Europa (nie)bezpieczna energetycznie – Togetair 2022

Wojskowa inwazja Federacji Rosyjskiej rozpoczęta 24 lutego 2022 r. gwałtownie i głęboko zmieniła podejście Unii Europejskiej do spraw związanych z rynkiem energetycznym. Stanowczo wzrosło znaczenie bezpieczeństwa energetycznego i konieczność odejścia od dostaw surowców energetyczny z otrzymywanych od Federacji Rosyjskiej. Unia Europejska musi szybko odpowiedzieć na pytania: „jak wyznaczyć nową drogę do neutralności klimatycznej w 2050 r.?” Jak zapewnić alternatywne duże i tanie dostawy gazu z innych źródeł? Jakie będą koszty tych zmian dla społeczeństwa i gospodarki? To są również główne pytania, na jakie będą szukać odpowiedzi uczestnicy Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Togetair 2022

„Obecna sytuacja geopolityczna wpływa na wiele aspektów, związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań i weryfikacji założeń polityki długoterminowej.” – Uważa Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska. – „ Dlatego istniejące filary Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zostały uzupełnione o suwerenność energetyczną. Jako resort klimatu i środowiska jesteśmy zdeterminowani w podejmowaniu zdecydowanych działań, pozwalających na „derusyfikację” polityki energetycznej. Wysiłek ten, trzeba ponieść, zarówno w ramach solidarności z Ukrainą, jak i dla dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski.” – Twierdzi Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska.

3 dni, 30 debat, dziesiątki polskich i zagranicznych ekspertów – tak przedstawia się Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togetair 2022 (20-22 kwietnia). W tym roku jedną z najbardziej istotnych kwestii będzie odpowiedź na pytanie: „Jak Unia Europejska poradzi sobie bez rosyjskich surowców?” Z całą agendą programową MiędzynarodowegoSzczytu Klimatycznego Togetair 2022 można się zapoznać pod adresem

„Wojskowa agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 r. ostatecznie podważyła fundamenty wieloletnich polityk energetycznych państw Unii Europejskiej, prawdopodobnie wymuszając ich głęboką przebudowę.” – Prognozuje Agata Śmieja – Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Togetair. – „Wizja szybkiego wyeliminowania węgla brunatnego i czarnego, za pomocą taniego rosyjskiego gazu, dostarczanego Europie Zachodniej, po niskiej cenie przez „nieco ekscentrycznego”, ale „zasadniczo wiarygodnego” Władimira Putina –Prezydenta Federacji Rosyjskiej, rozpadła się jak domek z kart. Konieczna jest rekonfiguracja planu dojścia do neutralności klimatycznej, a w szczególności pilna dywersyfikacja kierunków dostaw surowców energetycznych.” – Zapowiada Agata Śmieja – Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Togetair  .

Do 24 lutego 2022 Unia Europejska opierała swoją przyszłość energetyczną na bazie ambitnych i szczytnych celów ochrony środowiska naturalnego, przesuwając na dalszy plan kwestie związane z konkurencyjnością gospodarki oraz bezpieczeństwem i niezależnością dostaw energii. Założono przy tym milcząco stałą poprawność stosunków z Federacją Rosyjską i możliwość realizowania zakupów ropy i gazu, w każdych warunkach politycznych. Tego nastawienia nie zmieniła nawet aneksja Krymu i utworzenie na wschodnich terenach Ukrainy pozornych Republik Ludowych: Donieckiej i Ługańskiej. Powszechne dążenie do jak najszybszej dekarbonizacji, a także realizowana, w niektórych państwach polityka denuklearyzacji doprowadziły do radykalnego wzrostu znaczenia niestabilnych źródeł odnawialnych. Jednak pomimo tego, dziś zaledwie 15 procent energii pierwotnej, wytwarzanej w Unii Europejskiej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Istotnym skutkiem ubocznym procesów szybkiego odchodzenia od własnych surowców – głównie węgla kamiennego i brunatnego – stało się zwiększenie uzależnienia od paliw kopalnych, tyle, że eksportowanych, a konkretnie od jednego eksportowanego paliwa, jakim jest gaz z Federacji Rosyjskiej.

„Rozpętana przez Federację Rosyjską wojna dała Rzeczpospolitej Polskie unikalną możliwość spolszczenia unijnej polityki klimatycznej, tj. uzbrojenia jej w atrybuty „derusyfikacji” i dywersyfikacji. Jednakże żeby wykorzystać te karty, Warszawa będzie musiała wykazać się potężnymi umiejętnościami politycznymi.” – Uważa Jakub Wiech – zastępca redaktora naczelnego Energetyka24

Zastąpienie surowca rosyjskiego katarskim czy irańskim to dopiero półśrodek, bo przecież wykorzystanie gazu wiąże się z emisją CO2. Dlatego Unia Europejska planuje w kolejnym kroku  o jeszcze większym przyspieszeniu transformacji, w kierunku całkowitego zaspokajania swoich potrzeb wyłącznie przez źródła odnawialne. Republika Federalna Niemiec zadeklarowała nawet super ambitny plan osiągnięcia stu procent generacji z odnawialnych źródeł energii już za 13 lat, w 2035r.

