Wiadomości

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment – program

Program Kongresu

24.04.2019

09:00 Powitanie ‒ Instytut Komunikacji Zdrowotnej (IKZ)

09:05 Wystąpienie inauguracyjne Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego

09:25 Wystąpienie Joan Andresen, Patientforeningen Danmark
Leczenie pacjentów cierpiących na zaburzenia hormonów tarczycy – doświadczenia w obszarze edukacji i wsparcia pacjentów z perspektywy organizacji pacjenckiej

09:45 Rozpoczęcie bloku tematycznego: PACJENT, CZYLI LIDER STRATEGII ZDROWIA

09:50 Prawa i obowiązki pacjenta jako pożądany standard bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa
Wprowadzenie: IKZ i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
Moderator: Renata Furman, red. nacz. „Służby Zdrowia”
• Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta,
• Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ‒ PZH,
• Urszula Jaworska, Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej,
• Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji Aby Żyć,
• prof. Tomasz Siemiątkowski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10:35 Cierpliwy jak pacjent – (nie)efektywność systemu ochrony zdrowiaa skuteczność leczenia
Wprowadzenie: IKZ i Anna Kupiecka, Prezes Fundacji Onkocafe ‒ Razem Lepiej
Moderator: Iwona Schymalla, red. nacz. Medexpress.pl
• Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
• Anna Kupiecka, Prezes Fundacji Onkocafe ‒ Razem Lepiej,
• Anna Żyłowska, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin,
• Iga Rawicka, Stowarzyszenie Europa Colon Polska
• prof. Wiesław W. Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM

11:55 Obudzić w sobie siłę. Jakiego wsparcia potrzebują kobiety chore na nowotwory?
Wprowadzenie: IKZ i Fundacja Żyjmy Zdrowo
Moderator: Iwona Schymalla, red. nacz. Medexpress.pl
• Krystyna Wechmann, Prezes Stowarzyszenia Amazonki, Prezes Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego,
• red. Agnieszka Witkowicz-Matolicz,
• prof. Maria Litwiniuk, Wielkopolskie Centrum Onkologii,
• dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia,
• dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii

13:15 Jak podnosić skuteczność działań organizacji pacjenckich w Polsce?
Rola myślenia strategicznego i budowania spójnego procesu decyzyjnego
Prezentacja: Błażej Jurewicz, Instytut Komunikacji Zdrowotnej

13:40 Agencja Badań Medycznych – nowe technologie w praktyce klinicznej. Jakie są korzyści dla pacjentów
Wprowadzenie: IKZ i Sebastian Gawlik, Fundacja Urszuli Jaworskiej
Moderator: dr Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych
• Sebastian Gawlik, Fundacja Urszuli Jaworskiej,
• prof. Piotr Rutkowski, Centrum Onkologii ‒ Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
• Marek Kustosz, Instytut Człowieka Świadomego,
• prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

14:15 Wykluczenie „przewlekłe”, czyli konsekwencje chorób przewlekłych.
Wymiar medyczny, społeczny i geograficzny
Wprowadzenie: IKZ i Alicja Borkowska (pacjentka niezrzeszona w organizacji)
Moderator: Iwona Schymalla, red. nacz. Medexpress.pl
• Zbigniew J. Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
• Katarzyna Julia Kowalska, radca prawny, adiunkt w Klinice Prawa UW,
• Mateusz Biernat, Konsultant studentów z zaburzeniami psychicznymi w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, współtwórca „Empowerment college”,
• prof. Ewelina Nojszewska, Katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH,
• Alicja Borkowska, aktorka, pacjentka,
• dr n. med. Bartosz Krzysztof Kądziołka, Oddział Neurologii i Pododdział Udarowego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

15:00 Rozpoczęcie bloku tematycznego: ZDROWIE TERYTORIALNE

15:05 Rola samorządu w polskim systemie ochrony zdrowia i w edukacji pacjenta – kompetencje, możliwości, osiągnięcia
Wprowadzenie: IKZ i Szymon Chrostowski, Honorowy Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie
Moderator: red. Witold Laskowski, Medexpress.pl
• Zbigniew J. Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
• Szymon Chrostowski, Honorowy Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie,
• Paweł Rabiej, Wiceprezydent Warszawy,
• Izabela Damboń-Kandziora, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
• dr Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
• prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii

 

15:55 Wyzwania opiekunów osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami
– wspólny problem regionów
Zapowiedź: IKZ i Agnieszka Orzechowska, Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Moderator: red. Witold Laskowski, Medexpress.pl
• Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
(Komisja Europejska projekt Gospodarstwa Opiekuńcze),
• Agnieszka Orzechowska, Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu,
• Malina Wieczorek, Prezes Fundacji SM – Walcz o Siebie,
• Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (tbc),
• Maria Libura, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
• Małgorzata Maćkowiak, Prezes Fundacji Ars-Vivendi
16:45 Zakończenie

