Wiadomości

Henryk Skarżyński członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

European Academy of Sciences and Arts, (Europejska Akademia Nauk i Sztuk) jest pozarządowym stowarzyszeniem non profit zaangażowanym w promowanie postępu naukowego i społecznego. Wśród 2 tys. jego członków znajdują się m.in. najwybitniejsi naukowcy i artyści, w tym 32 laureatów Nagrody Nobla. Ostatnio EASA przyjęła nowych członków, wśród których znalazł się prof. dr hab. n.med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Uroczyste wręczenie nominacji prof. H. Skarżyńskiemu miało miejsce 2 marca 2019 r. podczas corocznego zgromadzenia EASA w Salzburgu.

Członkostwo w Akademii umożliwia współpracę z wybitnymi ekspertami z całego świata. Wspólne działania i realizacja projektów to dla mnie ogromny zaszczyt – powiedział prof. Henryk Skarżyński. – To także doskonała okazja, aby na arenie międzynarodowej promować osiągnięcia polskiej nauki i medycyny, takie jak np. stworzona przeze mnie „polska szkoła otochirurgii” czy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, który łączy tak odległe dziedziny jak muzyka
i medycyna. Jego celem jest pokazanie światu, że dzięki osiągnięciom współczesnej nauki i medycyny problemy ze słuchem nie są przeszkodą do profesjonalnego i amatorskiego zajmowania się muzyką czy rozwoju talentu wokalnego. Przykładów naszych działań, które mogą być wizytówką polskiej nauki i medycyny w świecie, można podać więcej – dodał z dumą prof. H. Skarżyński.

European Academy of Sciences and Arts powstała w marcu 1990 roku, a jej założycielami byli: prof. Felix Unger, kardiochirurg, który w 1986 roku jako pierwszy w Europie wykonał przeszczep sztucznego serca, Kardynał Franz König, ówczesny Arcybiskup Wiednia oraz prof. Nikolaus Lobkowicz, politolog i filozof.

Zainteresowania prof. Felixa Ungera, który do tej pory pełni funkcję prezydenta EASA, zawsze wychodziły daleko poza medycynę. Już od połowy lat 80., wraz z nieżyjącym obecnie Kardynałem Königiem, regularnie spotykał się on z wybitnymi naukowcami z Wiednia, Monachium, Innsbrucku i Salzburga. Dla Königa szczególnie ważna była kwestia etyki w nauce. Z kolei prof. Nikolaus Lobkowicz, przyjaciel Kardynała, był zaniepokojony zmianami
w hierarchii wartości, jakie obserwował w Europie. Chociaż więc każdy z tej trójki intelektualistów koncentrował się na innych problemach, wspólnie stworzyli ideę powstania akademii będącej miejscem naukowego dialogu i płaszczyzną współpracy europejskich naukowców i artystów, którzy – patrząc na problemy Europy z różnych perspektyw – będą istotnie przyczyniać się do ich rozwiązywania. Idea ta stała się fundamentem założonej przez nich European Academy of Sciences and Arts.

Obecnie stowarzyszenie to zrzesza przedstawicieli nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych, a także środowisk artystycznych i religijnych. EASA realizuje projekty oraz organizuje wydarzenia w każdym z tych obszarów. Stawia sobie za cel wzmacnianie roli europejskich środowisk naukowych w rozwiązywanie problemów uznanych za priorytetowe dla Europejczyków. EASA angażuje się również w prowadzenie międzykulturowego dialogu – podkreśla jak ważna jest akceptacja różnych wartości i kultur. Od 1997 roku stowarzyszenie przyznaje Prize of Tolerance, nagradzając osoby indywidualne
i instytucje działające na rzecz ogólnoludzkiego dobra oraz dialogu miedzy krajami i religiami. Akademia prowadzi również uniwersytet Alma Mater Europaea, z siedzibą w Salzburgu.

EASA przyjmuje do swojego grona uczonych, którzy jako przedstawiciele instytucji zawiązanych z nauką i kulturą lub też osoby indywidualne, mają wyjątkowe osiągnięcia  w swoich dziedzinach i cieszą się szczególnym uznaniem w swoich środowiskach. Członkowie stowarzyszenia mają prawo do wysuwania nowych kandydatur, niezależnie od ich narodowości czy specjalizacji. Procedura wyborów, oparta na trzystopniowym systemie oceny, kończy się nominacją w Senacie EASA. Wytypowani kandydaci są proszeni o przyjęcie zaszczytu, jakim jest dołączenie do grona członków stowarzyszenia. Każdy z nowych członków, zależnie od tego, jaką dziedzinę reprezentuje, zostaje przypisywany do jednej z ośmiu grup (Nauki Humanistyczne, Medycyna, Sztuka, Nauki Przyrodnicze, Nauki Społeczne, Prawo
i Ekonomia, Nauki Techniczne i Ochrona Środowiska, Religie Świata, Biznes i Zarządzanie). Oficjalne przyjęcie nowych członków do European Academy of Sciences and Arts odbywa się podczas odbywającej się raz w roku, zwykle w pierwszy weekend marca, sesji plenarnej
w Salzburgu.

Dotychczas do EASA należało 31 Polaków, m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Andrzej Zoll i prof. Jerzy Woźnicki. W 2015 r. wiceprezesem EASA został prof. Michał Kleiber, ówczesny prezes Polskiej Akademii Nauk.

Honorowymi członkami stowarzyszenia są m.in. królowie Hiszpanii i Belgii, wielki książę Luksemburga oraz wybitni politycy, m.in. Hans-Dietrich Genscher, Jean-Claude Juncker.

Informacja: Urszula Jóźwiak

Fot. By Adrian Tync – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75915622