Wiadomości

II Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

 

W środę 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Organizatorem Jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG. To bardzo ważne wydarzenie dla wszystkim, albowiem tematem kongresu jest przyszłość energetyczna ekologiczna Polski oraz działalność przedsiębiorców, przed którymi stoi wyzwanie postaci zmiany w podeści do własnej działalności.

https://centrum-informacji.com/ii-kongres-esg-transformacja-zrownowazonego-rozwoju/

II Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Rozpocznie się o godz. 9:30. Wystąpią wówczas: prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich i Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Początek sesji inauguracyjnej „Kobieca moc w męskim świecie” rozpocznie się o godz. 10.05. Uczestnicy debaty będą rozmawiać wsparciu udzielanemu Ukraińcow w obliczu brutalnej i haniebnej wojskowej napaści Federacji Rosyjskiej, która rozpoczęła się 24 luteog 2022 r. i mimo wielu zabiegów dyplomatycznych trwa nadal. Poruszone zostaną także sprawy równouprawnienia oraz aktywności kobiet we wspieraniu promocji dobrych wzorców w zakresie odpowiedzialności biznesu. W debacie wezmą udział: Miroslava Keryk – Prezes, Ukraiński Dom w Warszawie, 2. Katarzyna Frank-Niemczycka – honorowa Prezes, Olimpiady Specjalne, Magdalena Pawlak – Prezes Fundacji Dorastaj z Nami, Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Weronika Olena Marczuk – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Dyskusję poprowadzi Dominika Sikora – zastępca redaktora naczelnego dziennika „Gazeta Prawna”.

O godz. 11:00 wystąpi Sebastian Bykowski, Prezes PSMM Monitoring & More, który przedstawi wyniki analizy „Medialność ESG. Raport 2020-2022”. 10 minut później zacznie się panel główny: „Strategie ESG a wojna w Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju”. Uczestnicy debaty będą rozmawiać o wpływie wojny na Ukrainie na postrzeganie zrównoważonego rozwoju, różnicach pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością w raportowaniu niefinansowym oraz prawidłowym włączaniu wskaźniki ESG w strategię biznesową przedsiębiorstwa. W dyskusji wezmą udział: Kamil Sobolewski – Główny Ekonomista, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Marcin Obroniecki – prezes Polskiej Agencja Nadzoru Audytowego, Ilona Pieczyńska-Czerny – radca prawny, dyrektor, PwC Polska, Aleksandra Robaszkiewicz – Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska i Anna Grabowska – wiceprezes zarządu ds. Strategii Konsumenckich, Grupa Żabka . Moderatorem będzie Hubert Biskupski – zastępca redaktora naczelnego dziennika „Super Express”, redaktor prowadzący dodatek „Super Biznes”.

Po przerwie o godz. 12:30 wystąpi Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland. Dziesięć minut później rozpocznie się panel: „Zrównoważone rolnictwo, gospodarka leśna i bioróżnorodność – oczekiwania konsumentów”. Uczestnicy debaty będą rozmawiać o zrównoważonym rolnictwie i gospodarce leśnej, zielonym europejskim ładzie, strategii „od pola do stołu”, bioróżnorodności i o oczekiwaniach konsumentów. W dyskusji wezmą udział Andrzej Szumowski – Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, Jacek Janiszewski – Przewodniczący Rady Programowej, Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jerzego Buzka, twórca kongresu społeczno-ekonomicznego Welconomy Forum in Torun, Jan Tabor – zastępca dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Lasów Państwowych, Michał Orzechowski – kierownik Zakładu Urządzania Lasu w Instytucie Nauk Leśnych Szkoły Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Krzysztof Stereńczak – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Debatę poprowadzi Wojciech Szeląg – redaktor Interia.pl

