zasięgiem objęła cały Wrocław. Emitel zapewnia utrzymanie i obsługę całego systemu. W efekcie spodziewane są m.in. znaczne oszczędności w zarządzaniu infrastrukturą, a także mniejsze obciążenia dla mieszkańców korzystających z usług miejskich wodociągów. Tego typu rozwiązania pozwalają nawet na indywidualną kontrolę zużycia wody przez każde gospodarstwo domowe, np. przy użyciu prostej aplikacji na smartfona.

Portal Informacyjny, /KAM/ 20.03.2023