Wiadomości

Henryk Skarżyński nagrodzony Nagrodą Gospodarczą Prezydenta

 

 

W Pałacu Prezydenckim odbyła się gala XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas uroczystości Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nagrody za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalnych, a także przyznał nagrodę indywidualną, którą otrzymał prof. Henryk Skarżyński. Nagroda została wręczona w wyjątkowym dla Zespołu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu czasie –roku jubileuszu 25-lecia istnienia placówki.

 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu 18. edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=p08BqI_K1Ac

 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest najważniejszym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw w kraju. W 18. Do tegorocznej edycji tego konkursu instytucje zgłosiły ponad 150 kandydatów. Zwycięzców wskazała kapituła złożona z ekspertów reprezentujących różne dziedziny gospodarki. W kategorii Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw laureatem została APS Energia, w kategorii Narodowy Sukces – Columbus Energy, w kategorii Międzynarodowy Sukces – Sunreef Venture, w kategorii Odpowiedzialny Biznes – Suempol, w kategorii Firma Rodzinna – Izodom 2000 Polska. W ramach kategorii specjalnych, w rywalizacji na najlepszy polski start-up zwycięzcą została Airly. Z kolei w kategorii specjalnej Badania + Rozwój wygrała StethoMe.

Nagrodą indywidualną prezydent wyróżnił prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego, laryngologa, audiologa, foniatrę.

 

– Jesteście Państwo dumą Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za to, że budujecie polską markę poza granicami kraju. Mam nadzieję, że dzisiejsza nagroda będzie jeszcze większą mobilizacją – mówił Prezydent Andrzej Duda chwilę po wręczeniu statuetek Laureatom.

Szczególne podziękowania skierował Prezydent Andrzej Duda do prof. Henryka Skarżyńskiego:

– „Panu Profesorowi dziękuję za długie lata działalności i długie lata pomocy pacjentom – niezwykle odważnej, niezwykle nowatorskiej. Dziękuję za zbudowanie przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia, przywracania słuchu – przede wszystkim dzieciom; za setki tysięcy przeprowadzonych zabiegów; za setki tysięcy ludzi, których Pan Profesor i współpracownicy leczą w ramach zbudowanego przez Pana Profesora przedsięwzięcia; za te ponad 5.000 publikacji, referatów, wystąpień, które Pan Profesor wygłosił na całym świecie; za to, jak wspaniale Pan Profesor reprezentuje Rzeczpospolitą Polską, ale przede wszystkim, w jaki sposób Pan Profesor pomaga ludziom. Nie mam żadnych wątpliwości, że ta nagroda trafia w tym bardzo trudnym, 2020 roku, we właściwe miejsce, trafia w ręce człowieka niezwykle uzdolnionego, niezwykle oddanego – śmiało można powiedzieć – całym życiem swojej misji pomagania drugiemu człowiekowi. I to w tym bardzo trudnym roku, jak Pan Profesor dziś podkreślał w czasie naszej rozmowy, gdy był to bardzo szczególny czas próby dla całego polskiego środowiska medycznego, dla ochrony zdrowia – zresztą nie tylko w Polsce, ale i na świecie – gdy wielu lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, wiele pielęgniarek zostało poddanych takiej twardej próbie. Cieszę się także, że właśnie do przedstawiciela tego szeroko pojętego środowiska – jako właśnie wyjątkowej osoby i wyjątkowej osobowości – trafia w tym roku to wyróżnienie. Bardzo serdecznie, Panie Profesorze, dziękuję. I na Pańskie ręce jeszcze raz dla całego środowiska składam serdeczne podziękowania. Dziękuję za tak wspaniałe reprezentowanie Rzeczypospolitej i za to, że niestrudzenie Pan Profesor niesie pomoc ludziom i służy drugiemu człowiekowi. Dziękuję bardzo!”

 

https://agencja-informacyjna.com/instytut-fizjologii-i-patologii-sluchu-liderem/

 

Warto przypomnieć, że po raz pierwszy Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została przyznana w roku 2012 za opracowanie przez prof. Henryka Skarżyńskiego oryginalnej koncepcji rozbudowy infrastruktury Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i opracowanie nowej – oryginalnej metody chirurgicznej oraz nowych narzędzi (elektrody) do leczenia częściowej głuchoty i przeprowadzenia pierwszych w świecie operacji u dzieci i dorosłych. Pod opieką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest największa w świecie grupa pacjentów, która skorzystała z tych innowacyjnych rozwiązań.

 

Henryk Skarżyński profesor dr hab. nauk medycznych, doktor honoris causa trzech uniwersytetów krajowych oraz profesor honorowy trzech uniwersytetów: w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Europie i Azji. Światową sławę zyskał, przeprowadzając — jako pierwszy, a zarazem najwięcej w świecie — operacji najtrudniejszych osób z głuchotą wśród dzieci i dorosłych. Jest światowym liderem w tym zakresie we współczesnej literaturze medycznej oraz liderem klinicznym.

 

Henryk Skarżyński jest autorem ponad 5.000 publikacji, wystąpień kongresowych i zjazdowych. Laureat 307 wyróżnień, odznaczeń międzynarodowych i krajowych, w tym wysokich odznaczeń państwowych: prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej, Gruzji, Ukrainy, króla Belgii i papieża Franciszka. Prezydent dwóch kongresów europejskich i trzech światowych; organizator ponad 200 konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych, głównie międzynarodowych. Przeprowadził ponad 210.000 procedur chirurgicznych, w tym ponad 1.300 operacji pokazowych w Polsce oraz w kilkunastu krajach Azji, Ameryki Płd. i Europy, które odzwierciedlają jedne z największych osiągnięć nauki i medycyny. Autor 152 nowych rozwiązań w medycynie. Członek 22 najważniejszych organizacji międzynarodowych, w tym niektórych prestiżowych amerykańskich i światowych jako pierwszy Polak lub jeden z nielicznych Polaków w historii. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Laureat powszechnego plebiscytu Człowiek Wolności w kategorii nauka; Honorowy Obywatel Warszawy. Pomysłodawca, organizator i dyrektor drugiego w Europie ośrodka Centrum Implantów; Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch.

 

https://agencja-informacyjna.com/rewolucyjny-zabieg-dla-pacjentow-z-wadami-sluchu/

 

Ponadto Henryk Skarżyński jest autorem kilkuset opowiadań i wierszy, scenariuszy filmów naukowych, dokumentalnych, fabularnych, tekstów piosenek poświęconych swoim pacjentom oraz libretta musicalu. Inicjator i organizator pierwszego na świecie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Autor powieści filmowej „Powrót Beethovena”.

 

Portal Informacyjny /ART/ 9.05.2021