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

O godz. 13:30 wystąpi Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Dziesięć minut później odbędzie się panel: „Równi w pracy = równi w obowiązkach = równi w płacach”. Tematami dyskusji będą różnorodność, równe traktowanie w pracy, sprawa zatrudnienia kobiet  i największe wyzwania w polityce pracowniczej. Uczestnika debaty będą Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Alice Neffe – prezes zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, Dawid Solak – zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – operator inicjatywy WorldSkills Poland, Aleksandra Marcinkowska – Prezes EDU SMART TC Limited Irlandia i Beata Mońka – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Dyskusję będzie moderować Joanna Berendt-Zych redaktor naczelna „Skrawki”

Po przerwie o godz. 15:00 wystąpi Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich. Po dziesięciu minutach odbędzie się panel: „Finansowanie zrównoważonych przemian”. Tematem będą megatrendy rozwoju współczesnego świata i ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo , mechanizmy wsparcia obywateli, by byli realizowali ekologiczne zachowania i innowacyjne rozwiązania dla planety. W panelu wystąpią: Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów, Adam Burda – Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego PKO Bank Polski, Patryk Darowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Branżowego i ESG, Bank Gospodarstwa Krajowego, Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna i Izabela Olszewska – członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dyskusje poprowadzi Piotr Rożek – kierownik redakcji Polskiej Agencji Prasowej Biznes.

O godz. 16:10 wystąpi dr inż. Marek Sawicki – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, inicjator Kongresu „Polska Wieś XXI”. Później rozpocznie się panel: „Budując czystą energię – Polska na szlaku zielonej zmiany”. W trakcie dyskusji będą poruszone tematy: przyszłość net-zero (neutralność węglowa – strategia kompensowania emisji dwutlenku węgla przez sekwestrację lub zakup kredytów węglowych), wyścig do bezpieczeństwa energetycznego – inwestycje w energię odnawialną i ich znaczenie dla społeczeństwa, biogazownie jako szansa dla obszarów wiejskich na czystą energię i przeszkody na drodze do rozwoju zrównoważonej energii. W panelu głos zabiorą: Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, dr hab. Piotr Stankiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Dyrektor Programu Przemysł, Forum Energii, Mariusz Samordak – Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz, Bank Ochrony Środowiska, Ryszard Hordyński – Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei Polska i Urszula Pasławska – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dyskusję poprowadzi Justyna Piszczatowska – redaktor naczelna, Green News.

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

O godz. 17:10 wystąpi Tomasz Baran – prezes ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, pracownik naukowy w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po tym wystąpieniu rozpocznie się panel „Siła konsumentów – czyli presja ma sens”. Uczestnicy będą rozmawiać o wpływie konsumentów na politykę przedsiębiorstw, edukacji proekologicznej i drugim obiegu. W panel wystąpią: Andrzej Szejna – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców, Szymon Ziobrowski – dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Anna Czartoryska-Niemczycka – aktorka i propagatorka ruchu zero waste, Katarzyna Kosakowska – wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, Kamila Koźbiał – Head of Marketing East Europe, DS Smith i Wiktoria Płocha – Sustainability Business Partner, IKEA Retail Poland. Dyskusję poprowadzi Sebastian Ogórek – redaktor naczelny, Wyborcza.biz

Organizatorami II Kongresu ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” są Instytut ESG oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będzie można uczestniczyć wirtualnie dzięki transmisji internetowej korzystając z linku http://youtu.be/to-68utsdac

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Data Point zdobyła prestiżowy Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu

Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, zaś partnerami głównymi: PKO Bank Polski, Żabka Polska, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”. Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, Totalizator Sportowy oraz DS Smith, a partnerami wspierającymi: HUBMEDIA, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC, Polish Vodka Association, Tatrzański Park Narodowy, Tarczyński.

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Patronami medialnymi są Agencja Informacyjna, portal esg.pl, dziennik „Gazeta Prawna”, „Super Biznes” – dodatek do dziennika „Super Express”, Polska Agencja Prasowa, „Gazeta Polska”, raportcsr.pl, obserwator gospodarczy, pracodawca godny zaufania, raportESG.

Portal Informacyjny /DEC/ 22.01.2023