Forum Inicjatywa Pasa i Szlaku jako impuls do współpracy Chińsko-Polskiej

 

W 2016 r. Chińska Republika Ludowa i Rzeczpospolita Polska nawiązały wszechstronne partnerstwo strategiczne. Od tego czasu stosunki chińsko-polskie rozwijają się stabilnie, a współpraca na różnych polach jest dynamiczna. Osiągnięto wiele wzajemnych korzyści w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz we współpracy Chińska Republika Ludowa – Europa Centralna i Wschodnia.

Huawei rośnie (także w Polsce)

Teraz Chińskie Stowarzyszenie Dyplomacji Publicznej i Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce organizuje, we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów, forum „Inicjatywa Pasa i Szlaku jako impuls do współpracy Chińsko-Polskiej”, z udziałem przedstawicieli środowisk dyplomatycznych z Chińskiej Republiki Ludowej i Rzeczpospolitej Polskiej, think tanków i mediów obydwu państw. Tematami wiodącymi będą: wspólna budowa „Pasa i Szlaku”, wymiana polityczna, gospodarcza i handlowa, wymiana pozarządowa między oraz perspektywa współpracy kulturalnej.

Wydarzenie „Inicjatywa Pasa i Szlaku jako impuls do współpracy Chińsko-Polskiej” odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca 2023 r. w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Dialog będzie prowadzony z tłumaczeniem symultanicznym dwujęzycznym chińsko-polskim. Po zakończeniu dyskusji odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Kultury Chińskiej.

Międzynarodowy Dzień Herbaty

Przedstawiciele strony chińskiej, uczestniczący w forum „Inicjatywa Pasa i Szlaku jako impuls do współpracy Chińsko-Polskiej”: Wu Hailong – prezes Chińskiego Stowarzyszenia Dyplomacji Publicznej, Sun Linjiang – ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, Tian Yuhong z Ogólnochińskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Jiang Yu, specjalny przedstawiciel ds. Współpracy między Chińską republika Ludową, a państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Li Ruiyu – były ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Królestwie Danii i Republice Włoskiej, profesor Zhao Gang – wiceprezes Pekińskiego Uniwersytetu Studiów Zagranicznych, Zhou Xiuyi – główny reporter European Times, konsultant przewodniczącego z Observer.com, Han Hua – założyciel i sekretarz generalny Beijing International Dialogue Club.

Portal Informacyjny, /DEC/ 20.06.2023

 

Related Post