Instytut Biznesu przeciwko zwiększaniu kosztów przez KAS

Instytut Biznesu opublikował „Stanowisko w sprawie systemu myta w Polsce, który zwiększa koszty, a nie przychody” . Stanowisko jest krytyką mnożenia wydatków przez państwo i nakładania nowych kosztów na przedsiębiorców.

 

Krajowy System Poboru Opłat to system poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. System funkcjonuje od 2011 r. Pierwotnie administrowała nim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która obiecywała objęcie systemem ok. 7 tys. km dróg krajowych i autostrad. W praktyce jednak objęto opłatami od ciężarówek tylko niecałe 4 tys. km. Od listopada 2018 r., kiedy zarządzanie przejął Generalny Inspektorat Transportu Drogowego, już żadna nowa droga nie została objęta opłatami.

„Dodawanie nowych dróg do systemu jest jedyną możliwością zwiększania przychodów skarbu państwa poprzez myto.” – Można przeczytać w Stanowisku Instytutu Biznesu dotyczącym myta.– „Niestety poprzednie instytucje państwowe zaniedbywały ten aspekt. Szacuję się, że przez brak rozszerzeń systemu od 2018 r. Polska straciła ok. 3 mld zł. Te środki pochodziłyby nie tylko z opłat polskich obywateli, ale w dużej części od przewoźników zagranicznych, którzy traktują Polskę jako kraj tranzytowy.” – Uważa Instytut Biznesu.

Krajowa Administracja Skarbowa na razie nie ujawnia czy planuje w jakiś sposób zwiększyć przychody Krajowego Systemu Poboru Opłat. Wiadomo jedynie, że nowy zarządca KSPO planuje zmienić technologię na satelitarny pobór opłat, a to oznacza zwiększenie wydatków.

Więcej w stanowisku na stronie Instytutu Biznesu: https://instytutbiznesu.com.pl/stanowisko-instytut-biznesu-w-sprawie-systemu-myta-w-polsce-ktory-zwieksza-koszty-a-nie-przychody/

 

Portal Informacyjny, 24.08.2020 r.

Related Post