Wiadomości

Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine będzie pomostem między kulturą humanistyczną i przemysłową

Rzym, 4 luty 2019  roku – Dzisiaj oficjalnie została zaprezentowana Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine. Instytucja zamierza rozwijać dialog ze społeczeństwem obywatelskim, propagować kulturę przemysłową i biznesową w kraju, umacniać dziedzictwo kulturalne i muzealne a także szerzyć wiedzę.

Premier Włoch. Giuseppe Conte, dołączył do Przewodniczącego Leonardo, Giovanniego De Gennaro, Dyrektora Generalnego Leonardo, Alessandro Profumo, oraz Prezesa fundacji, Luciano Violante, aby opowiedzieć o obszarach i celach projektu podczas ceremonii mającej miejsce w Rzymie.

Gość specjalny, Bernd Roeck, Profesor Dr. Historisches Seminar der Universität Zürich (Uniwersytet w Zurychu) przeprowadził wykład na temat Leonardo da Vinci pod tytułem: „Leonardo a era mechanizacji, idei, śrubek i maszyn.” Premier Minister Giuseppe Conte dokonał zamknięcia wydarzenia.

Luciano Violante, Prezes Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, tak skomentował to wydarzenie:

Zadaniem fundacji jest wnoszenie wkładu w odnowiony humanizm w celu szerzenia wiedzy w służbie kraju oraz z korzyścią dla nas wszystkich. Leonardo da Vinci pokazał jak ważnym jest łączyć naukę, technologię i sztukę, cały czas stawiając człowieka i jego przyszłe potrzeby w centrum zainteresowania.”

Alessandro Profumo, Dyektor Generalny Leonardo, podkreślił:

“Uruchomienie Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine to ważna chwila w historii naszej Grupy, która w ubiegłym roku obchodziła siedemdziesiątą rocznicę swego istnienia, i na ścieżce dialogu rozwijanego w naszym kraju między przemysłem a kulturą, nauką i sztuką.”

Fundacja obecnie prowadzi szereg inicjatyw, które mają na celu i) promowanie projektów na rzecz umocnienia dziedzictwa historycznego i technologicznego, ii) wspieranie nowego „humanizmu przemysłowego”, łączącego bogatą przeszłość sukcesów przemysłowych z coraz bardziej technologiczną przyszłością oraz promowanie idei technologii będącej w służbie wspólnego dobra; iii) zwiększanie atrakcyjności oraz rozwoju terytorialnego poprzez szerzenie kultury i szkolenia przemysłowe.

W maju rozpocznie się ponownie publikacja magazynu historycznego “Civiltà delle Macchine” w cyklu kwartalnym.

Magazyn, pierwotnie publikowany w latach 1953-1979, stanowił pomost między kulturą humanistyczną a naukową, i publikował artykuły wielu znakomitych autorów, takich jak Giuseppe Ungaretti, Alberto Moravia czy Carlo Emilio Gadda. Nowy projekt stawia sobie ten sam cel: wspieranie dialogu między wiedzą humanistyczną i naukową, w zgodzie z przyszłością fundacji jako idealnego miejsca dla dokonywania porównań I prowadzenia dialogu miedzy naukami humanistycznymi a technologią.

Giovanni De Gennaro  jest Honorowym Prezesem Fondazione Leonardo – “Civiltà delle Macchine” a Pan Lorenzo Fiori został wyznaczony na Generalnego Menedżera fundacji.

Informacja nadesłana: Urszula Jóżwiak