Wiadomości

Fundusze unijne po raz kolejny pomogą miastom zbierać deszczówkę

 

Trwa konkurs na dofinansowanie projektów zwiększających ilość retencjonowanej wody na terenach miejskich. Budżet konkursu skierowanego do samorządów miejskich to 60 mln zł. To już piąty nabór na zagospodarowanie wód opadowych, z którego pieniądze pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

– Zatrzymywanie wody opadowej jest skuteczną metodą przeciwdziałania suszy na terenach leżących poza dolinami rzek, czyli na obszarze ponad 90% powierzchni Polski. Dlatego należy zatrzymywać jak najwięcej wody opadowej na terenach miejskich i odpowiednio ją zagospodarować. Pomagają w tym fundusze unijne. Obecnie realizowane są 44 projekty zwiększające ilość retencjonowanej wody w miastach, na łączną kwotę dofinansowania unijnego ponad miliarda złotych – zaznacza minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W obecnie trwającym naborze samorządy miejskie będą mogły uzyskać wsparcie na inwestycje z zakresu systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich oraz na projekty związane z tworzeniem systemów zbierania i retencjonowania deszczówki czy budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej.

Konkurs skierowany jest do samorządów miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ale o pieniądze mogą starać się też mniejsze ośrodki. Warunkiem wsparcia jest posiadanie przez miasto planu adaptacji do zmian klimatu lub potwierdzenie przystąpienia do przygotowania dokumentu.

Poziom współfinansowania projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałą kwotę musi uzupełnić samorząd.

Nabór rozpoczął się 29 czerwca i zakończy 28 sierpnia br. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zarówno w formie papierowej, jak i online. Więcej informacji o naborze: poiis.nfosigw.gov.pl/

W poprzednich naborach samorządy realizowały wiele ciekawych projektów. Jako przykład można podać gdyńską inwestycję, gdzie w miejsce istniejących zasklepionych boisk powstaną boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, przepuszczalną dla wody. Projekt umożliwi infiltrację wód opadowych do gruntu, zwiększając efektywność funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej. Gorzów Wielkopolski wykorzystuje deszczówkę do zasilania szaletów. Z kolei w Rzeszowie zastosowano sterowanie w czasie rzeczywistym pracą zbiorników retencyjnych bocznych. Rozwiązanie to pozwoli lepiej zarządzać wodami opadowymi, które będą magazynowane, a następie wykorzystane w okresach suchych.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Portal Informacyjny / 12.08.2020