Pomijając kwestie kosztów finansowych i społecznych takiego przyspieszenia, dalszego wzrostu i tak wysokich cen energii, a także wątpliwości dotyczących wpływu na środowisko instalacji odnawialnych źródeł energii na etapach produkcji i utylizacji, warto zwrócić uwagę na wciąż nie rozwiązany w skali systemowej podstawowy deficyt tych źródeł: są zależne od warunków naturalnych (pogody, pory dnia, hydrologii, geologii itp.) Ponieważ wciąż nie opracowano wystarczająco efektywnych technologii magazynowania energii, nie potrafiono zaspokoić potrzeb odbiorców, bez stabilizujących system, sterowalnych elektrowni konwencjonalnych. W dającej się przewidzieć przyszłości źródła odnawialne będą musiały być wspierane innymi sprawdzonymi i stabilnymi technologiami wytwórczymi, aby zapewnić nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do naszych fabryk i domów.

„Rozwój odnawialnych źródeł energii to kluczowy element na drodze uniezależniania się od konwencjonalnych źródeł energii, jak również zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Sieć Badawcza Łukasiewicz prowadzi szereg projektów badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych technologii magazynowania energii, technologii wodorowych, jak również energetyki wiatrowej, które bezpośrednio wspierają dynamiczny proces transformacji energetycznej Polski.” – Wyjaśnia dr Piotr Dardziński – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W perspektywie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, dostępna prawie od ręki, sprawdzona i neutralna klimatycznie energetyka atomowa może stać się najlepszym, najefektywniejszym i najtańszym sposobem na uzyskanie bezpieczeństwa energetycznego Europy i  przy okazji na pozbawienie Rosji jej gazowej broni.

„Wielkoskalowa energetyka jądrowa może z powodzeniem zastąpić węgiel i gaz, uniezależniając Polskę i Unię Europejską od rosyjskich dostaw, gwarantując dostęp do dużych ilości taniej energii w długiej, ponad 60-letniej perspektywie. – Wyjaśnia Artur Beck – producent i organizator Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Togatair i Prezes Fundacji Pozytywnych Idei. – „Energetyka jądrowa to źródło w pełni sterowalne, bezpieczne, nowoczesne i zeroemisyjne. Charakteryzuje się najmniejszym wpływem na środowisko naturalne, jeśli weźmiemy pod uwagę cały proces produkcji urządzeń, ich utylizację, długość życia instalacji oraz ilość wyprodukowanej energii. Realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej w założonym terminie powinna być bezdyskusyjnym priorytetem.” – Uważa Artur Beck – producent i organizator Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Togatair i Prezes Fundacji Pozytywnych Idei.

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togatair tradycyjnie odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2022, tak aby objąć symboliczny 22 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Ziemi. Wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane z telewizyjnego studia, oglądać będzie można bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych oraz w mediach społecznościowych. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje, spodziewana jest widownia, która łącznie osiągnie poziom ok. 30.000.000 widzów.

W 2022 formuła wydarzenia rozszerzona jest na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska – kraje Trójmorza – Unia Europejska. Organizatorzy międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Togatair 2022 zaprosili również do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, ale też koncernów międzynarodowych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Szereg instytucji merytorycznych w randze uczelni wyższych i instytucji badawczych, a także organizacje pozarządowe oraz media, które będą prowadzić tematyczne debaty.

Partner Strategiczny: Polski Koncern Naftowy Orlen; Partner Główny: PGE Partner Środowiskowo-Klimatyczny: Lasy Państwowe; Partnerzy Eco+: Bank Gospodarstwa Krajowego, McDonald’s, Grypa Żywiec, Microsoft; Partnerzy Eco:Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Lidl, Agencja Rozwoju Przemysłu, ARP e-vehicles, T-mobile, Państwowy Instytut Geologiczny, Enea; Partnerzy: LPP, Bank Ochrony Środowiska, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Eko Pak, 3M, Saint Gobain, Hanton, United, Murapol, Giełda Papierów Wartościowych; Patner Energetyczny Tauron; Patronat Honorowy: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Patronat Parlamentu Europejskiego, Patronaty Ministerstw: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów, Patronaty Marszałków Województw: Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Opolskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego; Patronaty I Partnerzy Merytoryczni: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Biznesu, Business Center Club, American Chamber of Commerce in Poland, CleanAir Fund, Polski Alarm Smogowy, Łazienki Królewskie, Green Way; GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACJI PRACODAWCÓW: Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej; Patronaty Uczelni Wyższych: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Partner Międzynarodowy: Business & Science Poland, UN Global Compact Network Poland, The World Bank, American Chamber of Commerce in Poland, EurAtive.pl; Główny Partner Medialny: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia; Główne Portale Internetowe: Wirtualna Polska, money.pl; Główny Partner Radiowy: Polskie Radio, Polskie Radio24.pl; Główny Partner Branżowy: Energetyka24;Partnerzy Medialni: Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Forbes, Polska Press, Audytorium17, RDC Radio Dla Ciebie,  Polskie Radio Olsztyn, Polskie Radio Koszalin, Radio Opole, Polskie Radio Rzeszów, Radio Poznań, Biznes Alert, Teraz Środowisko, Wysokie Napięcie, Smog Lab, OZEON, e-ciepło.pl, Pod Prąd,  Ekologia.pl, EcoEkonomia.pl, Ekologia i Rynek, ekorynek.com, EkoGuru, SmartMe, Comparic.pl, BiznesTuba.pl, Business Hub, Business Magazine, Agencja Informacyjna; Główny Partner Reklamy Ooh: Clear Channel; Organizatorzy: Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Pozytywnych Idei; Producent: CraetiveHarder Group

Portal Informacyjny, /Dec/ 12.04.2022

Related Post