Wiadomości

III Forum Wizja Rozwoju o gospodarce morskiej

 

Sztandarowym blokiem tematycznym Forum Wizja Rozwoju w Gdyni będzie szeroko pojęta gospodarka morska. W dniach 24-25 sierpnia 2020 w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte grono wybitnych ekspertów weźmie udział w dyskusjach poruszających zagadnienia związane z rozwojem polskich portów, potencjałem morskich autostrad oraz perspektywami przemysłu stoczniowego.

Gospodarka morska jest jednym z najważniejszych obszarów gospodarczych północnej Polski, mającym realny wpływ na rozwój całej Polski. Jak co roku za sprawą Forum Wizja Rozwoju – największej konferencji gospodarczej Pomorza, Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji. Doświadczenie poprzednich edycji wydarzenia pokazują, że rodzą się tam nowe pomysły i rozwiązania, mające na celu rozwój tej znaczącej gałęzi rodzimej gospodarki. Tematem dyskusji będą kwestie transportu oraz innowacji, które są powiązane, z tematyką gospodarki morskiej, będą zagadnienia ujmujące.

Zdaniem ekspertów, Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, zasadniczym wyzwaniem dla polskich portów jest zwiększenie ich dostępności transportowej od strony lądu i morza, wzrost zdolności przeładunkowych oraz integracja międzygałęziowa w globalnym łańcuchu dostaw. Prelegenci podczas tegorocznej odsłony konferencji chcą zwrócić uwagę na fakt jak istotny, a zarazem wciąż niewykorzystany potencjał stanowią unijne korytarze transportowe oraz autostrady morskie. Dyskurs będzie dotyczył również dialogu związanego z budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, czyli możliwości wykorzystywania portu regionalnego w Elblągu jako ogniwa warunkującego rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

Przemysł stoczniowy – to kolejny temat konferencji to Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Zdaniem ekspertów jest on kluczowy dla gospodarki światowej, a gospodarka morska oraz przemysł produkcji i remontów statków mają charakter globalny. Polskie stocznie posiadają potencjał, potrzebny do uczestnictwa w światowych rynkach. Najsilniejszą stroną polskiego sektora, patrząc przez pryzmat globalnej konkurencji, jest koncentracja na niszach rynkowych, m.in. w statkach specjalistycznych, ekologicznych napędach, czy napędach LNG (gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia, tj. w temperaturze poniżej –162 °C). Polski przemysł stoczniowy nabiera w tym sensie silną pozycję, gdyż polskie stocznie są coraz bardziej nowoczesne. Przy czym szczególnie znaczące są przedsiębiorstwa prywatne, z powodzeniem konkurujące na rynku światowym, w kontekście konstruowania skomplikowanych statków o coraz większej wartości dodatniej.

Obecnie, globalny kryzys związany z pandemią spowodował, że sytuacja stała się wyzwaniem dla wszystkich graczy rynkowych, tj. m. in. przedsiębiorców żeglugowych, portów, stoczni, firm wspierających związanych w różny sposób z aktywnością w gospodarce morskiej.” – Przekonuje Jerzy Czuczman – Prezes Zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich. – „W chwili obecnej sytuacja w polskich przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego jest stabilna, a produkcja jest kontynuowana. Wyzwaniem staje się pozyskiwanie nowych kontraktów co może mieć konsekwencje już w niedalekiej przyszłości.”- Dodaje Jerzy Czuczman – Prezes Zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich.

Organizatorzy III Forum Wizja Rozwoju zapraszają wszystkich pasjonatów gospodarki morskiej oraz osoby które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o tej pasjonującej dziedzinie polskiej gospodarki do udziału w konferencji. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl W celu zmaksymalizowania zasięgu wśród odbiorców wszystkie panele dyskusyjne będą dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie www.wizjarozwoju.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKNORLEN, Partnerzy Strategiczni: KGHM Polska Miedź S.A. i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Partner Główny – Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Partner plus – Węglokoks S.A. oraz Partnerzy: Fundacja Promocji Rozwoju oraz SAP Polska. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Patronat medialny nad Forum Wizja Rozwoju objęła Agencja Informacyjna.

Portal Informacyjny /DEC/ gospodarka 05.07.2020