Wiadomości

Gemini i UKSW razem

 

Promowanie kompleksowej opieki nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, działania profilaktyczne i edukacyjne to najważniejsze cele współpracy, jaką podejmą naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz eksperci Gemini Polska. Obie strony podpisały list intencyjny z założeniami dla wspólnych działań.

W obliczu starzenia się społeczeństwa i rosnących potrzeb związanych z opieką zdrowotną, racjonalne i efektywne wykorzystanie istniejących zasobów staje się koniecznością. Adresując te wyzwania, Wydział Medyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gemini Polska zdecydowały się na podjęcie długofalowej współpracy. W jej ramach realizowane będą projekty, których celem jest stworzenie kompleksowego modelu ochrony zdrowia.

„Cieszę się z powodu nawiązanego partnerstwa pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Gemini Polska. Liczę, że ta współpraca przyniesie wymierne rezultaty, które w dalszej perspektywie przełożą się na korzyści dla pacjentów i całego systemu służby zdrowia.” – Komentuje list intencyjny prof. Andrzej Fal, Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum. – „Przyspieszenie prac nad rozwiązaniami, które pomogą m. in. we wdrożeniu opieki farmaceutycznej w Polsce jest bardzo potrzebne.” – Dodaje prof. Andrzej Fal, Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum.

W praktyce współpraca między Uniwersytetem a Gemini Polska ma obejmować m.in. tworzenie rozwiązań, standardów i procedur przy wdrażaniu programów opieki farmaceutycznej, optymalizację prowadzenia terapii u pacjentów, przeciwdziałanie polipragmazji i nadużywaniu leków, interdyscyplinarne przeglądy lekowe, opracowanie kampanii edukacyjnych i profilaktycznych, mających na celu odbudowanie zdrowia Polaków po pandemii, w tym w szczególności wśród osób 40+, wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w zakresie poszerzania świadomości zdrowotnej u pacjentów, a także monitorowanie leczenia chorób przewlekłych.

„Zakres naszych działań zdefiniowaliśmy dość szeroko. Zależy nam na tym, aby do problematyki podejść całościowo.” – Twierdzi Artur Łakomiec, Prezes Zarządu Gemini Polska. – „Z myślą o potrzebach pacjentów, od dłuższego czasu działamy na rzecz promowania opieki farmaceutycznej. Farmaceuci mają ogromny potencjał do tego, by stać się istotnym wsparciem dla przeciążonego systemu ochrony zdrowia. To kompetentni wykształceni specjaliści, posiadający merytoryczną wiedzę i – co najważniejsze – będący zawsze blisko pacjentów.” – Dodaje Artur Łakomiec, Prezes Zarządu Gemini Polska.

Gemini Polska była w ostatnim czasie inicjatorem i partnerem dwóch obszernych raportów poświęconych opiece farmaceutycznej, dobrym praktykom, aspektom prawnym i organizacyjnym. Aktywnie rozwija również autorskie narzędzia informatyczne, wspierające pacjentów i ułatwiające im dostęp do leków.

Wierzymy, że cyfryzacja i wykorzystanie nowych technologii to przyszłość medycyny. Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań lekarze, farmaceuci i inni pracownicy służby zdrowia będą mogli jeszcze efektywniej pomagać pacjentom” – Wyjaśnia Prezes Zarządu Gemini Polska. Również prof. Andrzej Fal, Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum jest zdania, że narzędzia informatyczne są nieodzowne, by świadczenie kompleksowych usług i opieka farmaceutyczna w pełnym zakresie były możliwe. – „W wielu europejskich państwach to powszechna praktyka. Tego typu rozwiązania pozwalają na zapewnienie ciągłości postępowania, sprawny przepływ informacji, a tym samym m.in. zapobieganie negatywnym skutkom polipragmazji czy zaniechania terapii”.Zauważa prof. Andrzej Fal, Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum. Pierwsze projekty w ramach współpracy zainicjowane zostaną już na początku 2021 roku.

 

Portal Informacyjny /ART/ 13.12.2020