Wiadomości

Farmaceuta receptą na polski system zdrowia

Zdaniem ekspertów IQVIA, Polscy farmaceuci mogliby wspierać pacjentów w celu uzyskania wyższej jakości i efektywności leczenia w znacznie większym stopniu niż przewiduje to projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Raport IQVIA pokazuje jak ważny jest zawód farmaceuty i jego rola w systemie opieki zdrowotnej w kontekście obecnych wyzwań i potrzeb zdrowotnych pacjentów w Polsce. Partnerem raportu jest Gemini Polska.

Według długoterminowych prognoz demograficznych, wkrótce będziemy najszybciej starzejącym się społeczeństwem. Prognozy GUS wskazują, że liczba osób 65-letnich i starszych w 2035 roku osiągnie 23,8 proc. ogółu społeczeństwa. Polska należy także do państw charakteryzujących się wysokim poziomem niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych. Stan naszego zdrowia ogółem jest gorszy niż pozostałych Europejczyków – znacznie częściej przegrywamy z chorobami sercowo-naczyniowymi, nowotworami. Wzrasta więc nie tyko zapotrzebowanie na skuteczną opiekę zdrowotną, ale również na opiekę farmaceutyczną.

„Farmaceuci są grupą zawodową gotową na zwiększające się potrzeby pacjentów. Ich praca ma szanse na poprawę jakości i skuteczności leczenia, a dzięki działaniom edukacyjnym i profilaktycznym, mogą zapobiec wielu schorzeniom. Zaangażowanie farmaceutów w proces leczenia tak jak ma to miejsce w innych krajach może generować oszczędności dla całego systemu.”– Mówi Michał Pilkiewicz, ekspert IQVIA.

Opieka farmaceutyczna jest szczególnie istotna biorąc pod uwagę niedobór personelu medycznego w Polsce – liczba lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców jest bardzo niska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, a pacjentów cierpiących m.in. na choroby cywilizacyjne przybywa. Jednocześnie w Polsce liczba farmaceutów jest stosunkowo wysoka.

Z raportu IQVIA wynika też, że na 87.500 lekarzy w Polsce przypada 26 500 magistrów i 33 500 techników farmacji– sama liczba magistrów dorównuje zatem 30 proc. liczby lekarzy. Wsparcie lekarzy jedynie w wymienionych wyżej obszarach pozwoliłoby im w większym stopniu skoncentrować się na diagnozie i terapiach skierowanych do pacjentów wymagającym bardziej kompleksowej ekspertyzy. Jednak możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia farmaceutów są w Polsce bardzo ograniczone głównie poprzez brak odpowiednich regulacji.

W Polsce natomiast opieka farmaceutyczna jest nierozwiniętym dotychczas elementem opieki zintegrowanej. Eksperci IQVIA podkreślają, że beneficjentem opieki farmaceutycznej powinien ostatecznie zostać także system podstawowego zabezpieczenia medycznego, który przy rosnących kosztach technologii, deficycie kadr medycznych, bardzo napiętych przychodach ze środków publicznych zyskuje sposób poprawy i racjonalizacji farmakoterapii oraz profilaktyki w drodze bezkosztowej.

Dodatkowo, jak wynika z badań Centrum BioStat, zawód farmaceuty cieszy się ponad 90 proc. zaufaniem społecznym.Doświadczenia krajów, które od lat rozwijają opiekę farmaceutyczną np. Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Austrii, Norwegii, Szwecji powinny być źródłem dobrych praktyk, które dowodzą ogromu korzyści jakie niesie aktywne włączenie farmaceuty w proces opieki nad pacjentami.

„Farmaceuci, jako osoby dysponujące specjalistyczną wiedzą pozyskaną w wyniku długiej i kosztownej edukacji, powinni być ważnym partnerem dla lekarzy i pielęgniarek w opiece nad pacjentem. Poprzez wypełnienie hasła opieki farmaceutycznej treścią i korzyścią dla pacjentów możemy wzmocnić etos zawodowy, a jest to jednym z istotnych elementów przyciągających młodych ludzi do zawodu i zatrzymujących już pracujących farmaceutów w kraju.” – Dodaje Artur Łakomiec, prezes Gemini Polska.

Według ekspertów IQVIA opieka farmaceutyczna przyniesie wiele korzyści, m.in. dla lekarza – mogącego przekazać część mechanizmów kontroli bieżącej farmaceucie, dla farmaceuty – zyskującego bliższy kontakt z pacjentem, stającego się jego dodatkowym doradcą zdrowotnym, współtwórcą terapii i wreszcie dla pacjenta – zyskującego dodatkowe wsparcie, kompleksową merytoryczną pomoc i zawodową empatię jego farmaceuty.

Portal Informacyjny /WS/ 05.06.2020