25.04.2019

09:00 Powitanie ‒ Instytut Komunikacji Zdrowotnej (IKZ)

09:05 Wystąpienie Catarina Hoosseni, Project Manager at Patient Innovation
Kiedy pacjenci tworzą innowacje, dzielą się rozwiązaniami i ratują życie

09:30 Opieka onkologiczna przyjazna pacjentowi
Wprowadzenie: IKZ i Ewelina Puszkin, OmeaLife
Moderator: dr Łukasz Zybaczyński, Instytut Ochrony Zdrowia
• prof. Tit Albreht, National Institute of Public Health of Slovenia, European Comission
– the Joint Action on Cancer Control coordinator,
• prof. Mark Lawler, Queen’s University Belfast,
• Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjenckich, członek zarządu
Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
• Ewelina Puszkin, Fundacja Omealife,
• prof. Mariusz Bidziński, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

10:20 Patient empowerment jako sposób na walkę z epidemiami XXI wieku
Wprowadzenie: IKZ i Anna Śliwczyńska, Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne
Moderator: Magdalena Kieliszek, specjalista ds. opieki koordynowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (tbc),
• Katarzyna Wiktorzak, kierownik projektu POZ Plus, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
• Artur Prusaczyk, Wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach,
• Magdalena Wrzesińska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
• Cezary L. Lipiński, Wicedyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Działu Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia,
• Wojciech Machajek, Fundacja Parkinsona,
• Magdalena Kołodziej, Fundacja My Pacjenci,
• prof. Maciej Niewada, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

11:00 Sprawiedliwość w zdrowiu – jak zmniejszyć nierówności zdrowotne? Oczekiwania i możliwości
Wprowadzenie: IKZ i Anna Jastrzębska, Fundacja Fortior
Moderator: Renata Furman, red. nacz. „Służby Zdrowia”
• Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
• Maria Libura, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
• prof. Bogdan Wojtyniak, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ‒ PZH,
• red. Patryk Słowik, Gazeta Prawna,
• Magdalena Władysiuk, CEESTAHC,
• Stefan Bogusławski, Pex PharmaSequence,
• Anna Jastrzębska, Fundacja Fortior,
• dr Marta Lipowska, Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:50 Rozpoczęcie bloku tematyczneg: EKSPERTYZA. EMPATIA. EWOLUCJA

11:55 EKSPERTYZA

Pacjent jako ekspert. Jak organizacje pacjenckie powinny być włączane w procesy HTA?
Wprowadzenie: IKZ i Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich
Moderator: red. Witold Laskowski, Medexpress.pl
• Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich,
• Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN,
• dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia,
• prof. Marcin Czech, Instytut Matki i Dziecka,
• Wojciech Nadolski, Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego,
• Przemysław Marszałek, członek zarządu MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
• prof. Maciej Niewada, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM
• Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, Dyrektor Biura Prezesa, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

12:35 EMPATIA

Relacja lekarz–pacjent. Od człowieka do choroby
Wprowadzenie: IKZ i Urszula Jaworska, Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej
Moderator: Urszula Jaworska, Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej
• dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii,
• Anna Charko, Fundacja Ludzie i Medycyna,
• dr Katarzyna Jankowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej,
• Adrianna Sobol, Fundacja Onkocafe ‒ Razem Lepiej,
• Natalia Sak-Dankosky, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13:15 EWOLUCJA

Co dziś oznacza postęp w ochronie zdrowia?
Wyświetlenie filmu z udziałem: Roberto Viola, Dyrektora generalnego DG CONNECT
(Directorate General of Communication, Networks, Content and Technology, UE)
Prezentacja: prof. Mirosław Ząbek, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Terapie genowe mózgu
Rozpoczęcie dyskusji.
Moderator: Renata Furman, red. nacz. „Służby Zdrowia”
• dr Konrad Michalski, PZU Zdrowie,
• Kirill Priymak, Medtronic,
• prof. Mirosław Ząbek, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
• dr hab. n. med. Adam Kobayashi, kierownik Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu IPiN w Warszawie

14:30 Rozpoczęcie bloku warsztatów satelitarnych dla pacjentów i organizacji pacjenckich Agencja Badań Medycznych – nowa jakość w relacji z pacjentem
Prowadzący: Anna Bajera, ekspert Agencji Badań Medycznych,
Marek Kustosz, Instytut Człowieka Świadomego

Udary – reaguj żeby żyć! I co dalej?
Prowadzący: Monika Ruckgaber – Jurewicz i Andrzej Juchniewicz, trenerzy Instytutu
Komunikacji Zdrowotnej, dr hab. n. med. Adam Kobayashi, kierownik Centrum
Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu IPiN w Warszawie,
Alicja Borkowska, aktorka, Adam Piechnik, ratownik

Uwolnij słowa – rola motywacji w chorobach przewlekłych
Prowadzący: Anna Charko, Fundacja Ludzie i Medycyna

 

Centrum Informacji /IWK/ 23.04.2019